Hva om koronaviruset smitter via vann og avføring?

Fagfolk må på banen for å vurdere nærmere andre smitteveier enn kontaktsmitte og luftsmitte.

Publikasjoner viser at covid-19 kan påvises i toalettskåler og utvask, noe som kan tyde på utskillelse av virus i avføring. Her desinfiseres toalettene i Seoul, Sør-Korea i februar.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I løpet av de siste årene har vi opplevd flere større, mindre eller begrensede utbrudd av luftveisinfeksjoner med Kina som utgangspunkt.

Eksempler er influensa, fugleinfluensa og SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

I dag dreier alt seg om et spesielt koronavirus, covid-19. Man kan bare spekulere på hvorfor nettopp Kina er episenteret for flere virusinfeksjoner. Disse er eller kan være såkalte antropozoonoser, det vil si infeksjoner som finnes hos dyr, og derfra kan de smitte mennesker. Alt viruset trenger, er en liten endring i sitt arvemateriale, DNA.

Péter A. Csángó, lege, spesialist i medisinsk mikrobiologi.

Tett kontakt med husdyr

Kina utgjør 18,47 prosent av verdens befolkning, 1,43 milliarder mennesker, og folketettheten er 153 pr. kvadratkilometer. Til sammenligning er folketettheten i Norge 15 pr. kvadratkilometer.
Derfor er det åpenbart at sannsynligheten for kontakt mellom mennesker er mye høyere enn i et land med betydelig lavere befolkningstetthet.

Det er sannsynlig at det er meget tett kontakt mellom husdyr og mennesker på landsbygda, noe som gjør at ethvert virus som finnes i husdyr som vert, lett kan passere til mennesker. En slik passasje over artsgrenser kan føre til meget alvorlig infeksjon hos den nye verten, i dette tilfellet menneske.

Hva skjer videre med covid-19? Det er ingen som vet med sikkerhet, men tidligere eksempler fra virologi viser at en nyoppstått infeksjon enten kan forsvinne, eller få et mildere forløp med en «tam» utgave av viruset.

Les også

Koronaviruset spres via spytt og sekret. Luftsmittetiltak må gjennomføres. | Bjørg Marit Andersen

Fredelig samvær med virus

Har viruset noe «formål» med å infisere et menneske? Vi kan bare si at formålet med virusets eksistens er å overleve. Dreper virus vertsorganismen, opphører dets eksistensgrunnlag umiddelbart.

Alternativt kan viruset «velge» å bo sammen med oss. Eksempler på et fredelig samvær er alle virus i herpesvirusgruppen (cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, vannkoppevirus og herpes simplex virus). Etter en initial sykdom, får vi en gjest som ligger skjult i våre celler og våkner til liv under spesielle betingelser.

Et klassisk eksempel på et tammere virus er fra Australia. I 1950-årene ble myxomaviruset introdusert til Australia for å få bukt med kaninproblemet, som hadde budt på store økologiske og økonomiske utfordringer. Noen mener at viruset drepte 99 prosent av kaninbestanden. Andre mener at 100 millioner kaniner overlevde. Uansett hva som stemmer, ble de gjenværende kaninene motstandsdyktige for viruset. I dag regner man med at det er 250 millioner kaniner i Australia. Disse lever med en tam utgave av myxomavirus.

Mildere utgave?

I skrivende stund er det vanskelig å spå om covid-19 blir med oss i en mildere form, og om det skal dukke opp i perioder, toppe seg om sommeren, høsten eller vinteren. Det er heller ikke mulig å si om det oppstår mutasjoner, som gjør viruset enda farligere. All tidligere erfaring tyder imidlertid på at vi kan regne med en mildere utgave av viruset.

Man har ennå til gode å få veterinærvirologer på banen, en gruppe jeg har samarbeidet med i mange år. Det er de som har mest kunnskap når det gjelder dyrevirus.

Det er viktig å vite at koronavirus hos menneske har en mye lengre historie enn vi får vite gjennom mediene. Sykdom, luftveisinfeksjon hos dyr, kylling, storfe og gris forårsaket av dyrekoronavirus har vært kjent siden 1940-50-tallet. Det er av stor betydning at denne gruppen virus kan påvises i avføring hos dyr. Hos kalv, hund og gris fører koronavirus til diaré.

Les også

Det myndighetene har unnlatt å si: Risikoen for overføring av koronavirus fra dyr til menneske | Péter A. Csángó

Smitte gjennom vann?

Det er nye publikasjoner som tyder på at covid-19 kan gi diaré også hos mennesker, og det kan ikke utelukkes at viruset kan smitte menneske også gjennom vann.

Det er snakk om at covid-19 kan påvises i toalettskåler, utvask, noe som kan tyde på utskillelse av virus i avføring. En forlenget virusutskillelse av covid-19 beskrives i Journal of Infection av He og medarbeidere. De mener at dette kan representere en fare for folkehelsen. Dette har vært ganske grundig omtalt i PubMed, legenes fremste informasjonskilde, men underkommunisert i våre medier.

I 2019 var det et stort vannbårent utbrudd på Askøy med Campylobacter som forårsaket sykdom hos flere tusen innbyggere. Her fra Øvre Kleppe høydebasseng.


Lærdommer fra Askøy-utbruddet

I 2019 var det et stort vannbårent utbrudd på Askøy med Campylobacter som forårsaket sykdom hos flere tusen innbyggere.

I 2004 tok det flere måneder for de ansvarlige å oppdage en vannbåren smitte i Bergen, også den gangen med flere tusen som ble smittet, og mange fikk varige men, som kronisk tretthetssyndrom. Det tok enormt lang tid før noen skjønte at det dreide seg om et tilsig til drikkevannet som var smittet med en parasitt, Giardia lamblia.

Vi kan bare ane konsekvensene dersom covid-19 overlever i vann.

Vi trenger en langt bedre beredskap, ekspertene trenger større ressurser for å møte den nye utfordringen.

Fagfolk som mikrobiologer, virologer, veterinærer og vanningeniører må på banen for å vurdere nærmere andre smitteveier enn kontaktsmitte og luftsmitte.