Studie: De med sterkest meninger kan minst | Simen Gaure

Sterke meninger og lav kunnskap hĂžrer ofte sammen, men gruppesamhold er viktigere enn kunnskap for mange.

Mer ekstreme motstandere av genmodifisert mat er gjerne dÄrligere skolert innen genetikk og biologi, men med hÞyere vurdering av eget kunnskapsnivÄ, viser studie.
Viten er Aftenpostens satsing pÄ forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dÄrlig forskning, flau formidling, kunnskapslÞse politiske forslag og ren fusk.

Mange polariserte politiske temaer har en underliggende naturvitenskapelig basis. Det kan dreie seg om klimaendringer, genmodifisert mat (GM-mat), alternativ medisin, vaksiner, nanoteknologi eller kjernekraft. Det gjelder ikke bare i Norge, men stort sett over alt.

Man kan undre seg over hvorfor det blir sÄ polarisert nÄr det i grunnen bunner i vitenskap? Virker det, virker det ikke, er det farlig, ufarlig?

Det er strengt tatt vitenskapelige spÞrsmÄl, ikke politiske, og hoveddelen av det vitenskapelige grunnlaget er veletablert vitenskap, ikke kontroversielt.

Simen Gaure er forsker ved Frischsenteret og Uviten-spaltist i Aftenposten.


Genmodifisert mat og klima

I en artikkel i Nature Human Behaviour i januar har Philip Fernbach med flere undersÞkt om polariseringen har med kunnskap Ä gjÞre. FÄr folk et ekstremt forhold til slike spÞrsmÄl jo mindre skolerte de er i vitenskap, eller hvordan er det egentlig?

De har undersÞkt to temaer i USA, Tyskland og Frankrike. Holdningen til GM-mat, og holdningen til menneskeskapte klimaendringer, og sammenholdt det med resultater pÄ en kunnskapstest, og med selvoppfattet kunnskapsnivÄ. Resultatene var ikke kvalitativt forskjellige mellom landene.

Les ogsÄ

Hvorfor tror stadig flere at Jorden er flat? | Ole Jacob Madsen


Selvvurdert kunnskap

De har funnet flere interessante ting. Mer ekstreme motstandere av GM-mat, er gjerne dÄrligere skolert innen genetikk og biologi, men med hÞyere vurdering av eget kunnskapsnivÄ.

For de sterkeste motstanderne er det en negativ sammenheng mellom faktisk og selvopplevd kunnskapsnivÄ: De som er dÄrlig skolerte blant dem vurderer seg som mer kunnskapsrike enn de godt skolerte. For dem med fÄ motforestillinger mot GM-mat, er det derimot en positiv sammenheng mellom faktiske og selvvurderte kunnskaper.

For motstand mot at mennesker pÄvirker klimaet fant de ikke slike sammenhenger. Holdningen til klimaendringer fulgte derimot politiske skillelinjer, relativt uavhengig av bÄde faktiske og selvvurderte kunnskaper.


Politiske skillelinjer avgjĂžrende

Flere undersÞkelser i samme gate, bÄde nÄr det gjelder big-bang, evolusjon og annet, fÄr lignende resultater. Jo bedre skolert man er, jo mindre i vitenskapelig opposisjon er man i slike temaer, men med viktige unntak for svÊrt politiserte temaer. Der fÞlger holdningene i stor grad politiske skillelinjer, ikke kunnskapsnivÄet.

Sagt pÄ en annen mÄte, nÄr man fÞrst lar seg rive med i en politisk flokk ser det ikke ut til Ä hjelpe med kunnskaper. Da mener man som flokken, selv om man egentlig vet bedre, hvis altsÄ flokken har en mening om temaet. BÄde manglende kunnskap og sterk ideologi bidrar til polariseringen, og hvor stor betydning de har er avhengig av hvilken sak det gjelder.

Les ogsÄ

Hvordan mĂžter vi syke folk som ikke har en anerkjent diagnose? | Nina Kristiansen


Hva kan vi lĂŠre?

Om vi kan lÊre noe viktig av dette, er jeg usikker pÄ. Det er rimeligvis et problem for offentligheten at de med sterkest meninger gjerne kan minst, det er jo de som roper i gatene og i avisen og pÄvirker politiske prosesser. Medisinprofessor Aa. Carrol mener i New York Times at forskere mÄ vÊre frittgÄende blant folk flest og kommunisere bedre, men det tror jeg er litt vel optimistisk. Det vil tydeligvis bare virke pÄ de som ikke har sterke meninger allerede.

Om jeg skulle driste meg til et rÄd mot flokkmentalitet i polariserende temaer, sÄ er det at aktivister og politikere med alle midler bÞr gjÞre slike temaer mest mulig politisk synlige, sÄ risikerer de ikke at manglende kunnskap kommer i veien.