Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. Slik kan skjermbruk og sminkevaner påvirke øynene.

  • Sara Nøland
Fett på øyets overflate gir viktig beskyttelse og smøring av øyet. Sminke kan være giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler.

Enkelte faktorer kan man gjøre lite med. Men noen er under vår kontroll.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Tårefilmens heltegjerning er underkommunisert. Særlig i en koronatilværelse hvor vi eksponeres for skjerm mer enn noen gang.

Når tårefilmen sliter med å holde tritt, opplever vi at øynene blir tørre. Mange har erfaring med sviende og kløende øyne etter langvarig skjermbruk, mens andre plages til enhver tid.

Det har lenge vært kjent at tørre øyne er mer utbredt blant kvinner og eldre – men hvorfor?

Undertegnede, sammen med veileder Xiangjun Chen, andre forskere ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken, har funnet at det har å gjøre med en bestemt bestanddel av tårefilmen: fettet.

Smøring på et blunk

For å forklare dette må vi se på hvordan tårefilmen er konstruert. Den består av flere ulike lag fra innerst til ytterst: slim, vann og fett.

Det ytre fettlaget kan ses på som smøring og beskyttelse mot fordampning. Litt som at planter har sine blader dekket med et tynt fettlag for å beskytte mot væsketap. Eller et vokslag på en bil, for å beskytte mot sand og søle.

En mangelfull slik fettfilm er i mange tilfeller årsaken til tørre øyne. På innsiden av hvert øyenlokk ligger det 30–50 langstrakte kjertler som produserer fett som legger seg på våtkanten.

Ved hvert blunk blir dette fettet hentet og spredt ut over tårefilmen.

Her ser du lagene tårefilmen består av. De meibomske kjertlene på innsiden av øyelokkene produserer det ytterste laget med fett.

Uten fett sprekker tårefilmen

Vi fant at denne fettforsyningen er svekket hos kvinner og eldre. Vi så også at disse gruppene hadde en tårefilm som raskere brister etter hvert blunk. Dette kan ses som tydelige sprekker i tårefilmen på nært hold.

På spørsmålet om hvorfor kvinner oftere har tørre øyne enn menn, så kan vi altså sentrere årsaken til den ytre delen av tårefilmen. Det neste naturlige spørsmålet er: Hvorfor har kvinner og eldre større problemer med fettforsyningen?

Her er det foreløpig ikke et klart svar. Men forskere ser både på medfødte og vanemessige årsaker.

Sara Nøland er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Tørreøyneklinikken.

Testosteron beskytter fettlageret

Blant de medfødte årsakene ser man spesielt på kjønnshormoner som testosteron. I dyrestudier er det vist at testosteron aktiverer over 1000 gener i disse fettkjertlene.

Mange av de aktiverte genene er assosiert med fettdannelse. At testosteron har en slags beskyttende funksjon på kjertlene, kan delvis forklare hvorfor økende alder er en risikofaktor. Begge kjønn mister nemlig testosteron med alderen.

Kastrerte kaniner har faktisk bidratt med nyttig kunnskap på feltet. Siden hannkaninene da mister det meste av sitt testosteron, har forskere sett på endring i øyets fettkjertler. Det viste seg at fettkvaliteten ble dårligere etter kastreringen.

Sminken kan påvirke

De vanemessige faktorene bak kjønnsforskjellene er enda mindre utforsket. Det forskes nå mer på bruk av sminke og hvordan det kan påvirke tårefilmen.

Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler.

Mange maskaraer fra alle prisklasser inneholder minst ett av de aktuelle konserveringsmidlene: Methylparaben, ethylparaben og phenoxyetanol.

Det skulle ikke mer til enn 30 minutter eksponering av midlene for at forskerne kunne påvise endringer i cellene. Etter 24 timer hadde de gått til grunne.

Et bevisst forhold til sminkeprodukter er bare én av flere måter man kan ivareta det ytre fettlaget på.

Mange forbinder kanskje positivt fett med omega-3. Selv om effekten av omega-3 på tørre øyne har variert i ulike studier, så kan det bidra til produksjonen av fettet til tårefilmen. I tillegg kan det ha en betennelsesdempende effekt på øyet.

Slike positive effekter vil være gunstig for både kvinner og menn. Det vil kvikke opp øyets viktige smøremiddel og forebygge tørre øyne.

Pandemiens skjulte fordeler og ulemper

Noe annet som naturligvis er uavhengig av kjønn, er økningen av skjermbruk og dets påvirkning på øynene. Lyset og kontrastene i skjermen gjør at vi blunker sjeldnere. Det kan fremkalle tørre øyne.

Her kan pauser hvor man ser vekk fra skjermen i 20 sekunder hvert 20. minutt være til hjelp.

På en annen side ser vi et lovende adferdsmønster i bruk av sminke. I en ny fransk spørreundersøkelse oppgir nesten halvparten av franske kvinner at de bruker mindre sminke etter nedstengingen i forbindelse med koronapandemien.

Selv om det er enkelte faktorer som gjør kvinner mer utsatt for tørre øyne, er det altså andre faktorer som er under vår kontroll.

Kanskje 2021 kan bli et år for litt ekstra øyepleie?