Viten

Det er sjelden greit å parkere politiske motstandere med at de er ridd av følelser | Øyvind Østerud

Et vanlig debattknep er å si at motpartens syn er følelsesstyrt, mens ens eget syn er rasjonelt og fornuftig.

Brexit var styrt av følelser og irrasjonalitet, mener den britiske psykologen Michael Bodansky. Foto: FRANCOIS LENOIR / X01164

 • Øyvind Østerud
  Øyvind Østerud
  Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Under valgkampen kalte NRKs utenriksmagasin Urix inn en psykolog, Michael Bodansky fra det britiske PR-byrået Freuds, for å gi et vitenskapelig syn på politisk adferd.

Han sa at Brexit var styrt av følelser og irrasjonalitet, mens de fornuftige og rasjonelle stemte Remain som ham selv. Andre forskere har utvidet diagnosen av de kunnskapsløse og følelsesstyrte til hele spekteret av protestbevegelser, fra valget av Trump til høyrenasjonalister i Europa.


Ultimatumspillet

Bodansky la et skinn av vitenskap over påstanden ved å vise til nobelprisvinneren Daniel Kahneman og til et eksperimentelt beslutningsspill, Ultimatumspillet. Hos Kahneman fant han skillet mellom vurderinger som er raske og intuitive, og vurderinger som er langsomme og veloverveide.

For Bodansky preget den første tenkemåten EU-motstanderne og den siste tilhengerne. I ultimatumspillet avslår noen en gevinst fordi andre får en større gevinst, med den følge at ingen får noe. Slik valgte Brexit-flertallet.

 • Les mer av Øyvind Østerud: Hvorfor vi ikke kan stole på vitenskapen

Ekspertenes overmot

Det er mye å si til dette. Et motiv i Kahnemans bok Thinking fast and slow, er overmot, særlig blant eksperter – tilbøyeligheten til å overdrive hvor godt vi forstår verden.

Kanskje Bodansky også var offer for det Kahneman kaller planleggingsmistak, planning fallacy – tendensen til å overvurdere fordeler og undervurdere kostnader ved egne prosjekter. Å avslå en liten andel i ultimatumspillet kan være rasjonelt hvis selvrespekt er viktigere enn å svelge en urimelig fordeling.

Debattknep: Å si at motpartens syn er følelsesstyrt

Følelsenes rolle i politikken er mye studert. Et vanlig debattknep er å si at motpartens syn er følelsesstyrt, mens ens eget syn er rasjonelt og fornuftig. Knepet er spill på følelser. Kanskje følelser noen ganger kan gjøre oss mer rasjonelle, som det hevdes i en dansk avhandling: Hvis vi er urolige og redde, kan det skyldes at vi er bedre informert og gjerne søker mer informasjon.

Et engasjement er ganske blekt hvis det ikke forsterkes av følelser. I noen sammenhenger er urealistisk optimisme hos hver enkelt rasjonelt for helheten, fordi det stimulerer innovasjon og investeringer. Da John Maynard Keynes snakket om de dyriske kreftene som drev kapitalismen, var det overdreven optimisme han tenkte på.


Sjarm og innpakning

I valgkamp dreier mye seg om følelser, om å skape positive vibrasjoner av fremtreden, talemåter, sjarm og innpakning. Eller negative vibrasjoner overfor konkurrenter ved alt fra skremselspropaganda til terping på løsrevne utsagn og uheldige bilder. Fornuftsargumenter har begrenset appell og blir pakket inn i – eller erstattet av – noe mer mobiliserende.

Politisk påvirkning er i økende grad en vitenskap der nitide studier av emosjonelle reaksjonsmønstre blant publikum inngår, helt ned til ansiktsuttrykk og øyebevegelser.


Følelser overalt

Er de utdannede og velinformerte mer rasjonelle enn andre? Noen studier viser at de er flinkere til å gi en rasjonell begrunnelse for politisk identifikasjon og meninger som springer fra dypere kilder. Det kalles rasjonalisering.

De feiltolker, overdriver og ønsketenker som alle andre. Bring Donald Trump på bane, og følelsene tar overhånd, ikke minst i den høyt utdannede middelklassen.

Det er sjelden greit å parkere politiske motstandere med at de er ridd av følelser. Følelser er over alt, og tillatt.

Les mer om

 1. Viten
 2. Uviten
 3. Brexit
 4. Donald Trump

Relevante artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Trøbbel i vente for Trump hvis økonomien svikter. Nå lurer alle på om smellen kommer før valget.

 2. VITEN
  Publisert:

  Hvorfor tror ikke alle på forskning?

 3. VITEN
  Publisert:

  Toppforsker Anne Hope Jahren flyttet til Norge: – Tiden for vitenskapelige muligheter i USA er over

 4. VITEN
  Publisert:

  Hvordan faktasjekker vi tallene som ikke finnes?

 5. VITEN
  Publisert:

  Vikingsamfunnet var fredelig

 6. VITEN
  Publisert:

  Dette er en av de 100 verste fremmede arter i Europa