Viten

Norge må forby sølv i forbruksvarer

Hvis vi ikke stopper sløsingen kan kjente sykdommer bli uhelbredelige.

Sølv er giftig og skadelig for helse og miljø. Bruken av sølv i forbruksvarer må stanse, mener innleggsforfatteren. Fotolia/NTB Scanpix

 • Live Karine Næss Killingland
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Trøyen og det våte håndkleet som ble liggende i sportsbagen over natten og matboksen du glemte å ta ut av sekken før helgen, trenger ikke lenger krisehåndteres. Sølv brukes stadig oftere i forbruksvarer for å hindre bakterievekst, mugg og lukt. Vi finner det igjen i tekstiler, matbokser og plaster.

Live Karine Næss Killingland

Selv om sølvet sitter i stoffet på klær eller som et belegg ellers, så vil sølvet gradvis vaskes ut. Helsemyndighetene var allerede for et par år siden bekymret over den økende bruken av sølv i forbruksvarer og Miljødirektoratet mente at «unødvendig bruk av sølv bør stoppes». Nå er det på tide at de som kan, nemlig Nærings— og fiskeridepartementet, gjør noe med det.

Kjent fare i ny drakt

Grunnen til at det i dag er en økende trend i å ha sølv i forbruksvarer, er at det har blitt lettere å produsere små partikler. Plasserer man de minste partiklene etter hverandre på en linjal, vil man få plass til like mange partikler på en millimeter, som antall millimeter på hundre mil. Det vil si at partiklene er noen nanometer store og blir derfor kalt nanosølv. Nanosølv er mer reaktivt enn større partikler av sølv. Med andre ord, man kan ha mindre sølv i produktene men med samme effekt, og det er naturligvis mer lønnsomt.

Før så kom utslippet av sølv i naturen fra fotoindustrien og ikke forbruksvarer. På 80-tallet så man at sølvet, som fulgte vannet tvers gjennom renseanlegg, skapte miljøproblemer i vann, og det ble innført tiltak. I en rapport om miljøkonsekvensene av nanosølv konkluderte den amerikanske gruppen Project on Emerging Nanotechnologies i 2008 at nanosølv er en kjent fare i ny drakt.

Sølv er antibakterielt og kan vise seg å bli legenes kraftigste våpen mot bakteriene. Wikimedia Commons

Vi vet at sølv er giftig for liv i vann, men ikke hvordan den økte reaktiviteten til nanosølv påvirker dette. Det man derimot har fastslått er at nanosølv kan feste seg til gjellene til fisk, noe Nærings— og fiskeridepartementet burde merke seg om ikke annet. Store mengder sølv, enten det er nano eller ikke, har dramatiske konsekvenser for miljøet. Det samlede utslippet fra forbruksvarer og sykehus kan bli like stort som det var fra foto-industrien på 80-tallet.

Legens kraftigste våpen

Sølv brukes blant annet som antibakterielt middel på sykehus. Der finnes det i sårsalver og bandasjer og som sølvbelegg på dørhåndtak.

I Norge er legene tilbakeholdene med å gi ut antibiotika og man får strenge formaninger om hvordan medisinen skal brukes. Dette er fordi legene er redde for antibiotikaresistente bakterier. De har all grunn til å være bekymrede. I dag er det flere sykdommer som er helt eller delvis uhelbredelige med antibiotika. Tuberkolose er ett eksempel og en tredjedel av verdens befolkning er i dag smittet av tuberkolose. Det drives intensiv, verdensomfattende forskning for å komme opp med alternativ.

Sølv er antibakterielt og kan vise seg å bli legenes kraftigste våpen mot bakteriene. Det er fordi sølvet fungerer på en annen måte enn tradisjonell antibiotika og kan vise seg å fungere også på antibiotikaresistente bakterier. Problemet er at bakterier i økende grad kommer i kontakt med sølv på grunn av at det vaskes ut av forbruksvarer.

