Du får ikke sterkere immunforsvar av en pille

Det er høyst uklart hva det betyr å «styrke immunforsvaret».

Våpnene som immunforsvaret disponerer, er svært kraftige, og brukt på feil måte, kan de virke mot sin hensikt og ødelegge kroppenm skriver artikkelforfatteren.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Det er 300 år siden tyrkiske kvinner i Istanbul viste den britiske ambassadørens hustru, Lady Montagu, hvordan immunforsvaret kunne stimuleres til å beskytte mot kopper ved at friske ble podet gjennom et stikk i huden med sårvæske fra en koppesyk pasient. I Midtøsten, Afrika og Kina visste folk at slik behandling beskyttet mot kopper for resten av livet.

Lady Montagu tok med seg kunnskapen tilbake til det engelske hoffet rundt 1720-tallet. Snart var koppeinnpoding vanlig også i England og resten av Europa.

Siden da har vaksiner og immunforsvaret blitt velkjente begreper som de aller fleste har et forhold til.

Anne Spurkland er professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

Dagens vaksiner bygger på metoden som Lady Montagu innførte i Europa. Opprinnelig ble selve koppeviruset brukt, med risiko for at podingen startet en ny epidemi. I 1796 begynte legen Edvard Jenner å pode med kukopper som ga beskyttelse uten fare for alvorlig sykdom. Ku heter vacca på latin, derav vaksinering.

Barnesykdommer

Moderne vaksiner inneholder svekket eller drept mikrobe, eller bare deler av en mikrobe. Det er en trygg og godt etablert måte for å stimulere immunforsvaret, slik at det blir forberedt og kan beskytte mot infeksjonssykdommer vi ikke har hatt.

Da dødelige barnesykdommer var en reell trussel for alle, var fordelen ved å vaksinere så åpenbar at den beskjedne risikoen som fulgte med vaksine kunne aksepteres.

I dag er mange av barnesykdommene vi vaksinerer mot, nærmest utryddet. Difteri, stivkrampe og poliomyelitt er sykdommer vi bare har hørt om. Dermed har også vaksinemotstanderne fått større spillerom. I USA er vaksinedekningen enkelte steder blitt så lav at meslinger og kikhoste igjen kommer i små epidemier.

Samtidig er det en økende interesse for å «styrke immunforsvaret» ved hjelp av naturlig smitte gjennom såkalte smitteringer, eller ved å ta ulike kosttilskudd.

Potente våpen

Immunforsvaret består av lag på lag med celler og molekyler som har som oppgave å oppdage trusler mot kroppen og deretter begrense eller fjerne dem. Immunforsvaret kan reagere på og lage antistoffer mot «alt» som er nytt og fremmed, uansett om stoffet finnes i naturen eller ikke.

Selv små forskjeller mellom to kjemiske stoffer kan immunforsvaret oppdage. Immunforsvaret har utviklet denne evnen til å kjenne igjen nye kjemiske stoffer, fordi mikrobene vi omgir oss med er i stadig endring.

Les også

Les også: Langt over en million nordmenn bør IKKE styrke immunforsvaret | Erik Boye og Anne Spurkland

Det finnes derfor ikke noen riktig eller gal, naturlig eller kunstig måte å stimulere immunforsvaret på. Men immunsystemets våpen er så potente at de potensielt kan drepe oss, hvis invaderende mikrober som Ebola-virus eller medisinske inngrep som en uheldig blodoverføring fører til for kraftig stimulering av immunforsvaret.

Autoimmun sykdom

På samme måte er det avgjørende viktig at immunforsvaret klarer å skille kroppens egne bestanddeler fra alt mulig annet. Hvis denne evnen svikter, kan vi få en autoimmun sykdom.

Les også

Les også: Hva skjer når kroppen angriper seg selv?

Immunforsvaret inneholder en rekke innebygde kontrollmekanismer for å holde immunreaksjonene innen visse rammer.

Slik kan immunforsvaret reagere passe sterkt på nye og fremmede stoffer som kommer inn i kroppen, men samtidig overse kroppens egne stoffer.


Fordi immunforsvaret ofte forklares gjennom militære metaforer, virker det fornuftig å skulle styrke immunforsvaret. Slagordet om å styrke immunforsvaret kan sammenlignes med motstanden mot å endre våpenlovene i USA. I USA er skytevåpen allment tilgjengelig, og dødsfall ved skyting er ti ganger høyere der enn i andre vestlige land. Når mange har våpen, vil alle andre ha våpen for å kunne forsvare seg. Det gir mye skade, med mange uskyldige drept.

Kan ødelegge kroppen

Tilsvarende kan et «sterkt» immunforsvar føre til mye ødeleggelse, og heller mer enn mindre sykdom. Våpnene som immunforsvaret disponerer, er svært kraftige, og brukt på feil måte, kan de virke mot sin hensikt og ødelegge kroppen.

Mange av symptomene ved sykdommer som influensa, lungebetennelse og hjernehinnebetennelse skyldes immunsystemets egne virkemidler, ikke mikrobens direkte skadelige effekt på kroppen.

Les også

Les også: Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp


Så vi trenger et klokt immunforsvar. Vi trenger et immunforsvar som kan skille venn fra fiende, kjent fra fremmed. Vi trenger et godt forberedt immunforsvar som kan reagere riktig, til rett tid og med rett styrke tilpasset trusselen vi står overfor. Det finnes ingen pille eller kosttilskudd som kan gjøre immunforsvaret klokere, med bedre evne til å skille eget fra fremmed.

Men vi selv kan bidra til et godt immunforsvar ved å leve så sunt som mulig. Det vil i praksis si ved å følge helt vanlige råd for å bevare helsen som å ta alle vaksiner, spise variert kost med mye grønnsaker, være fysisk aktiv, sove nok og dekke til sår med plaster.

Deler av teksten er hentet fra boken «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve» av Anne Spurkland.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!