Viten

Krangel om kvinner i krig | Simen Gaure

Forsvaret ikke er interessert i gjennomsnittet, skriver Simen Gaure. Her fra opptaksprøve til Jegertroppen på Rena.

Det er irrelevant om kvinner og menn i gjennomsnitt har like prestasjoner. Det er de som presterer best, som er viktigst for Forsvaret.

  • Simen Gaure
    Forsker, Frischsenteret
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Dr.philos. oberstløytnant Harald Høiback hadde den 28. november en artikkel i Forsvarets Forum om at kvinner i Forsvarets spisse ende kan føre til at stridsevnen faller.

Han er ikke imot kvinner i Forsvaret, men mener at med veldig mange kvinner vil stridsevnen kunne falle. Han har ikke fått forskningsmidler for å undersøke dette, muligens fordi det ikke støtter opp om politiske mål om flere kvinner.

Selv om min erfaring fra rek.btt/HV-02 for 36 år siden er noe beskjeden i dette selskapet, forstår jeg «spiss ende» dithen at det handler om å drepe folk. Høibacks bekymring er at det finnes lite forskning på kvinner i stridende avdelinger, og at kravene til soldater i slike situasjoner er temmelig ekstreme.

Les også

Les også: Kvinner trives bedre enn menn i Forsvaret


«Akademisk tåkeprat»

Høiback har høstet storm. Flere har anført at med unntak av fysisk styrke og hurtighet, så er gjennomsnittet for kvinner og menn når det gjelder utholdenhet, oversikt, organisering og andre ting, omtrent det samme. Brigadesjef Eldar Berli forklarer at mange jenter er bedre enn de svakeste guttene. Brigader Ole Asbjørn Fauske i sin ende mener at Høiback bedriver akademisk tåkeprat.


Gjennomsnittet sier ikke noe om de beste

Det er her det begynner å bli statistisk interessant. Det er for eksempel slik i skolen at jentene i gjennomsnitt presterer like bra eller bedre enn guttene. Slik er det på mange områder i samfunnet. Saken er imidlertid at Forsvaret ikke er interessert i gjennomsnittet. De er ifølge Fauske heldigvis interessert i dem som presterer best i situasjoner som er viktige i Forsvaret.

Det sier ikke gjennomsnittet mye om. For å fortsette parallellen med skolen: Gjennomsnittet er omtrent det samme for gutter og jenter i matematikk, men på toppen i Abel-konkurransen er guttene i stort overtall.

Det er ikke bare tilfellet i matematikk, slik er det på mange områder. Variasjonen blant menn er større enn blant kvinner, med konsekvens at menn er i flertall på topp og bunn, blant narkomane, selvmordere, filantroper, børsvinnere og -tapere.

Jo mer ekstremt, jo mindre gruppe, og større overvekt av menn. Det var dette presidenten ved Harvard, Larry Summers, fikk problemer for å si, så om det hverken er kontroversielt eller tåkeprat, er det uønsket kunnskap for mange.

Les også:

Les også

  1. Meninger: Kvotering av kvinner i Forsvaret gir rom for tanken: «Er dette soldaten som kan koste min mann livet?» | Anonym

  2. Meninger: Vi vil ikke koste din mann livet | Nordrum og Kollbotn


Menn på topp og bunn

Så hva skjer når man stiller svært strenge krav, for eksempel ved å kombinere flere trekk som utholdenhet, styrke, detaljkunnskap, intelligens, situasjonsforståelse og sosiale ferdigheter?

Det er i hovedsak menn som passerer. Ikke fordi menn i gjennomsnitt scorer bedre, det gjør de ikke, men fordi helt i toppen, blant en prosent eller kommapromille, er det nesten alltid overvekt av menn, slik det også er helt i bunnen. For å få med flere senker man kravene, og kjønnsbalansen blir annerledes, med flere kvinner.

Det er konsekvensene av dette for Forsvarets spisse ende Høiback gjerne vil forske på, men som han mener det ikke er særlig ønsket med kunnskap om.

Helt generelt gjelder en parafrase over Jesus, Matt 15:17-18: Mer kunnskap gjør ikke noe fra eller til, det er hva man gjør med kunnskapen som teller, men da må man fremskaffe den først.

Jeg heier på Høiback.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Uviten
  3. Viten
  4. Kjønn