Slik kan vi bruke insekter til å forbedre matkvaliteten

  • Gunda Thöming
Gulløye (Chrysoperla carnae s.l.) er et viktig og naturlig nyttedyr mot for eksempel bladlus. De er også hovedrolleinnehavere i biologisk skadedyrbekjempelse.

Insekter, planteparfyme og blomstrende åkerkant. De kan beskytte mangfold og minske gifter i åkrene.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Insekter har en rekke uunnværlige roller i økosystemene våre. De
rydder opp i naturen og spiller nøkkelroller for planter. De pollinerer, sprer frø og forsvarer mot plantespisende insekter.

Nedgangen i insektbestanden vekker bekymring både for matproduksjon og for naturmangfoldet. En viktig drivkraft til denne reduksjonen av insekter er tap av habitater. Det vil si leveområdene insektene har.

Dagens landbruk ønsker høy avling, men de er avhengig av gjødsel og kjemiske midler for å beskytte plantene. Dette ødelegger insektenes leveområder. De siste 50 årene har vi sett en betydelig reduksjon av artsrik vegetasjon i landbruksarealer.

Dette fører til tap av insekter og de godene de bidrar med, som pollinering og biologisk plantevern.

Det er på høy tid å stoppe denne negative utviklingen.

Flere blomsterenger

Men vi trenger mat, og vi ønsker god matkvalitet. Vi trenger også en høy matproduksjon. Hvordan kan vi greie begge deler? Nok mat av god kvalitet og biologisk mangfold i landbruksarealene våre?

I Norge er det satt i gang flere gode initiativer for å ta vare på naturmangfold og insekter, med fokus på pollinerende insekter. Gjennom jordbruksavtalen bevilges det nå ca. 100 millioner kroner i året for å ivareta vegetasjonsrike kulturlandskap og fremme økologisk landbruk.

Bønder kan for eksempel søke tilskudd for å etablere blomsterenger som er gunstige for bier og humler.

Gunda Thöming er forsker i divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Insektene kan beskytte plantene

I forskningen ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fokuserer vi på insekter som kan brukes i biologisk plantevern. De er skadeinsektenes naturlige fiender.

Det er mulig å tilrettelegge landbruksarealene for å hjelpe de nyttige insektene. Samtidig sørger vi for høy avling og god matkvalitet.

Enkelt sagt må vi sørge for gode leveområder for insekter med tilgang på mat, beskyttelse og overvintringsplasser i landbruksarealer. Dermed etableres nytteinsekter i områdene. De vil igjen bidra til skadedyrbekjempelse og redusert bruk av kjemiske plantevernmidler.

Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler gir mindre gifter i miljø og mat. Dermed blir matkvaliteten bedre.

Slik kan vi bruke insektene

I et mangeårig forskningsarbeid har NIBIO og engasjerte bønder etablert en plantevernstrategi. Den går ut på å bruke planteparfyme, blomstrende åkerkant og overvintringsplasser for å øke mengden viktige nytteinsekt.

Det aktuelle insektet er gulløye, som er et viktig og naturlig nyttedyr mot for eksempel bladlus.

Insekter som gulløyer har svært god luktesans. I samarbeid med forskere i Ungarn har NIBIO utviklet et luktstoff som tiltrekker gulløyer, øker reproduksjonen deres og dermed fremmer biologisk bekjempelse av skadedyr.

Det nyutviklede luktstoffet imiterer lukten fra planter som blir angrepet av
skadedyr. Planter bruker luktstoffer som alarmsignal. Gulløyer anvender disse luktstoffene til å finne en optimal plass å legge egg, som sikrer mat for neste generasjon.

Sammen med luktstoffindustrien i USA og forskere i Sverige har NIBIO utviklet og testet en biologisk nedbrytbar luktpasta som inneholder luktstoffene for bekjempelse av bladlus. Etter fire år med feltforsøk i korn viser det seg at planteparfyme, blomstrende åkerkant og overvintringsplasser for gulløyene, fremmer biologisk bekjempelse av bladlus.

Mengden gulløyer øker, og antall bladlus holdes under skadelig nivå. Dermed kan bruken av kjemiske plantevernmidler reduseres.

Metoden kan brukes med andre insekter

Nå jobber NIBIO med å utvikle tilsvarende plantevernstrategier i flere kulturer, mot flere skadedyr og med flere nyttedyr.

Landbruksarealer har mange kantsoner som ikke brukes til direkte produksjon, for eksempel mot skog og eiendomsgrenser, veikanter og areal nær vannkilder. Disse stedene er en viktig ressurs for mangfoldig flora og fauna.

Det er ønskelig å tilrettelegge disse kantsonene for å fremme naturlige nyttedyr og et bærekraftig plantevern. Luktstoffer brukes for å tiltrekke nyttedyr. Ikke bare gulløyer, men også for eksempel marihøner, blomsterfluer og snylteveps.

Det er mulig å holde mange skadedyr unna ved å bruke luftstoffblandinger og tilrettelegge kantsoner for flere nyttedyr.

Artsrik flora med kontinuerlig blomstring i kantvegetasjon vil fremme naturlige insekter. Kunstige insekthoteller og tilrettelagte naturlige overvintringsplasser vil sikre overlevelse fra høst til vår.

Hva kan alle gjøre?

Spre informasjon! Vi kan alle søke informasjon om temaet og diskutere dette med andre. Vi har begynt å forstå hva som kan skje om vi ikke stopper denne negativen trenden.

Ved siden av vitenskapelige rapporter om tap av biologisk mangfold og rask nedgangen av insekter, påpeker også aviser og skjønnlitteratur problemet. I Bienes historie beskriver Maja Lunde hva som kan skje om biene begynner å dø ut.

I Insektenes planet forteller Anne Sverdrup-Thygeson om alle de fantastiske insekter som lever sammen med oss, og hvor avhengig vi mennesker er av disse dyrene. Har du lest dem?

Du som har barn, kan vise dem ulike insekter og fortelle om insektenes fantastiske verden. Fortell hvor viktig insekter er, og hvor nyttige de kan bli. Det finnes flere initiativer for barnehager og skoler å utforske insekter.

Både i pressen og i barnelitteratur finner du spennende informasjon om insekter. Du kan oppleve eventyr med barnet ditt mens dere observerer insekter hjemme, ved siden av sandkassen, i hagen eller på tur. Prøv det!

Uansett om du er gårdbruker eller jobber i det offentlige, om du bor i en byleilighet eller på landet: Du kan støtte insektene ved å skape litt mer biologisk mangfold i ditt nærområde.

Det blomstrende området du skaper, om det er en blomsterkasse eller en blomsterrik hage, kan bli en viktig «øy» mellom to leveområder for insektene. Dermed bidrar du til et nettverk av «blomsterenger» som sikrer overlevelse og spredning av nyttige insekter.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!