Viten

I mange amerikanske stater får ikke uvaksinerte barn møte på skolen

Men nå kjempes det for unntak på "filosofisk grunnlag".

Når antroposofene (som står bak Steinerskolene) er mot vaksiner, er det fordi de vil ”herde” barna gjennom sykdom. Da blir det dessverre raskt et spørsmål om den sterkeste rett; de svakeste dør, skriver vår Uviten-spaltist. Foto: Solum, Stian Lysberg

 • Kristian Gundersen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.
 • I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
  Hverken i Norge eller USA er det påbudt å vaksinere mot meslinger, men i mange amerikanske stater får ikke uvaksinerte barn møte på skolen. Det gis unntak dersom begrunnelsen er religiøs, for eksempel for en del ortodokse jøder. Problemet er likevel ikke overveldende, kun 2600 barn har fått et slikt religiøst unntak i staten California.

"Mitt rike er ikke av denne verden" sier Kristus, og i moderne tid oppstår det få motsetninger mellom vitenskap og hovedstrømningene i de store religionene. Min personlige helt er Dalai Lama som har sagt at vitenskapelig observasjon alltid må gå foran religiøs doktrine. En del pussigheter er det likevel igjen, slik som at Universets herre angivelig bryr seg med hva vi spiser og hva vi gjør med våre forhuder.

"Filosofisk" grunnlag

Religiøse unntak ville ikke dekket argumentene til norske og amerikanske vaksinemotstandere, og dette har fått republikanske politikere i staten New York til å foreslå at også ”personlig overbevisning” skal gi rett til et slags filosofisk unntak. For eksempel ville du få unntak dersom du tror på røverhistorien om at vaksiner fører til autisme. Fordi manglende vaksinering i deler av befolkningen påvirker vår alles helserisiko, er dette et tydelig eksempel på at individets rettigheter settes foran fellesskapets. Det blir også fort store tall av slikt. I California som ligger ”foran” New York i lovgivingen er det allerede 10.000 barn som møter på skolen uten vaksinering, på rent filosofisk grunnlag.

Kristian Gundersen

Forekomsten av alvorlige komplikasjoner ved meslingvaksinering er rundt 1 pr. 40.000 vaksinerte, mens dødeligheten ved meslinger er 1 av 3000 innen EØS-området. Det er likevel ikke så rart at mange får feilaktige forestillinger om risikoen når mediene fokuserer på noen få enkeltindivider som mener de er blitt syke av vaksineringen, mens de hundretusener av barn som har sluppet sykdommer fordi de er vaksinert ikke ”har noe ansikt”. Slik oppstår pseudovitenskap, men det nye er at noen vil lovfeste retten til å ta konsekvensen av sine villfarelser.Ut fra en vitenskapelig synsvinkel er manglende vaksinering vanskjøtsel av ens egne barn og risikoadferd på vegne av andres barn. Dette er i strid med barnekonvensjonen som sier at barnets beste skal gå foran de voksnes.

Steiners spekulasjoner

En gruppe som virkelig representerer en alternativ vitenskap, er antroposofene som mener de forvalter en syntese av religion og vitenskap basert på Rudolf Steiners spekulasjoner rundt forrige århundreskifte. Steiner har sin egen fysikk, medisin, landbruksvitenskap og pedagogikk, som ikke basert på vitenskapelige observasjoner.

Det er antroposofenes alternative pedagogiske ”vitenskap” som ligger til grunn for Steinerskolen, der en av særegenhetene er troen på et utviklingsbiologisk skille knyttet til tannfellingen hos barn. Man lærer ikke med tennene, og det er ingen vitenskapelig dekning for dette synet, men slikt finner man i Steinerskolens læreplan.

Når antroposofene er mot vaksiner, er det fordi de vil ”herde” barna gjennom sykdom. Da blir det dessverre raskt et spørsmål om den sterkeste rett; de svakeste dør. Vaksinemotstander Sølje Berman som er inspirert av antroposofisk tenkning sier i klartekst at hun ikke kan ikke ta ansvar for ”alle andre som velger å få barn i verden”.

 1. Les også

  Slik fungerer vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet

 2. Les også

  Seks av ti har tillit til vaksineanbefalingene

 3. Les også

  Én person innlagt med meslinger, medpassasjerene blir varslet