• Denne artikkelen ble først publisert i 2015.

Det er en perfekt dag for solenergi i Tyskland denne høstdagen vi besøker småbyen Mörlenbach. Rundt 15 grader (det er ikke bra om det er for varmt) og strålende sol kan bare bli slått av en lang dag midt på sommeren med tilsvarende temperatur- og himmelforhold.

Høstfargene har ennå ikke satt inn i byen som er omringet av grønne åser. Mange av innbyggerne i byen bidrar også til Tysklands grønne energibølge.

En av de over 1 million familiene i Tyskland som har installert solcelleanlegg på taket er familien Bock.

De var smarte og skaffet seg solcellepanel da det var svært gunstige vilkår noen år tilbake.

Er garantert kjempehøy salgspris til og med 2027

Snaut 400.000 kroner investerte familien i 2007, og frem til 2027 er de garantert å selge strøm til en pris på over 4 kroner per kilowatt-time! (med dagens euro-kurs).

Det er svært god butikk siden strømmen de kjøper koster omtrent 2,50 kroner per kilowatt-time (ja, det er svært mye dyrere med strøm i Tyskland enn Norge hvor den samlede prisen er under 1 kroner per kilowattime).

På grunn av den gode dealen regner Bock-familien på å tjene 35-40.000 kroner i år på å selge solenergi inn i det tyske strømnettet.

-Med alle utgifter og renter regner vi med at det tar 13-14 år før alle utgiftene er tjent inn. Og etter det kan jeg slutte å jobbe, sier Eberhard Bock og ler.

Huset til familien Bock fotografert fra verdensrommet. Huset deres som ligger i krysset av Ahornweg og Fichtenstrasse, har to forskjellige solcellepaneler som du kan se av bildet.
Google Maps

Fukushima "ødela" litt for Energiewende

Jordskjelvet i Japan og lekkasjene fra atomkraftverket Fukushima i 2011 førte til at forbundskansler Angela Merkel og Tyskland kort tid etterpå bestemte seg for å fase ut atomkraftverkene. Mange grønne så det som en seier, men det betyr også at det vil ta lengre tid før kullkraftverkene må stenges.

Tyskland hadde i fjor en fornybar andel på 11 prosent, noe som er en kraftig økning fra tidligere, men ikke himmelhøyt med tanke på hvor mye penger Tyskland har brukt på Energiewende. Energiewende er betegnelsen på overgangen fra fossilt brensel og atomkraft til fornybar energi. Les mer i faktaboksen i bunn av saken.

I tillegg har blant annet importen av kull, som er det mest klimafiendtlige brenselet, holdt seg høy. I 2014 var kullimporten fra Russland den høyeste siden 2005 – noe Merkel, som var miljøvernminister på 90-tallet, neppe er fornøyd med.

- Angrer ikke selv om det ikke er sikkert at det lønner seg

På den andre siden av Mörlenbach bor det tysk-amerikanske paret Krista og Noel Stanton. Noel forteller han har engasjert seg i miljøsaker siden 80-tallet og at han lenge har vært interessert i energi, men at det var litt tilfeldig at de kjøpte solcelleanlegg med tilhørende batteri.

Nå er uansett begge veldig fornøyde.

-Vi har lært mye om energi. Og jeg passer på å sette på oppvaskmaskinen og vaske klær når det kommer elektrisitet fra solcelleanlegget, slik ta vi kan bruke minst mulig strøm utenfra, sier Krista.

Tysklands energiewende er viktig, men kan bli bare småtterier sammenlignet med hva kina planlegger: Det store grønne spranget i Kina

Paret forteller at de har gått fra en strømregning på omtrent 200 euro i måneden, til omtrent halvparten, og i tillegg tjener de opp mot 50 euro i måneden på strøm de selger til strømnettet når batteriet deres er fullt og solen skinner på taket.

Noel (74) og Krista Stanton (71) har hatt solceller på taket i 20 år. De to øverste ved pipa har de brukt til å varme opp varmtvannet siden midten av 90-tallet. Og i fjor høst fikk ekteparet som har vært gift i 49 år de andre solcellene på taket.
Arild Færaas

Selv om de har investert mindre enn Bock-familien, utgjør strømbesparelsen og strømsalget såpass lite at det er usikkert om investeringen vil lønne seg. Men det gjør ikke så mye for Stanton-familien.

– Det handler også om å være miljø- og samfunnsbevisst, og å gjøre noe for barna og barnebarna våre.

Og nå har de satt som et lite mål å overbevise flest mulig andre om hvor bra det er at solen som treffer taket ditt skal bli til strøm.

Eberhard Bock sier også at han ville ha investert i solcelleanlegg med dagens vilkår om han ikke hadde hatt det på taket før.

– Selv om du får mindre for strømmen du selger, er det blitt billigere å investere i utstyret.

Selv om Bock nå profitterer på de gode ordningene de tyske myndighetene har lagt til rette for, mener han at Merkel & co kanskje har vært for spandable.

– Det har jo vært en suksess siden så mange er blitt med på Energiewende, og det ikke trengs så mye subsidier nå. Men jeg tror også at mange hadde installert solcelleanlegg med litt mindre subsidiering.

Tyskland er det landet i verden med størst kapasitet for solenergi (men Kina kommer halsende etter).

Tyskland har fortsatt mye å gå på

Forsker Per Ove Eikeland ved Fridtjof Nansens institutt bemerker at Tyskland ikke er landet som har kommet lengst med å legge om til fornybar energi.

– Men det er den store og raske endringen som vekker oppsikt.

– Hvor godt har de lykkes?

– Tyskland har nådd langt, men har fremdeles mye å gå på . Den virkelige utfordringen er å få gjort transportsektoren fornybar.

Amerikanske Miranda Schreurs som leder klimaforskningsinstituttet til Freie Universität Berlin, mener uansett at Tyskland har den mest offensive klimapolitikken av verdens viktigste land.

– Den har vært ganske suksessfull. I tillegg til satsing på fornybar energi, har det også vært fokusert på energieffektivitet. Og det at subsidiene er redusert er jo også suksess på en måte.

Samlet sett har ikke Energiewende ført til at litt mer enn 10 prosent av energien som brukes i Tyskland er fornybar. Men i elektrisitetssektoren er andelen fornybar mye høyere. I 2014 kom nesten 6 prosent av strømmen fra solceller, og over 25 prosent av strømmen var fornybar. På enkelte dager har over 75 prosent av strømforbruket i Tyskland vært fornybart.

Økningen av sol og vindenergi har også fortsatt i år, men kull er fortsatt den største energikilden.

Slakket litt av på farten

Forsker Per Ove Eikeland forteller at i fjor trykket tyske myndigheter på bremsepedalen, etter at strømprisene steg kraftig som følge av så mange som hev seg på fornybar-bølgen og dermed hadde rett på en garantert strømpris i 20 år fremover.

– Investeringene gikk ned, og målet var også at taktene i investeringene skulle ned.

Det finnes cirka 2 millioner solcelleanlegg i Tyskland, de aller fleste hører til småbedrifter eller vanlige hjem.

Figuren til venstre viser at 25,8 prosent av strømproduksjonen i 2014 kom fra fornybar energi. Figuren til høyre viser at vindkraft utgjør den største andelen, men også bio-energi og solkraft utgjør en betydelig del. Mens vannkraft bare utgjorde 3,4 prosent av Tysklands strømproduksjon i fjor.

Storindustri vs. Stor industri

Rundt 400.000 tyskere jobber i dag med fornybar energi, noe som er over halvparten av hvor mange amerikanere som jobber med det. Samtidig har USA en fire ganger så stor befolkning som Tyskland.

Forsker Elin Lerum Boasson ved Cicero senter for klimaforskning - viser til at de store, tradisjonelle tyske kraftselskapene har tapt veldig mye på Energiewende.

– I Norge er det oljebransjen og ikke kraftbransjen som er «bad guys», men i Tyskland har kraftselskapene vært «de slemme» og hatt lav tillit i befolkningen.

Angela Merkel og hennes regjering har stått bak noe av verdens mest progressive klimapolitikk.

Per Ove Eikeland sier det har skjedd et energi-maktskifte i Tyskland.

  • De fire store selskapene har det meste av produksjonskapasiteten for kull og kjernekraftverk. De har virkelig merket at politikken har gått mot dem. Den store innflytelsen de tidligere hadde på energipolitikken i Tyskland har de mistet i større grad.
  • Men det har også ført til at de har begynt å investere i fornybar energi, når de nå ser at de ikke klarer å motarbeide den vedtatte politikken, legger forsker Eikeland til.

Miranda Schreurs peker på at det er folk flest som har vært driverne bak Energiewende.

  • Det har gått nedenfra og opp. De store selskapene har mistet markedsandel, men de har endret oppførsel. E-on har delt seg i to selskaper, et som driver tradisjonelt og et som driver med fornybar energi.

Denne siden har mange grafer som forklarer Energiewende på en god måte.

Og vil du vite mer om Tyskland og klimapolitikk anbefaler vi deg denne artikkelen fra National Geographic.