Kinesisk forsker kan ha skapt genredigerte babyer: – Han har utvist ekstremt dårlig dømmekraft

– Han har latt disse barna ta en stor risiko uten noen vesentlige fordeler, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet. Internasjonale forskningsmiljøer raser.

He Jiankuis forsøk ble kjent søndag. Onsdag møtte han kraftig motbør fra kolleger på Human Genome Editing Conference i Hongkong.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Sist søndag kunngjorde den kinesiske forskeren He Jiankui i en Youtube-video at verdens første genredigerte barn er født i hans laboratorium. He er professor i bioteknologi ved Southern University of Science and Technology i Shenzhen i Kina.

Nyheten har sjokkert forskningsmiljøer over hele verden.

Forskeren skal ha brukt genredigeringsverktøyet CRISPR til å endre de to tvillingbabyene Lulu og Nanas gener for å gjøre dem resistente mot hiv.

Barnas far er angivelig hivpositiv.

Det er imidlertid ikke kjent om påstanden er sann, det foreligger ikke uavhengig vitenskapelig materiale som bekrefter eksperimentet.

Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

– En stor risiko

Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet, mener forskeren har opptrådt svært uansvarlig og utvist «ekstremt dårlig dømmekraft».

– Gitt at dette er sant, har han latt disse barna ta en stor risiko, uten noen vesentlige fordeler, sier Bratlie.

Hun forteller at barna ville blitt født friske og hatt en like begrenset risiko for hivsmitte som resten av den kinesiske befolkningen om de ikke hadde blitt genredigert. Dataene Bratlie har sett, tyder også på at genredigeringen kan ha vært upresis.

– Hvorvidt disse jentene er blitt hiv-resistente er et åpent spørsmål. Det kan heller ikke utelukkes at eventuelle feil kan føre til andre uheldige konsekvenser for barna, sier Bratlien.

Hun synes også det er svært problamtisk at forsøket er gjort i skjul, uten den åpenheten de fleste er enige om at behøves på dette feltet.

Kinesiske forskere: – Sinnssykt

Genredigering på embryoer som gir arvelige endringer er forbudt i de aller fleste land, inkludert Norge. Mange forskere og etikere frykter at slike metoder skal misbrukes til å påvirke vår egen evolusjon.

Slik bruk av genredigering er imidlertid ikke ulovlig i Kina.

Den kinesiske forskeren, He Jiankui, som hevder å ha genredigert DNA-et til tvillinger, forsvarer eksperimentet etter kraftig kritikk fra kolleger.

En rekke forskningsmiljøer rundt genteknologi, inkludert Southern University der He er ansatt, har fordømt forskerens påstander. I en kunngjøring skriver universitetet at de er «dypt sjokkert» og at de ikke kjente til forskningsprosjektet. De beskriver eksperimentet som «et alvorlig brudd på vitenskapelige standarder og etikk» og varsler granskning.

He bekrefter at han har finansiert mesteparten av studien selv og at universitetet han er ansatt ved ikke kjente til forsøket.

Mandag publiserte en gruppe på flere hundre kinesiske akademikere og forskere en uttalelse der de kaller forskningen for «sinnssyk». Flere forskere frykter at eksperimentet vil svekke Kinas vitenskapelige rykte.

Torsdag beordret Det kinesiske vitenskapsdepartementet stans i det kontroversielle eksperimentet.

Solbakks største bekymring er den manglende oversikten over mulige konsekvenser og bivirkninger av slike metoder.

– Henger sammen med vår kristne og humanistiske kulturarv

– Å argumentere for at dette er «å tukle med naturen» eller «å leke gud» holder ikke mål. Moderne medisin er et klassisk eksempel på at man har gjort enorme fremskritt ved å tukle med naturen, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

– Men dette bryter helt klart med det som har vært anerkjent som de internasjonale retningslinjene for forskning på menneskelige embryoer og ufødt liv, sier Solbakk.

Han er imidlertid ikke overrasket over nyheten fra den kinesiske forskeren.

– Forskning er et voldsomt kappløp. Å være først ute med å vise at CRISPR-teknologien kan brukes på en sikker måte på menneskelige embryoer for å forhindre utviklingen av sykdommer, er en ambisjon som tiltrekker forskere.

Solbakk mener de europeiske restriksjonene knyttet til arvelige endringer i menneskets DNA henger sammen med vår kristne og humanistiske kulturarv. I Kina har ikke forskning på og manipulering av ufødt liv vært like kontroversielt, forteller han.

Solbakks største bekymring er den manglende oversikten over mulige konsekvenser og bivirkninger av slike metoder.

Solbakks største bekymring er imidlertid den manglende oversikten over mulige konsekvenser og bivirkninger av slike metoder.

– Men hvis en slik metode kan forhindre alvorlig sykdom og man kjenner til alle mulige konsekvenser og bivirkninger som vil gå i arv av slike inngrep, ser jeg som etiker ingen absolutte argumenter for på at denne metoden skal forbys for alltid, sier Solbakk.

Det sterkeste motargumentet mot en slik teknologi, ut ifra et globalt rettferdighetsperspektiv, er ifølge Solbakk at bruk av CRISPR-metoden for å bekjempe sykdom sannsynligvis bare vil komme de aller rikeste landene til gode.

Under onsdagens konferanse uttrykte He stolthet over eksperimentet sitt.

– Stolt

Onsdag morgen måtte den kinesiske forskeren forsvare forskningen sin under konferansen Second International Summit on Human Genome Editing i Hongkong.

Der uttrykte han stolthet over prosjektet og fortalte at eksperimentet er sendt til et vitenskapelig tidsskrift for gjennomgang, ifølge CNN.

På spørsmål om hans kliniske eksperiment har resultert i flere svangerskap, ville He ikke utelukke muligheten for at et tredje genredigert barn kan være på vei.