På samme måte som immunforsvaret vårt skaper bakterier resistens mot farer de blir utsatt for og vil kunne bli immune mot antibakterielt sølv.

En miljørisiko

Sølv er ikke selektivt i hvilke bakterier det dreper og vil også påvirke nyttige bakterier. Det gjør at vår latskap og frykt for bakterier kan føre til at vi mister godene nyttige bakterier fører med seg.

Sølv brukes stadig oftere i for eksempel treningstøy for å hindre bakterievekst, mugg og lukt. NTB scanpix

I januar i fjor var det en stor rettssak i USA som handlet om hvorvidt det var farlig å ha sølv i håndklær, tepper og suttekluter ment for babyer. En ting er hvis et voksent menneske får i seg noen gram sølv som påvirker bakteriene i magen, spørsmålet var om den samme mengden kunne være skadelig for babyer. Problemstillingen har ikke blitt studert nøye nok og ingen sitter med fasiten. Rettsaken ble dermed basert på hvordan man veier helse og miljørisiko opp mot nytteverdi. Produsenten av tekstilene fikk fortsette å ha produktene sine på markedet gitt at de også fortsetter forskningen rundt risikoen ved bruk av nanosølv.Sølv slutter heller ikke å være antibakterielt etter å ha gått gjennom kroppen eller følger med vaskevannet ut i kloakken. Siden sølvet forekommer som små partikler og i lave konsentrasjoner, så har ikke renseanleggene sjans til å få skilt det ut. Det ender med at sølvet havner i vann og slam fra renseanleggene. Slammet blir brukt som gjødsel og sølvet vil derfor finne veien til jorder og åkre. En studie fra Duke universitet i USA viste at nanosølv i jorden påvirket de nyttige bakteriene og førte til dårligere avlinger.

Mister mer enn sølvsmykker

I tillegg til at sølv kan påvirke jordsmonn, helse og skape antibiotikaresistente bakterier, er det en begrenset ressurs. Det er antatt at verdens sølvgruver vil være tomme allerede om tretti år. Sølv er en avgjørende del av flere industrielle prosesser og i teknologi som omgir oss i hverdagen. Sølvet blir brukt i industrien som katalysator. Det vil si at sølvet senker energiforbruket til kjemiske prosesser og at det kan bli brukt om igjen flere ganger.

Store mengder sølv, enten det er nano eller ikke, har dramatiske konsekvenser for miljøet i havet. NTB scanpix

Alternative katalysatorer er edelmetall som platina som både er dyrere og vanskeligere å utvinne fra jorden enn sølv. Et eksempel på teknologi som er avhengig av sølv er solcellepanel. Uten sølv får vi ikke solceller av samme kvalitet med tanke på strømproduksjon og levetid som vi har i dag.

Sølv ut av Norge

Forbruksvarer som inneholder sølv må tas ut av butikkhyllene nå. Sølv er giftig og skadelig for helse og miljø. Det kan vise seg å påvirke både fiskerinæringen og bøndenes avlinger, og Nærings— og fiskeridepartementet må ta denne risikoen alvorlig. Frykten vår for bakterier i hverdagen, kan virkeliggjøre legenes største mareritt: epidemier forårsaket av sykdommer som ikke kan kureres ved hjelp av antibiotika. Vi har ikke råd til at noe av dette skal skje, regjeringen må forby forbruksvarer som inneholder sølv nå.

Denne teksten er skrevet som en del av emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk (MNKOM) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Disse larvene kan redde infiserte sår og hjelpe til i kampen mot resistente bakterier

 2. VITEN

  Halver ditt utslipp av mikroplast fra klær

 3. VITEN

  Nå kommer robotbiene. Kan de redde oss?

 4. FAMILIE OG OPPVEKST

  Slik får du en grønnere jul

 5. KULTUR

  Google og Amazon satser milliarder på jordbruk i byen – uten jord

 6. A-MAGASINET

  «Dette er en av de største utfordringene mennesket har stått overfor»