Amatører oppdaget supernova

Tre norske amatørastronomer oppdaget en supernova, en stjerne som eksploderer voldsomt, natt til lørdag. Supernovaen ligger i en galakse hele 400 millioner lysår fra Jorden.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

De tre amatørastonomene Arne Danielsen, Ståle Kildahl og Mikkel Steine har nå fått oppdagelsen godkjent av Den internasjonale astronomiske union (IAU).— Oppdagelsen er bemerkelsesverdig, og tidligere har bare én nordmann oppdaget en supernova fra Norge. Spesielt bemerkelsesverdig er at oppdagelsen er gjort av amatører, forteller astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard ved Astrofysisk institutt ved Universitetet i Oslo.Amatørastronomen Odd Trondal fra Oslo var hittil den eneste nordmannen som har oppdaget en supernova. Det gjorde han sommeren 1999.En supernova er en stjerne som eksploderer voldsomt og derfor øker den kraftig i lysstyrke i en kort periode. Supernovaen som de tre nordmennene oppdaget i helgen, ligger i den såkalte Coperlands septett, en samling med syv galakser som ligger rundt 400 millioner lysår unna.- Dette betyr forøvrig at eksplosjonen skjedde for omkring 400 millioner år siden fordi lyset har brukt så lang tid på å nå oss, forklarer astronomen.

Viktige objekter

Supernovaer har alltid vært omfattet med stor interesse. Supernovaer i vår egen galakse, Melkeveien, er dramatiske hendelser som gjerne er synlige midt på lyse dagen. Den siste skjedde i 1604.Supernovaer i fjerne galakser brukes til å undersøke hvordan hele Universet har oppstått og utviklet seg. Og hvordan det vil ende i en fjern fremtid. Takket være nitidige studier av supernovaer oppdaget astronomene for noen år siden at Universet eser fortere og fortere.Supernovaer er meget viktige for Universets utvikling og lager blant annet grunnstoffene Jorden og andre planeter består av. Vi består alle av stjernestøv fra slike supersmell.

En bragd

I dag foregår det omfattende, organiserte søk etter supernovaer med store, profesjonelle observatorier verden rundt. Dermed oppdages langt flere supernovaer enn for få år siden og forskerne får muligheter til å finne ut mer om Universets skjebne, men også mer om hva som skjer i de ekstreme voldsomme eksplosjonene.- Desto mer imponerende et det at amatørastronomer klarer å oppdage supernovaer, slik alle de fire nordmennene hittil har gjort, før de profesjonelle observatoriene rundt i verden. Dette er en bragd, mener Røed Ødegaard.

Oppdagelsesbildet for supernova 2005ba (merket med to hvite streker), som ble tatt natt til lørdag 2. april 2005.
Restene etter den siste supernovaen som er oppdaget i Melkeveien - Keplers supernova i 1604. Bildet er satt sammen av bilder tatt med flere ulike instrumenter i ulike typer stråling.