Viten

Fem myter om havforurensning

Havet kan bli så giftig at de lekreste rettene blir uspiselige.

Selv om oljesøl er dramatisk og har umiddelbare konsekvenser, finnes det andre former for havforurensing som kan ha mye større konsekvenser.
  • Forfatter Av Rapporten «et Norge Uten Miljøgifter»
  • Toksikologi Ved Universitetet I Oslo
  • Av Journalist Eivind Nicolai Lauritsen I Samråd Med Professor Ketil Hylland Ved Seksjon For Akvatisk Biologi
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Myte 1: Det er forurensningen vi kan se som erfarligst

Det er både sant og usant. Mye av det vi kan se, som foreksempel fiskegarn og oljesøl, har en umiddelbar effekt på naturen. Fugl kanvikle seg inn i fiskegarnene, og oljesøl som kan gjøre store områder ubeboeligefor både fisk og fugl. Samtidig finnes det annen forurensning vi ikke kan se,som miljøgifter og bittesmå plastpartikler kalt mikroplast.

Mange miljøgifterbrytes ned veldig langsomt, og hoper seg opp i næringskjeder. De har negativeeffekter på både fugl, fisk og mennesker.

Myte 2: Mikroplasten er så liten at den ikke erfarlig i det hele tatt

Havhest (Fulmarus glacialis) spiser plankton fra havoverflaten, og er derfor spesielt utsatt for å få i seg mikroplast. Hvis den spiser for mye blir magen full, og fuglen sulter til døde.

I en ny rapport slår Miljødirektoratet fast at«marinforsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har». Mikroplast er all den plasten som er mindre enn énmillimeter, og både mikroplast og litt større plastbiter kan være farlige påtre forskjellige måter. Den første, og muligens mest dramatiske, er at plasten kanfå organismer til sulte i hjel. Enkelte fugler, som den måkelignende fuglen vikaller havhest ( Fulmaris glacialis ),er glad i overflateplankton og livnærer seg i stor grad av disse. Mikroplastenkan lett forveksles med plankton, og hvis fuglen spises for mye av det, hoperdet seg opp i magesekken og gjør at fuglen til slutt kan sulte i hjel.

Mikroplasten kan også inneholde plastmyknere, eller ftalater, som lekker ut og tasopp av for eksempel fugl.

Til slutt kan mikroplasten være en oppsamler forandre miljøgifter som allerede finnes i havet. Mikroplasten i havet kan stamme fra større plastbiter som blir brutt ned, men finnes også i rengjøringsmiddel og tannkrem.

Myte 3: Havforurensing påvirker bare fisk og fugl

Mennesket er i stor grad avhengig av havet, havet inneholdermye godt som både vi og andre arter er interessert i å spise. Og det er fulltmulig at matfatet kan bli så giftig at viikke bør spise noen av de lekreste rettene, uten at vi legger merke til det,

Vi har allerede sett at dette harskjedd med måseegg i Nord-Norge, kvikksølv i tunfisk og miljøgifter i leveren til torsk iBarentshavet, et hav vi ellers ser på som rent. Siden torskeleveren inneholder så mye fettblir det et yndet oppsamlingssted for miljøgifter – og dermed også giftig foross.

Myte 4: Vi kan rydde opp i havforurensningen om vivil, det er viljen som mangler!

Vi kan gjøre mye, men ikke alt. Oljesøl kan fjernes og størreplastbiter kan samles opp, men vi har ikketeknologi for å fjerne miljøgiftene. De fleste miljøgifter brytes ned sværtsakte, noe som betyr at når de først er i havet, blir de der i mange tiår.

Myte 5: Det har ikke noe å si om vi slutter åforurense havet nå

Den eneste måten å få mindre miljøgifter i havet, er ved åslippe ut mindre av dem. Det finnes ingen teknologisk løsning for å få utgiftene når de først er der. Sidenmiljøgifter stammer fra mange kilder, som forbrenning av kull og olje,direkteutslipp fra industrien, sprøytemidler i landbruket, kloakkrenseanlegg ogtilførsel gjennom atmosfæren, er ikke det en lett jobb.

I 2010 kom etmiljøgiftsutvalg med rapporten «Et Norge uten miljøgifter», i den ble det foreslått 18 konkrete tiltaksom kan få ned konsentrasjonen av miljøgifter i havet på sikt.

Les også

  1. Miljøgiftene omgir oss

  2. Matfat og søppeldynge

  3. Fem myter om slanking