Viten

Rå melk er gambling med helsen

Landbruks- og matministeren ivrer for å tillate salg av rå melk. Vi advarer mot dette.

Dersom det skal åpnes for organisert salg må effektive og omfattende kontrollrutiner på plass, skriver artikkelforfatterne.
  • Bjørn-Arne Lindstedt, Yngvild Wasteson og Judith Narvhus, professorer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Jørgen Lassen, overlege (pensjonert).
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Det er vitenskapelig veldokumentert at salg av upasteurisert melk vil føre til et økt smittepress av helseskadelige bakterier.
Dette er spesielt bekymringsverdig for sårbare grupper som små barn, eldre, immunsvekkede og gravide.

Før pasteurisering av melk ble innført, var melk hyppig forurenset av bakterier som førte til flere alvorlige sykdommer, som tyfoidfeber, difteri, skarlagensfeber og dysenteri. Andre sykdommer som tuberkulose kan overføres til mennesker i rå melk fra dyr.

Fra venstre: Professor Bjørn-Arne Lindstedt, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, professor Yngvild Wasteson, NMBU og leder av Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, professor Judith Narvhus, NMBU og medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Jørgen Lassen, overlege (pensjonert) og medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Diaré og sykdom

Bakterier kan komme over i melken fra en infeksjon i juret, fra sår eller fra dyrets avføring under melking. De kan også komme fra folk som håndterer melken.

Det er hovedsakelig bakteriene Campylobacter, E. coli og Listeria som utgjør den største helserisiko i rå melk i Norge. De som blir syke kan få mange ulike symptomer; fra diaré og vondt i magen til langt alvorligere sykdom. Komplikasjoner i form av senskader kan oppstå, og dødsfall kan forekomme.

Innføring av pasteurisering har forhindret at millioner av mennesker i verden er blitt syke, og er et av de viktigste hygienetiltakene som noensinne er iverksatt.


Uheldig å reversere

Mange hevder at det er store helsemessige fordeler med upasteurisert melk sammenlignet med pasteurisert melk, men en rekke internasjonale studier finner ingen slike forskjeller. Vitenskapelige data viser at pasteurisert melk gir tilsvarende helsemessige fordeler som rå melk, men uten risiko for infeksjoner.

Det vil være meget uheldig å reversere den svært gunstige hygieniske situasjonen som pasteurisering har gitt oss ved å tillate et organisert salg av upasteurisert melk. En vitenskapelig undersøkelse som ble publisert i juni 2017 viser at i USA gir upasteuriserte meieriprodukter (melk og ost) 840 ganger flere sykdommer og 45 ganger flere sykehusinnleggelser enn tilsvarende for pasteuriserte meieriprodukter.

Undersøkelsen viser at upasteurisert melk, som drikkes av kun 3,2 prosent av USAs befolkning og upasteurisert ost, som forbrukes av bare 1,6 prosent av USAs befolkningen, utgjorde kilden til 96 prosent av sykdommene som var forårsaket av forurensede meieriprodukter. Vi understreker at det er stor forskjell i risiko mellom upasteurisert ost og drikkemelk, da melken ikke er igjennom noen form for foredling.

100 barn ble syke

EFSA (det europeiske mattilsynet), Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet opplyser om risikoen med å drikke rå melk, og frykter at salg kan gi flere tilfeller av alvorlig sykdom hos barn og andre risikogrupper. I juni i år var det et utbrudd i Danmark hvor nesten 100 barn ble syke etter å ha drukket rå melk ved et gårdsbesøk.


Dersom det skal åpnes for organisert salg må effektive og omfattende kontrollrutiner på plass. Dette vil medføre et behov for et mye høyere kunnskapsnivå og bevissthet om hygiene og smitteforebygging hos produsenten, som vil få et større ansvar for forbrukerens helse.

  • Debatt: Bør ikke forbrukerne ha rett til å velge selv?

Ved økt mikrobiologisk testing vil det ta flere dager å få svar på antall helseskadelige bakterier. Det betyr at det kan være ekstremt vanskelig å bestemme sikkerheten til rå melk før melken er drukket. Noen av de farligste bakteriene som kan finnes i rå melk gir dessuten sykdom ved så lavt antall bakterier at man ikke vil kjenne at noe er «galt» med melken ved å lukte eller smake på den.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Mat og drikke
  2. Dyr
  3. Viten