Fem myter om slanking

Dessverre legger de fleste på seg på sikt.

Du kan godt være lubben og veldig sunn, hvis du har et aktivt liv, beveger deg og føler deg ok. Slanking kan på den annen side ha negativ effekt.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

1. Du blir tynnere av å slanke deg

Man kan selvsagt slanke seg oggå ned i vekt på kort sikt: problemet er å beholde vekttapet over tid. Entydigforskning viser dessverre at vekttap er vanskelig.I et 5-årsperspektiv har flertallet av de undersøkte gjenvunnet sinopprinnelige vekt eller lagt på seg.

Mellom en tredjedel og totredjedeler (varierer i de ulike vitenskapelige studiene) ender opp med åøke i vekt. Det å gå ned i vekt ved slanking er altså et mislykket prosjekt forde fleste over tid.

Et annet problem med slanking som ikke så ofte diskuteres,er at du må fortsette med dietter eller lavt matinntak hele livet hvis du skalopprettholde vektnedgangen. Samfunnets og medienes voldsomme fokus på å væretynn har mange negative konsekvenser for særlig unge jenter og gutter. Det åprøve å akseptere sin egen kropp, være aktiv og finne bevegelsesglede ihverdagen er kanskje det aller beste for helsen vår.

2. Å være supertynn er bra

Det er etter hvert mange studier som har undersøktsammenhengen mellom helse og BMI (Body Mass Index, et mål for vekt i forholdtil høyde). Ekstrem over— og undervekt ser ut til å henge sammen med dårligerehelse, men ikke det å være normal, lubben eller litt tykk. Det viktige erhvordan kroppen brukes og «virker» - om man har mestringsfølelse og føler segok.

Når det er sagt bør det legges til at studiene av helse ogBMI er svært grove mål som ikke alltid er kontrollert for aktivitet, tidligeresykdom (det kan være sykdommen som gjorde deg veldig tynn) ellersosioøkonomiske forhold, og dermed bør betraktes med noe skepsis.

3. Det er stor forskjell på resultatene av de ulikediettene

Du kan slanke deg med alle slags metoder, hvis du følgerdietten vil du stort sett gå ned i vekt. Problemet er at du ofte ikke klarer åopprettholde det «unaturlige» kostholdet over tid, og da går opp igjen. Det serikke ut til å være stor forskjell mellom de ulike diettene som veksler på åvære på moten.

4. Vekten din sier noe om helsen din

Det er mange som har kommersielle interesser i detvoldsomme vektfokuset vi ser rundt oss, ogsom tjener på at vi betrakter fedme som skadelig. Det er dermed grunn til å sepå det voldsomme vektfokuset med et kritisk blikk.

Som nevnt tidligere girforskningen et langt fra entydelig bilde av sammenhengen mellom lav vekt og økthelse. Vekthar sammenheng med noen sykdommer, men årsaksforholdet er merkomplisert enn det fremstilles. Særlig når det gjelder godt voksnemennesker er det grunn til å anta at det å være rund i kanten kan være vel såbra som å være tynn.

5. Det er viktigere å være slank enn å trene

Det er veldig godt vitenskapelig belegg for å si at det åbevege seg har stor, positiv betydning for helsen vår. Det betyr at du godt kanvære tykk og sunn fordi du er aktiv, eller tynn og usunn når du er inaktiv,spiser ensidig, røyker og så videre. Det å bevege seg gir mindre risiko fordiabetes og hjerte-kar-sykdommer, ser ut til å øke levealder og reduserersykeligheten når du er gammel. Å trene eller være aktiv i hverdagen gir også enbedring av opplevd livskvalitet.

Disse videoene kan du se hvis du vil vite mer:

  • TED-foredragetav nevolog Sandra Aamodt handler om at slankekurer ofte gjør mer skade enn nytte.
  • Schrödingerskatt på NRK omtaler forskningen som viser at ikke bare er detvanskelig å holde vekten nede etter en slankekur, det ser også ut til atforbrenningen din endres av slanking slik at det skal enda mindre til førdu legger på deg enn det var før kuren.