Viten

Øyvind Østerud: Antidoping på tynn is

Hvor holdbar er idrettens private justis?

  • Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Etter normale rettsprinsipper ville Therese Johaug vært frikjent, kanskje med en advarsel. Idrettens Domsutvalg stengte henne ute i 13 måneder. Mer kan det bli. Her er det en strengere grense for uaktsomhet enn i det ordinære rettsvesen, som lagdommer Christian Lund skrev i Aftenposten 8. mars.

Moralsk panikk

Vi kan tenke oss en parallell: En pilot har brukt alkoholholdig deodorant i vanvare, etter råd fra flyselskapets hygieneekspert. Her er ingen tanke på rus og ingen mulighet for rus, men nulltoleranse og objektivt ansvar. Han får flyforbud et drøyt år, i tillegg til store påkjenninger og langvarig usikkerhet. Hva ville vi si?

Vi ville se på det som hysteri. I vantro ville vi registrere en institusjonalisert moralsk panikk for å avskrekke fra et skråplan som ender i fyll bak spakene.

Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo


Idretten har sin egen private rettsorden. Saken mot Therese Johaug viser nådeløs justis. Da kan vel idrettens rettsorganer forsvare seg bak et bunnsolid og rettferdig kontrollsystem? Det kan de nok ikke.

Påviselig juks har sluppet billig fra det. Flere former for doping virker prestasjonsfremmende utover de to til fire årene enkelte er blitt utestengt. Det dukker stadig opp skyldige som ikke ble oppdaget. Mørketallene er sikkert store.

  • Jens Chr. Hauge: Dommen over Therese Johaug er vel så mye en dom over idrettens selvdømmesystem

Manglende kontroll

Like urimelig er det om uskyldige blir dømt fordi rettssikkerheten er dårlig. Fire fremtredende medisinere publiserte nylig en artikkel i det internasjonale tidsskriftet EMBOreports, etter flere tidligere artikler i det biomedisinske magasinet Lab Times. Det konkrete utgangspunktet var sakene mot Erik Tysse og den irske sprinteren Steven Colvert.

Medisinerne hevder at det er manglende vitenskapelig kontroll med flere WADA-akkrediterte laboratorier, i Roma, Köln og Moskva. Data mangler presisjon og kvalitet fordi målingene er upålitelige, kontrollen med prøver er for dårlig, tolkningene er urimelige, ulike metoder gir forskjellige resultater. I tillegg hevder de at laboratoriene har tilbakeholdt informasjon som kan forklare sprikende resultater, uten at WADA (World Anti-Doping Agency) eller internasjonale særforbund har gått inn i det.

Beskyttet ikke varslere

Videre har flere internasjonale rapporter dokumentert at russiske antidopinglaboratorier byttet om prøver for å skjule doping blant utøvere. Dette har ført til internasjonale reaksjoner. Her hevder medisinerne at WADA ikke beskyttet russiske utøvere som varslet om doping. De ble overlatt til kraftige represalier. Samtidig påpeker de at akkrediterte laboratorier har fått en dobbeltrolle. På den ene siden skal de foreta objektive prøver, og på den annen side gir de påtalemakten adgang til data og tolkninger som utøvernes forsvarere ikke får. Slik blir rom for usikkerhet eliminert.


Vi utenforstående er ikke dommere i spørsmålet om hvorvidt en kan stole på dopinglaboratoriene. Det er kvalifiserte eksperter som har reist tvil om den vitenskapelige holdbarheten ved dopingkontroller. Det krever i det minste etterprøving.

Idretten verner om prøvesystemet og regelverket. Det skjer i frykt for at antidopingarbeidet skal bli underminert av tvil og kritikk. På den annen side vil et svakt fundert system gi stor fallhøyde. Kampen mot doping mister legitimitet med urimelige dommer og svake krav til vitenskapelighet og rettssikkerhet.

Les flere Uviten-artikler:

Nina kristiansen: Når mediene vinkler hardt på pessimisme, kan fakta komme i andre rekke

Kristian Gundersen: Kvinnene overtar kunnskapssamfunnet

Simen Gaure: Forvirrende statistikk om kriminalitet i Sverige

Øyvind Østerud: Trusselen mot en liberal verdensorden stammer ikke fra Det hvite hus

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Doping
  2. Therese Johaug
  3. Viten
  4. Uviten