Viten

Uønsket statistikk om innvandrere og kriminalitet?

Vi må beskrive virkeligheten selv om enkelte kan føle seg krenket av tall.

Dersom man skal besvare spørsmål av typen: "Vil økt innvandring føre til økt kriminalitet?" er kategorien "innvandrer" nødvendig. Foto: Jan T. Espedal

 • Kristian Gundersen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.
 • I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk.
  Er det noe statistikk vi ikke ønsker? Statistisk sentralbyrå (SSB) ble nylig kritisert for ikke å ville produsere bestemte tall knyttet til innvandrere og kriminalitet.

Da jeg i sosiale medier støttet kritikken, ble jeg først belært med at jeg måtte forstå at det handlet om verdinøytrale ressursprioriteringer slik SSB selv hevdet. Deretter spurte samme person om jeg synes SSB også burde lage statistikk om raser.

Vi må ha kunnskap

Kristian Gundersen

Raser er en såpass vanskelig kategori at den kan bli meningsløs faglig sett. For eksempel er det større genetisk variasjon mellom ulike afrikanere enn det er mellom hvite og endel afrikanske grupper. På den annen side bruker man i USA "rase" hyppig som statistisk kategori. Dette kan gi mening fordi det er gode holdepunkter for at man diskriminerer på basis av pigmentmengden i huden der borte.Unnlater man å kategorisere mennesker blir det umulig å finne samfunnsmessige risikofaktorer og dermed føre en kunnskapsbasert politikk.

De fleste vil være enig i at en norsk rasestatistikk gir lite mening. Få mener imidlertid at kjønn er en urimelig kategori for eksempel i kriminalstatistikken. Dette på tross av at enkelte menn nok føler de dermed må påta seg en slags kollektiv skyld fordi vi er så sterkt overrepresentert.

Les også Simen Gaure:

Les også

SSB vil ikke åpne for faglig diskusjon av kontroversiell forskning

Identifisere risiko

Dersom man skal besvare spørsmål av typen: "Vil økt innvandring føre til økt kriminalitet?" er kategorien "innvandrer" nødvendig. Men så begynner også tallvridningene slik som i en oversikt i Morgenbladet 5. februar. Med tittelen "Døm selv" signaliserer avisen at det er en nøytral fremstilling.

Avisen fokuserer på at de aller fleste forbrytelser begås av etniske nordmenn. Nå er det jo langt flere nordmenn enn innvandrere, så dette blir omtrent som å si at de fleste bilførere som er involvert i trafikkulykker er edru. Tross alt har de aller fleste bilister ikke drukket og vil dominere selv om den enkelte promillefører representerer langt større risiko.

På de fleste samfunnsområder prøver vi altså å identifisere risikomomenter som vi så prøver gjøre noe med.

I sitt ”innvandrerregnskap” viser Morgenbladet statistikk som knytter kriminalitet til alder og kjønn snarere enn etnisitet. Kanskje er det da slik at innvandrere fremtrer mer kriminelle enn andre bare fordi så mange av dem er unge menn?

Dette perspektivet får liten betydning for svaret på spørsmålet om innvandring vil føre til økt kriminaliteten, fordi innvandring øker andelen av unge menn. I Sverige er det nå 123 menn pr. 100 kvinner i aldersgruppen 16–17 år, dette vil gi økt kriminalitet rent demografisk, og kjønnsubalansen i seg selv kan kanskje også fremme kriminalitet, særlig seksualforbrytelser.

Det må også nevnes at selv om man korrigerer for alder og kjønn så er det mer kriminalitet blant innvandrere enn etniske nordmenn. Men slikt står kun med liten skrift i Morgenbladet.

Gode intensjoner er ikke nok

Man kan ønske å øke innvandringen av humanitære grunner eller man kan ønske en liberal innvandringspolitikk fordi man mener et multikulturelt samfunn er verdifullt.

Slike mål legitimerer imidlertid ikke at man bruker statistikk på en annen måte enn det som ellers er vanlig i samfunnet. Vi må legge større vekt på å beskrive virkeligheten på en god måte enn på at noen kan føle seg krenket av tall.

Relevante artikler

 1. VITEN
  Publisert:

  Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Danmark: Kriminaliteten 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere

 3. DEBATT
  Publisert:

  Innvandrings- og integreringspolitikken kan bli mer effektiv. Velferdsstaten kan spare store penger. Her er hvordan.

 4. VERDEN
  Publisert:

  Blir vi mer positive eller negative til innvandrere? Slik svarte folk i 18 land.

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Barn av innvandrere begår flere lovbrudd enn førstegenerasjons innvandrere: - Må begynne å stille strengere krav

 6. DEBATT
  Publisert:

  Den største segregeringen | Torbjørn Røe Isaksen