Blir alle med av BlimE?

Tiltak i skolen mot mobbing – virker de egentlig?

Årets BlimE-sang «Ser deg» synges av Victor Sotberg. Han har selv vist en viss skepsis mot storstilte holdningskampanjer som «Ikke mobb kameraten min» og nå BlimE. For virker de?
  • Ole Jacob Madsen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Marit Simonsen, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

BlimE – NRK Supers vennskapskampanje fyller i år 10 år. Hver høst lanserer statskanalen årets BlimE med en nykomponert sang og dans som har som formål å styrke samholdet på skolene. Siden oppstarten i 2010 har BlimE lykkes med å skape en ny merkedag for barn og unge. Det anslås at over 400.000 skoleelever fra 1.–10. trinn årlig har danset for vennskap og omsorg for hverandre de siste årene. Årets BlimE-sang «Ser deg» synges av Victor Sotberg – et populært forbilde for yngre seere gjennom NRK Supers satsing på Youtube, FlippKlipp.

En viss skepsis

Victor, som han fortrolig omtales av målgruppen, var nylig gjest på NRKs Lindmo. Her fortalte han om sin egen ungdomsskoletid, der han opplevde mobbing uten at noen voksne grep inn.

Derfor innrømmet han også en viss skepsis mot storstilte holdningskampanjer som «Ikke mobb kameraten min» og nå BlimE. For virker de? Blir alle i større grad tatt med? Lindmo ga oss ikke noe videre svar, men endte programmessig håpefullt. Victors spørsmål er imidlertid godt og fortjener et forsøk på svar.

Søker man vitebegjærlig på «effekten av BlimE», vil man nok bli skuffet. Det mest relevante treffet jeg fikk, var en nyhetssak fra 2014 i NRK. Her vedgår prosjektleder Hanne Vennemo «at det er vanskelig å måle effekten av kampanjen, men at det å danse sammen og smile, gjør det lettere å oppføre seg hyggelig mot hverandre.»

Krenking eller mobbing

Utvider vi søket til å inkludere Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsforbundet, så viser den en liten nedgang i forekomst av mobbing for det siste tiåret. Spesielt mellom 2012 og 2013 var det en klar nedgang i mobbing, fra 6,8 til 4,3 prosent.

Her kunne det jo være fristende å spekulere i et BlimE-løft. Men nedgangen kan mest sannsynlig forklares med en differensiering i spørsmålsstillingen mellom krenking og mobbing. Da disse to ble slått sammen igjen i 2016, gikk også tallene opp igjen. De siste års målinger viser en nokså stabil forekomst av mobbing på rundt 6 prosent.

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Forskning på antimobbeprogrammer i skolen, blant annet på det norske Olweus-programmet, viser at disse kan signifikant redusere forekomsten av mobbing i skolen. Men positive resultater avhenger av at skolene følger de foreskrevne tiltakene over en lengre tidsperiode.

Det har vist seg krevende og har ført til at mange skoler velger dem bort til fordel for egne lokale løsninger. Antimobbeprogrammene bør dessuten jobbes med gjennom hele skoleåret for at de skal virke. Mens BlimE er en rituell begivenhet kun hver høst. Derfor er det grunn til å tro at den forebyggende effekten mot mobbing er så godt som ikke-eksisterende.

En fest for barn

Spørsmålet er imidlertid hvor relevante slike innvendinger er her. Det er mulig å betrakte «Men virker det»-innsigelser som noe av et kategorimistak her og se på BlimE primært som en fest for barn og unge.

Eller som Filip Roshauw nylig kommenterte i Periskop: NRK Supers BlimE-kampanje er et sjeldent eksempel i 2020 på at rikskringkastingen fortsatt kan være en arena for store, felles erfaringer.

Også er det jo musikken da: BlimE leverer taktfast norsk popmusikk av høy kvalitet, der effekten er refreng man ikke så lett blir kvitt enten man er barn eller voksen.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!