Hjemmekontor kan koste mer for mor enn for far

Vår forskning viser at mødre bruker mer tid enn fedre på noen av de usynlige sidene av foreldreskapet. Det kan bli utfordrende når man skal jobbe hjemmefra, skriver innleggsforfatterne.

Når arbeidsplassen flyttes hjem, tyder mye på at det er mødrene som tar støyten.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Mange av oss sitter igjen på hjemmekontoret etter jul- og nyttårsfeiring. De fleste av oss har nå fått dreisen på å jobbe hjemmefra. Vår forskning på barnefamiliers hverdagsliv viser imidlertid at det kan koste mer for mor enn for far.

Tar ansvar for familielivet

Mødre tar nemlig et ekstra ansvar for familielivet. De gjør mer husarbeid enn fedre. De tar også på seg det såkalte tredje skiftet. Dette betyr at de planlegger og koordinerer stort og smått det som må til for at familieprosjektet skal lykkes.

Hva skjer da når også lønnsarbeidet skal foregå hjemme, altså der hvor familielivet som oftest utspiller seg?

Hjemmekontor har vært et av de viktigste smitteverntiltakene under koronapandemien. Siden Norge stengte ned i mars 2020, har mange arbeidstagere som ikke tidligere har hatt anledning til det, jobbet hjemmefra i perioder. Ny teknologi, smarttelefoner og nye kommunikasjons- og samarbeidsplattformer har gjort dette mulig.

Mange av oss sitter i en slags limbotilstand der vi «alltid» er jobbtilgjengelig

Med mulighet for hjemmekontor følger jobbfleksibilitet. Det medfører igjen utflytende grenser mellom jobb og hjem. Mange av oss sitter i en slags limbo-tilstand der vi «alltid» er jobbtilgjengelig.

Samtidig ser vi at familielivet griper inn i arbeidshverdagen. Vår forskning viser at mødre bruker mer tid enn fedre på noen av de usynlige sidene av foreldreskapet. Det kan bli utfordrende når man skal jobbe hjemmefra.

Familielivet griper inn i arbeidstiden

Vi har intervjuet flere familier om deres utfordringer før og etter pandemien. Vi har også snakket med flere hjemmearbeidende menn og kvinner. Vi ser flere reelle utfordringer med hjemmekontortilværelsen.

For mange arbeidstagere fører ikke hjemmekontoret bare til at arbeidstiden spiser seg inn i familielivet, men også til at familielivet kan spise seg inn i arbeidstiden. Dette er utfordringer som det er viktig å ta på alvor i perioder med pålagt hjemmekontor.

Man kan jobbe når som helst fra kjøkkenbordet eller sengen. Dette innebærer en fleksibilitet som kan oppleves som befriende for mange. Samtidig er fleksibiliteten et resultat av at grensene mellom arbeidstiden og fritiden er blitt flytende.

Vi sjekker mail mens vi spiser frokost. Vi deltar på Teams-møte mens vi triller barna til barnehagen. Vi svarer igjen på mail ut på kvelden mens vi ser på TV med partneren. Det er et sted i limbo mellom å arbeide og å ha fri. For noen vil dette virke helt uproblematisk. For andre vil det igjen innebære innskrenking av tiden som skulle være fri.

Når arbeidstiden spiser seg inn i fritiden og familielivet bør man sørge for å holde ordentlige pauser og ta helt fri fra arbeidet for å hente ta seg inn.

Vanskelig å skjerme arbeidstiden

Vår forskning viser altså at mødre tar et ekstra ansvar for familielivet.

På den ene siden opplyser flere mødre at tidligere nedstenginger har frigitt tid fra planlegging av fritidsaktiviter, bursdager og annet. Men de opplever også at hjemmekontor er spesielt utfordrende ved at familielivet så å si spiser seg inn i arbeidstiden.

Særlig fordi kvinnene oftest tar seg av skjulte, mer «administrative» oppgaver i hjemmet som handler om organisering og planlegging.

Påbudet om hjemmekontor gjør det viktig å minne om betydningen av likestilling på hjemmebane

Når du ikke kan dra inn på jobb, og dermed legger fra deg foreldrerollen hjemme for å ta på deg arbeidstagerrollen, da kan det være vanskelig å skjerme den arbeidstiden du faktisk har.

Arbeidsdagen kan fort bli knapp for mødre som kanskje føler at de må være til stede for barna når de kommer hjem fra skolen klokken 14.00.

Store konsekvenser

Utfordringene som deltagerne i vår forskningsprosjekt peker på, går også igjen i internasjonal forskning. Mye tyder på at det er mødrene som tar den største belastningen når arbeidsplassen flyttes hjem. På sikt kan disse belastningene få store konsekvenser for kvinners arbeidsdeltagelse, karriereutvikling og helse.

Påbudet om hjemmekontor gjør det viktig å minne om betydningen av likestilling på hjemmebane. Utfordringene for mødre på hjemmekontor kan være vanskelige å regulere spesielt når det gjelder likestilling og familieliv.

Denne type utfordringer bør både myndigheter og arbeidsgivere være oppmerksomme på når arbeidstagere pålegges hjemmekontor.