Kan smittespredning av korona vises i avløpsvann?

Overvåking av vann i stor målestokk kan gi et bedre anslag på hvor utbredt koronaviruset er, enn testing av befolkningen.

Mikrobiologer har brukt overvåking av avløpsvann for å studere sykdomsfremkallende virus i flere tiår. Testing for koronaviruset i avløpsvann kan være en nøkkel for å vise spredning, skriver artikkelforfatter.
  • Péter A. Csángó
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Mikrobiologer har brukt overvåking av avløpsvann for å studere sykdomsfremkallende virus i flere tiår, særlig i forbindelse med utrydding av poliovirus globalt.

Ifølge Folkehelseinstituttet smitter ikke covid-19 direkte gjennom vann, og risikoen for vannforsyninger er lav. De skriver:

«Det finnes ikke dokumentasjon på at covid-19-virus er blitt overført via drikkevann eller hvor lenge viruset overlever i overflatevann. Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus».

Situasjonen kan være en annen.

Lege Péter A. Csángó er spesialist i medisinsk mikrobiologi.

Koronavirus i avløpsvann

Er det trygt å drikke vann? Ifølge Water Resources Research Center (WRRC) i Arizona har ikke covid-19-viruset vært rapportert i vannforsyningen noe sted i USA inntil nå.

Dette er ikke overraskende fordi behandling av vann inaktiverer virus. Delstaten Arizona i USA har gitt ut informasjon til publikum om sikkerheten i vannforsyningen. Det er ikke påvist covid-19-virus i grunnvann, og det har heller ikke vist seg at viruset spres gjennom behandlet avløpsvann.

«Vi vil være i stand til å avgjøre om viruset vedvarer i samfunnet selv om det ikke er rapportert om nye tilfeller», sier Charles Gerba, mikrobiolog og professor i miljøvitenskap ved College of Agriculture and Life Sciences. Han sier screening av avløpsvann er en nøkkel til å spore spredning av et virus, ifølge University of Arizonas hjemmesider.

Kan covid-19 spre seg gjennom drikkevannet?

WHO har sendt ut informasjon om vannressurser: «Det er ikke bevis for at koronavirus er til stede i overflate- eller grunnvannskilder eller overført gjennom forurenset drikkevann.»

Bør bading være tillatt i sjøen, i elver og i ferskvann? Kan vi drikke vann fra brønner? Er våre vannressurser sikret hvis man vet at covid-19-virus kan påvises i avføring hos pasienter?

  • Les flere innlegg om drikkevann og koronaviruset:
Les også

Hva om koronaviruset smitter via vann og avføring?

Les også

Thomas Breen og Vidar Lund: Drikkevannet er trygt!

Undersøker avløpsvann

Forskere har begynt å undersøke avløpsvann for covid-19 for å anslå det totale antallet infeksjoner i et samfunn. Så langt er covid-19 påvist i avløpsvann i Nederland, Sverige og USA.

Ett renseanlegg kan fange avløpsvann fra mer enn en million mennesker, ifølge mikrobiolog Gertjan Medema. Han har oppdaget covid-19 i flere renseanlegg i Nederland.

Overvåking av vann i stor målestokk kan gi et bedre anslag for hvor utbredt koronaviruset er, enn testing av befolkningen. Undersøkelse av avløpsvann kan vise de som ikke er testet, og som bare har milde eller ingen symptomer. Ifølge Medema ser helsemyndighetene bare toppen av isfjellet.

Rutinemessig overvåking av avløpsvann

Ved hjelp av et nytt varslingssystem har nederlenderne oppdaget materiale fra koronavirus ved et avløpsanlegg i Amersfoort i begynnelsen av mars. Dette var før noen tilfeller hadde blitt rapportert i byen.

Rutinemessig overvåking av avløpsvann kan brukes som et verktøy for å varsle lokalsamfunnene om nye covid-19-infeksjoner, ifølge en forsker på smittsomme sykdommer ved Nederlands nasjonale institutt for folkehelse og miljø i Bilthoven.

Instituttet har tidligere overvåket kloakk for å oppdage utbrudd med vannbårne virus.

Studier har også vist at covid-19 er i avføring allerede tre dager etter infeksjon, mye raskere enn tiden det tar for folk å utvikle alvorlige symptomer.

Kontakt med helsevesenet og en diagnose kan ta to uker, ifølge det sveitsiske føderale teknologiske instituttet i Lausanne.

Les også

Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred | Erling Dokk Holm

Kan brukes som et virusvarsel

Sporing av virus i avløpsvann kan gi et forsprang for innføring av tiltak som for eksempel lockdowns. Syv til ti dager kan utgjøre en stor forskjell i alvorlighetsgraden av et utbrudd. Avløpsvann kan også brukes som et varsel hvis viruset kommer tilbake.

Siden bare covid-19 pasienter med symptomer er undersøkt i sykehuslaboratoriene, undervurderer de rapporterte tall det reelle antallet covid-19 pasienter. Med regelmessige avløpsmålinger kunne man gi tilleggsinformasjon om sirkulasjonen av virus i befolkningen.

En nøkkel til å spore spredning

«Undersøkelse av avløpsvannet gir en idé om antall tilfeller i et samfunn, og om antallet øker eller synker», ifølge Ian Pepper, ved Universitetet i Arizona.

Han mener at tilnærmingen også kan brukes til å bestemme om et tiltak virker for å redusere virusoverføring, og at vi vil være i stand til å se om viruset vedvarer i samfunnet selv om det ikke er rapportert om nye tilfeller. Dette kan være en nøkkel til å spore spredning av et virus.

Avløpsvannet i Stockholm undersøkes daglig for å få en tidlig indikasjon på smittespredningen, ifølge David Nilsson fra KTH Vattencentrum i Aftonbladet, 14. april.

Overvåking av vannressurser er viktig fordi covid-19 kan overleve ved lavere temperaturer og kan være til stede i lengre tid under de klimatiske forhold vi har i Norge.

Det er altså ikke fare for smitte med covid-19 gjennom behandlet drikkevann, men avløpsvannet kan være en smittekilde og en indikator på smittesituasjonen i den enkelte befolkning.