To klimanyheter: En skummel og en svært positiv

Sjekk hvorfor den ene kurven bør skremme vettet av deg, mens den andre gir stort håp.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Den ene kurven viser at 2016 blir enda varmere enn 2015, og høyst sannsynlig det varmeste året som er målt i moderne tid.

Den andre viser at veksten i utslipp av klimagasser flater ut – for tredje år på rad.

Først fra Verdens Meteorologiorganisasjon:

Fortsetter det slik verdens meteorologer tror, vil gjennomsnittstemperaturen for 2016 ende 1,2 grader over snitter fra førindustriell tid.

World Meteorological Organization (WMO) er en av flere som overvåker temperaturutviklingen. I en pressemelding skriver organisasjonen at det er 90 prosent sannsynlig at 2016 vil ende som et rekordvarmt år.

Endelige tall er foreløpig bare klare for årets ni første måneder, men med foreløpig tolking av oktober-tallene og varslene for resten av året, velger WMO likevel å konkludere med rekordvarsel for hele 2016. Den globale gjennomsnittstemperaturen for 2016 blir omtrent 1,2 grader over førindustriell tid.

Generalsekretær Petteri Taalas i WMO sier at det har vært spesielt varmt i Arktis i år.

– I deler av russisk Arktis har temperaturene vært mellom seks og syv grader høyere enn normalt, mens i subarktiske deler av Russland, Alaska og Canada har det vært minst tre grader varmere enn «normalen», sier han.

Taalas mener vi er vitne til et dramatisk skifte i utviklingen. Der man i mange år har målt rekorder i form av små desimal-endringer og bitte små prosentvise variasjoner fra det ene året til det neste, ser man nå kraftige årlige hopp. Det er også nytt med stadig nye observasjoner av hetebølger i havområder rundt i verden.

Kina og USA lovet verden å redusere sine utslipp, og banet veien for Paris-avtalen. Begge følger opp sine løfter. Foreløpig. Det store spørsmålet nå er om USAs utslipp vil fortsette å falle dersom Donald Trump gjør alvor å av sine løfter om å vrake alle amerikanske klimatiltak.

WMO skriver at deler av den ekstreme varmen de to siste årene må tilskrives en kraftig utgave av værfenomenet El Niño som har herjet Stillehavet det siste året. Men organisasjonen mener den absolutt viktigste drivkraften er menneskeskapt global oppvarming – som blir stadig tydeligere.

Dr Peter Stott ved britiske Met Office sier til BBC at det som nå måles av forskere over hele verden er klare bevis på klimaendringer.

– Dette er ikke modellberegninger, men fakta fra den virkelige verden, sier han.

Men COs-utslippene flater ut:

Den neste grafen er langt mer positiv. Den viser at veksten i verdens CO₂-utslipp har flatet ut.

For tredje år på rad flater utslippene ut. Det skal Kina og USA ha æren for. Utslippene øker i Europa og India.

– Det er tredje året på rad utslippene flater ut. Det er gledelig. Samtidig er nivået nær 60 prosent over 1990-utslippene, skriver Are Olsen, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og forskningsleder på Bjerknessenteret.

Den globale forskningsparaplyen Global Carbon Project, som Bjerknessenteret er en del av, konkluderer med at den positive trenden fortsetter.

Kina sto for 29 prosent av verdens karbonutslipp i fjor, men reduserte sine utslippp med 0,7 prosent i 2015. USA er det nest største utslippslandet med 15 prosent av totalen.

Isbreer over hele verden trekker seg raskt tilbake fordi det blir varmere.

– Det er gode nyheter at de totale utslippene fra bruk av fossile brensler ikke økte i fjor heller, og at de gikk noe ned i Kina og USA. Men utslippene økte i India og EU. Denne trenden ser ut til å fortsette i 2016, skriver Olsen.

Mesteparten av CO₂-utslippene, omtrent 41 prosent, kommer nå fra kullbrenning. Deretter følger oljebrenning med 34 prosent, naturgass med 19 prosent og sementproduksjon med fem prosent.

Til tross for denne positive utviklingen øker konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren – og dermed den globale oppvarmingen. En viktig årsak er rekordvarmen – forårsaket både av værfenomenet El Niño og selve oppvarmingen. Både vegetasjon på land og algene i havet tar nemlig opp mindre CO₂ når det er så varmt.

– Vi regner med at CO₂-opptaket normaliserer seg når El Niño-perioden er over, skriver Are Olsen.

Derfor spriker kurvene

Det er store forsinkelser i klimasystemet. Oppvarming og klimaendringer tar tid, og det er normalt store variasjoner fra år til år. CO₂ har dessuten lang levetid i atmosfæren og utslippene de siste tiårene vil påvirke klimasystemet i hundrevis av år fremover.

Men dersom utflatingen i utslippsveksten fortsetter og kanskje etter hvert ender med reduserte utslipp, vil det selvsagt føre til mindre utslipp enn det ellers ville vært, og dermed mindre CO₂ i atmosfæren.