Viten

Nordmenn mest tillitsfulle

I undersøkelser av det generelle tillitsnivået i 86 land kommer Danmark, Norge, Sverige og Finland på de fire første plassene.(Illustrasjonsbilde) Foto: SCANPIX

Tilliten i det skandinaviske velferdssystemet er helt unik, og det lønner seg.

  • Sigrun Lossius Meisingset
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Nordmenns tillitt til hverandre og til grunnleggende institusjoner i samfunnet er ifølge en internasjonal måling på verdenstoppen.

I en undersøkelse gjort av det generelle tillitsnivået i 86 land, basert på data fra World Values Surveys og SoCap-prosjektet, kommer de nordiske landene aller best ut. Prosjektet sponses av blant andre Verdensbanken.

Norge er nummer to, bare slått av Danmark.

Økonomisk fordelaktig

Det spesielle er at den høye graden av tillit vi har til hverandre i Norden kan bidra til å forklare regionens høye levestandard.

Det mener i hvert fall de danske forskerne bak boken "Social Kapital. En Introduktion" , Gert Tinggaard Svendsen og Gunnar Lind Haase Svendsen ved universitetet i Århus.

Samfunnsforskerne leder nå det danske "sosial kapital"-prosjektet som skal forske på det forholdsvis nye feltet Tillit og samarbeid .

I sitt prosjekt har de tatt utgangspunkt i danske forhold og undersøker denne usynlige kapitalformens betydning, men resultatene sier også noe om Norge.

Stammer fra vikingetiden

— Dette sier noe om at velferdsstaten både hviler på, og er med på å bygge opp, tillit. Samtidig er det i de nordiske landene en sterk frihandelstradisjon helt tilbake til vikingetiden, hvor ikke noe ble skrevet ned, og hvor man derfor var nødt til å basere handler på at et ord er et ord, sier Tinggaard Svendsen til Ugebrevet A4.

Tilliten til regjering og politi har en økonomisk fordel.

— Vi betaler skatt, og så får vi noe fornuftig tilbake i den andre enden. Vi tror på politikere og byråkrater. Det gir en masse fordeler, når verken borgere eller myndigheter må bruke en masse ressurser på å kontrollere hverandre, påpeker forskeren.

Felles nordiske verdier

Dette bygger opp under konklusjonene fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds 2005 årbok "Norden som global vinnerregion".

Her identifiseres åtte felles nordiske verdier: Tillit, likhet, lav maktdistanse, inklusjon, fleksibilitet, respekt for naturen, protestantisk arbeidsetikk og estetikk .

På en 50. plass av de 86 landene, bak blant andre indere og albanere, finner vi noe overraskende det rike EU-landet Frankrike.

— Frankrikes lave plassering henger sammen med at de har problemer med korrupsjon, og at det er et meget toppstyrt land med et stivt byråkrati, forklarer Tinggard Svendsen.

For å bevare det svært verdifulle tillitsnivået peker forskerne på at vi må beskytte frivillighetskulturen og gi den gode forhold, samt bekjempe kontrollkulturen i det offentlige.

De frivillige organisasjonene er på mange måter med på å holde tilliten, og dermed fundamentet for velferdssamfundet, i live, påpeker de.

Det høye nivået av tillit i Norge er ifølge forskere en vesentlig del av vår gode økonomi. Også oljen da. (Illustrasjonsbilde) Foto: Erik Thorberg / NTB / Scanpix