Mye av issmeltingen i Arktis er naturlig

Menneskeskapte klimaendringer er ikke eneste årsak til issmeltingen i Arktis. Minst 30 prosent skyldes naturlige forhold.

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.
  • Denne artikkelen ble først publisert i 2015.

Det hevdes i et nytt vitenskapelig arbeid fra norske forskere.

Issmeltingen i Arktis pleier å nå årets minimum i slutten av september. Også i 2015 ble det nesten smelterekord. NASA slår fast at det i år er fjerde laveste isdekke som noen sinne er målt etter at satellittmålingene startet opp i 1979.

Ikke bare menneskeskapt

Global oppvarming har fått nesten all skyld for den enorme is-reduksjonen i Polhavet de siste 10-20 årene. Og utviklingen har gått langt raskere enn sentrale klimamodeller har varslet.

Dette har av mange forskere vært tolket som et signal om at klimaendringene skjer raskere enn selv modellene klarer å forutsi.

Mer blåser ut naturlig

Ved å studere satellittbilder og regne ut vindstyrken i Framstredet de siste tiårene konkluderer et knippe norske forskere med at den naturlige is-eksporten har økt kraftig siden 1979. Økningen har vært på ca syv prosent i tiåret. Framstredet går mellom Grønland og Svalbard.

-Vi har beregnet at hvert år driver nå én million kvadratkilometer med sjøis ut gjennom Framstredet hvert år. Det er en oversett del av forklaringen på at isdekket i Arktis er så sterkt redusert de siste 10-20 årene, sier Lars H. Smedsrud. Han er professor i polar oseanografi ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

20 prosent blåser ut naturlig

I september 2009 besøkte FNs generalsekretær Ban Ki-moon Polhavet nor for Svalbard. Senere samme år, på klimatoppmøtet i København, fortalte han verdens ledere om smeltende is. Det gjorde bare begrenset inntrykk.

Historisk har omtrent 10 prosent av isen i Arktis hvert år blitt ”eksportert” av naturlige årsaker – det vil si at den blåser naturlig ut av Arktis og smelter i møte med det varme Atlanterhavet. Men nå eksporteres omkring 16 prosent naturlig hvert år, mener forfatterne.

Smedsrud står som medforfatter av den vitenskapelige artikkelen som er ført i pennen av hans tidligere masterstudent, oseanograf Mari H. Halvorsen. Hun fullførte en mastergrad i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 2014.

Kartet over Polhavet viser hvor stort område som var dekket av is da sommersmeltingen 2015 stanset. Den røde streken viser gjennomsnittlig isdekke på samme tidspunkt for årene 1980-2010.

Flere årsaker samtidig

-Global oppvarming er hovedforklaringen på det som skjer i Arktis, men den naturlige is-eksporten er også en viktig forklaring, sier hun. –Denne eksporten er altså langt større enn man har ment til nå.

-Mange isforskere, ikke minst i USA, tror ikke at den naturlige eksporten er så stor. Men vi har påvist at det faktisk skjer, sier Smedsrud.

I tillegg til satellittbilder, som er tilgjengelige fra og med 2004, har forskerne brukt historiske trykkmålinger på Svalbard og Grønland og med disse regnet ut en historisk trend for iseksporten de siste tiårene.

Vinden fra nord har økt i styrke og mer is blåser ut.

Forklarer modellene bedre

-Vi tror dette skyldes naturlige variasjoner. Det forklarer også hvorfor klimamodellene ikke har klart å forutsi den raske smeltingen som er observert i Arktis. Klimamodellene har kun klart å forutsi smelting som følge av global oppvarming, men har ikke klart å fange opp naturlige endringer i is-eksporten, sier Smedsrud. –Derfor har modellene varslet en mindre smelting enn det som faktisk ar funnet sted.

Han sier at deres nye funn vil gjøre det lettere å forklare et mulig økt isdekke om noen år.

Lettere å forklare skeptikerne

– Den dagen den naturlige variasjonen gjør at iseksporten avtar ville det vært enkelt for klimaskeptikere å avfeie hele issmeltings-problemet. Nå kan vi derimot forklare en periode med økt isdekke med naturlige variasjoner. Det vil gi større troverdighet til at menneskeskapte klimaendringer er viktigste årsak til redusert isdekke.

– Så de nye funnene har ikke svekket ditt syn på at menneskeskapte klimaendringer er viktigste årsak?

– Nei. Jeg er ikke i tvil om at global oppvarming er viktigste årsak, og utviklingen synes å gå i retning av at sommerisen i Arktis blir borte. Men kanskje ikke så raskt som man har ment til nå. Mer enn halvparten av istapet skyldes garantert global oppvarming, mens minst 30 prosent skyldes naturlig eksport.

Isfritt Arktis – gjør det noe?

Smedsrud mener dessuten at et isfritt Arktis neppe er den verste konsekvensen av klimaendringer. –På mange måter kan det bli en fordel for menneskelig aktivitet – fiske, oljeutvinning, transport. Det er synd at isbjørnen får problemer, men mennesket har påført naturen langt større inngrep tidligere, sier han. –Global oppvarming andre steder vil gi langt større og mer alvorlige konsekvenser for folkene på Jorden.

- Uferdig forskning

Havisforsker og seksjonsledersjef Sebastian Gerland ved Norsk Polarinstitutt er blant dem som kan mest om arktisk is i Norge. Han er forsiktig med å kommentere funnene:

– Artikkelen deres er ikke akseptert for vitenskapelig publisering enda. Den ligger ute til gjennomsyn, og det vil komme kommentarer fra andre vitenskapsfolk. Kanskje vil de etter det endre artikkelen, justere konklusjonene, kanskje ikke. Uansett er jeg forsiktig med å kommentere et upublisert materiale som ikke er ferdig fagfellevurdert, sier Gerland.

– Men, sier han. – Iseksport er interessant. Temaet er viktig for å danne oss et best mulig bilde av det som skjer. Polarinstituttet og en rekke andre institusjoner forsker intenst med ulike fremgangsmåter. I studien fra Bjerknessenteret har de brukt fjernmåling fra satellitt tilbake til 2004. Det er en meget kort periode for å si noe om en klimakonsekvens. Vi driver selv med måling av istykkelse og drift i Framstredet med målinger på stedet. Det er viktig med ulike innfallsvinkler, sier Gerland, som ikke vil si i hvilken grad han tror funnene er riktig eller ei.

Hvis du vil lese hele artikkelen forskerne har skrevet kan du gjøre det ved å klikke her:

http://www.the-cryosphere-discuss.net/9/4205/2015/tcd-9-4205-2015.pdf

Sjekk isdekket de siste tiårene!

Denne interaktive grafen viser isdekket i Arktis de siste årene.

De grå feltet er viser gjennomsnittlig isdekke fra 1981 til 2010.

Klikk på årene til høyre så ser du isdekket fra år til år – og du kan sammenligne selv.