Viten

15 positive energinyheter

Har norsk energidebatt likhetstrekk med tsarveldets siste tid i Russland?

 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Tsaren så aldri revolusjonen som pågikk utenfor kjøkkenvinduet før de revolusjonære stod i stua hans. (Les om dagens tsar)

Og da var for sent.

Oljemessen i Stavanger har gitt håp for en krisepreget bransje. Statsråder har vært på besøk og lovet mer oljeleting i sårbare områder i nord. Direktører har fortalt hvordan økt norsk olje- og gassutvinning er viktig for å begrense global oppvarming.

For noen har det vært som salve i åpne krise-sår.
For andre har det fremstått som litt absurd.

Meningene er høyst ulike.

Ute i verden er det mer oppmerksomhet om fornybar energi enn om olje. Og det er ingen nyhet at sol- og vindenergi går så det suser eller at batteriteknologien utvikles i høyt tempo.

Men når man setter sammen og oppdaterer en del slike kjente nyheter, kommer en revolusjon til syne. Det har WWF i Kina og Frankrike gjort. De har sluppet rapporten ”Signaler”, som ramser opp 15 nyheter.

Som utvilsomt er positivt for klima.

Men er det like positivt for Olje-Norge?

Kanskje du har tid til å lese noe fryktelig trist? