Viten

Mangel på ytringsfrihet i forsvarsforskningen | Nina Kristiansen

Oberstløytnant og forsker Tormod Heier er blitt forsøkt kneblet når han formidlet sine resultater om det norske forsvarets utfordringer i Afghanistan og Libya, skriver Nina Kristiansen. Foto: Erlend Aas/ NTB scanpix

Forsker fikk ytringsfrihetspris, men gjorde bare det alle forskere skal ha frihet til å gjøre: formidle egne resultater.

  • Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no
    Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Oberstløytnant og forsker Tormod Heier fra Forsvarets høgskole fikk Ossietzkyprisen 2017. Den gir foreningen norske PEN til personer som har gjort en fremragende innsats for ytringsfriheten. Og hvilken innsats har så Heier gjort?

Nina Kristiansen er redaktør i forskning.no og Uviten-spaltist i Aftenposten. Foto: Forskning.no


Ifølge juryen har Heier bidratt til det som er ytringsfrihetens premiss, nemlig den offentlige opplyste samtalen. Han har bidratt med faglig kunnskap og akademisk analyse.

En «motstrømsstemme»

Men vent, hvorfor får Heier en ytringsfrihetspris, og ikke en forskningsformidlingspris? At forskere deler sin kunnskap, sine resultater og kritiske perspektiver er både praksis og ambisjon hos norske forskningsinstitusjoner.

Juryen i PEN sier at Heier har vært en «motstrømsstemme i et konsensuspreget akademisk miljø i Forsvaret». Da er vi inne på det som er spesielt med denne forskeren.

Han gjør det som står i alle strategier for god forskningskommunikasjon. Han er alle rektorers våte formidlingsdrøm. Men ikke på Forsvarets høgskole? Har de ikke ytringsfrihet der? Som ansatt på en høgskole har jo Heier lovfestet akademisk frihet, som gir han rett og mulighet til å formidle resultatene sine fritt.

Krass kritikk


Tormod Heier selv peker på dem som finansierer forskningen når han forklarer sine vanskeligheter i en artikkel på forskning.no. Det er Forsvarsdepartementet.

Heier er blitt forsøkt kneblet når han formidlet sine resultater om det norske forsvarets utfordringer i Afghanistan og Libya. Han har fått refsende telefoner og krass kritikk. Da departementets ledergruppe var på besøk på Forsvarets høgskole, ble forskerne anbefalt å lære seg å holde kjeft, fortalte Heier.

Oberstløytnant og forsker Tormod Heier fra Forsvarets høgskole har fått krass kritikk etter å ha formidlet sine resultater om det norske forsvarets utfordringer i Afghanistan og Libya, skriver Nina Kristiansen. Foto: Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet finansierer så å si all forskning på forsvaret i Norge. Det kan føre til selvsensur, sa Heier til forskning.no, for det gjør at for kritiske forskere ikke får penger, at de unngår visse temaer og at forskningen blir mindre ærlig og nytenkende.

Selv søker han ikke lenger forskningsmidler i eget navn.

Les også

Les også: Krangel om kvinner i krig | Simen Gaure

Bærer uniformer og har militære titler

På Forsvarets stabsskole, under Forsvarets høgskole, bærer Heier og kollegene hans uniform og har militære titler. Det kan være noe av problemet, mener Kjell Inge Berga. Han er direktør på Institutt for forsvarsstudier. Der er de sivile og opplever ingen styring av forskningen sin.

Ytringsfriheten skades når oppdragsgivere og ledere kun ser uniformen og offiseren, og ikke den lovbeskyttede, frie forskeren.

Blir oppfattet som frie og uavhengige

Forskere har en spesiell stilling i samfunnet. De har høy troverdighet som eksperter, de får sette premisser for politiske vedtak og offentlig debatt, og de blir oppfattet som frie og uavhengige. Det forsker og oberstløytnant Heier så tydelig viser frem, er at ytringsfrihet og akademisk frihet slett ikke er en selvfølge for alle forskere.

Vi kan ikke være sikre på at forskeren vi hører snakke på radioen eller leser om i Aftenposten ikke har skjulte bindinger eller større lojalitet til ledelsen enn til egne forskningsresultater.

Det er en skam for Forsvarets høgskole at en av forskerne deres får en ytringsfrihetspris, når han gjør det forskere skal: formidle forskningen sin. Heier fortjener den prisen. Den frie forskningen er et grunnpremiss for god kunnskapsinnhenting og en kritisk forskningsbasert samfunnsdebatt.

Det må også gjelde når det er Forsvaret som blir forsket på.

Les mer om

  1. Uviten
  2. Viten