Viten

Folkehelseinstituttet svarer Nina Kristiansen: Vi må vite hva som virker for å forebygge fedme

Det er ikke mulig å måle effekten av samfunnsmessige tiltak dersom vi ikke har oversikt over hvordan det går med vekten.

Vi har ikke helseundersøkelser som tallfester utviklingen av overvekt og fedme hos voksne i Norge, skriver Folkehelseinstituttet.
  • Camilla Stoltenberg, direktør, og Knut-Inge Klepp, områdedirektør, begge ved Folkehelseinstituttet
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I debattinnlegget «Fedmeforskning hjelper lite mot fedme» skriver redaktør i forskning.no, Nina Kristiansen, at «Heller enn å fortsette kartleggingen av overvekt i befolkningen bør forskere øke innsatsen på å finne ut av hvorfor noen går fra overvekt til fedme».

Vi vet nok til å slå fast at vi er tyngre enn tidligere. Men vi har ikke helseundersøkelser som tallfester utviklingen av overvekt og fedme hos voksne i Norge.

Tre helseundersøkelser i Nord-Trøndelag (HUNT) fra 1985 til 2008 viser imidlertid at gjennomsnittsvekten til menn og kvinner økte med henholdsvis 6,5 kilo og 5,5 kilo i denne perioden, og mer enn hver femte person i aldersgruppen 30-70 år har fedme.

Dette er ikke godt nok hvis vi skal finne ut om vekten øker eller flater ut i Rogaland, Trondheim eller Nordland.

Flere overvektige barn

Mye tyder på at prosentandelen overvektige barn økte i perioden fra 1970 fram til 2000-tallet. For å kunne følge utviklingen framover startet vi Barnevekststudien i 2008. Dette er den eneste landsdekkende undersøkelsen i Norge.

I Barnevekststudien undersøker Folkehelseinstituttet utviklingen av overvekt og fedme hos 8-9-åringer over tid. VI har målt og veid nye 3. klassinger i 2008, 2010, 2012 og 2015 på de samme 125 skolene i hele landet.

Vekten økte fra 2008 til 2010, så flatet den ut i 2012 og i 2015 viste den muligens en liten nedgang. Det blir spennende å se om den positive trenden holder seg eller ikke. Dersom den gjør det, hva er så årsaken?Overvekt skyldes energirik mat og lite aktivitet

Nøkkelen til godt folkehelsearbeid er forebygging framfor behandling. Økningen i overvekt og fedme skyldes i hovedsak økt tilgang på energirik mat og for lite fysisk aktivitet.

Men det må mer enn en kollektiv erkjennelse av at vi spiser for mye og beveger oss for lite til for å snu en av vår tids største folkehelseutfordringer.

Barnevekststudien viser at fordelingen av barns vekt henger sammen med bosted, etnisitet, foreldrenes utdanningsnivå og økonomi. Hvilke tiltak kan jevne ut denne ulikheten på en best mulig måte? Det har vi dessverre ikke et klart svar på - ennå.

I det forebyggende folkehelsearbeidet er det de samfunnsmessige grepene – tiltak som er rettet mot hele befolkningen - som gir størst gevinst. Mer fysisk aktivitet i skolen, sunne skolemåltid, flere gang- og sykkelveier, er noen eksempler.

Det er ikke mulig å måle effekten av samfunnsmessige tiltak dersom vi ikke har oversikt over hvordan det går med vekten.

Kartlegging gir ikke bare svar på omfanget av overvekt og fedme, det gir oss også kunnskap om hvordan overvekt og fedme varierer med kjønn, geografi, etnisitet og sosioøkonomisk status over tid.

Og det må vi jo vite for å finne ut om tiltakene virker og om de virker for de som trenger det mest.

Trenger bedre kartlegging

Vi er enig med Nina Kristiansen i at vi trenger mer og bedre kunnskap om hvorfor folk utvikler fedme. Vi har for dårlig kartlegging i dag og må finne ut hvordan kartleggingen kan bli bedre.

Kan vi for eksempel kartlegge ved at folk veier og måler seg når de er hos fastlegen? Bør vi få vekt og høyde inn i det nye kommunale pasient- og brukerregisteret?

Å kutte ut kartlegginger er en dårlig idé dersom vi skal lykkes i å snu utviklingen av overvekt og fedme i befolkningen. Å kartlegge på en enklere og bedre måte er en god idé.

Her er flere spennende saker fra Viten:

Hvorfor er kumlokk runde? Svaret har med matematikk å gjøre

Nordlyset er viktigere for dagliglivet vårt enn du tror

Dinosaurene dominerte verden i 135 millioner år - men kanskje er bare halvparten av artene funnet

Ic ascie þe, hwæt hæfst þu weorkes - slik så engelsk ut for tusen år siden

Disse orkideene hadde ikke klart seg uten sin usynlige bestevenn

Les mer om

  1. Fedme
  2. Forskning og vitenskap
  3. Folkehelseinstituttet
  4. Folkehelse
  5. Helse
  6. Viten
  7. Overvekt