Viten

Advarsel! Avkolonisering! | Atle Fretheim

At det finnes grupperinger ved universitetene som er kritiske til gjeldende vitenskapsteori, er noe vi har levd godt med i alle år, skriver Atle Fretheim.

Angsten for avkoloniseringens konsekvenser synes å være svært mye høyere enn det er grunn til.

  • Atle Fretheim
    Atle Fretheim
    Fagdirektør, Folkehelseinstituttet og professor II Oslo Met
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Initiativene i løpet av sommeren om avkolonisering av akademia, har trigget sterke reaksjoner. Flere av Norges mest kjente akademikere er i harnisk og mener «avkoloniseringsideologien truer universitetene». Den borgerlige avisen Minerva bedriver kampanjejournalistikk mot avkolonisering. Sosiale medier ristes nesten i filler av hoderistende, harselerende innlegg.

Hvorfor?

Atle Fretheim er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og Uviten-spaltist i Aftenposten.

Vestlig dominans

Akkurat hva avkolonisering betyr er ikke så godt å forstå, men man kan kanskje si at det dreier seg om å rette et kritisk blikk på hvordan dominerende krefter, som oftest styrt av menn fra vestlige land, har preget vitenskapelig tenkning. Sentrale ikke-vestlige vitenskapsfolk får dermed mindre oppmerksomhet enn de fortjener, problemstillinger som er viktige for marginaliserte grupper blir ikke prioritert, data tolkes i favør av dem som sitter ved makten og så videre.

Studentenes resolusjon

Når de argeste kritikerne advarer mot avkolonisering av universitetene, viser de til en resolusjon som en studentorganisasjon (SAIH) vedtok i våres. Der påpekte studentene behovet for å anerkjenne «urfolks epistemologi, pedagogikk og kunnskapssystemer på lik linje med institusjoner som følger vestlige universitetstradisjoner».

Nøkkelordet her er epistemologi. Epistemologi dreier seg om hvordan man går fram for å forstå verden. Hvordan kan vi vite hva som er sant? Kan vi stole på at sanseopplevelsene våre gjenspeiler virkeligheten? Hvis vi lurer på om en type urtemedisin er virksom, bør vi spørre folkegrupper som har brukt den i hundrevis av år, eller bør den testes i store kontrollerte studier, slik vi gjør med moderne medikamenter?

Les også

Les også: Avkolonisering til besvær | Simen Gaure

Kritikerne vender stadig tilbake til SAIH-resolusjonen. De mener studentene her sidestiller vitenskapelige fakta med folketro, og dermed undergraver selve grunnlaget for alt akademisk arbeid. Det er ingen urimelig tolkning, og SAIH har heller ikke vært entydige når de har svart på hva de egentlig mente med denne formuleringen.

So what?

Ser vi bort fra SAIH-resolusjonen er det få, om noen, deltakere i den norske debatten som har tatt til orde for at alternative epistemologiske posisjoner bør få større innpass ved universitetene.

Dessuten: At det finnes grupperinger ved universitetene som er kritiske til gjeldende vitenskapsteori er noe vi har levd godt med i alle år. For eksempel blir jeg og andre forkjempere for kunnskapsbasert medisin stadig møtt med epistemologisk kritikk fra akademiske miljøer – i verste fall et irritasjonsmoment, i beste fall et nyttig korrektiv.

Moderne vitenskap står støtt

I møte med alvorlig sykdom vil selv den mest ihuga aktivisten velge moderne medisinsk behandling fremfor folkemedisin. Avkolonisering, hverken i den ene eller andre betydningen, kommer ikke til å endre på det – så skjøre er ikke de etablerte kunnskapssystemene.

Farenivået bør trygt kunne justeres ned til gult.

Les mer om

  1. Uviten
  2. Debatt
  3. Viten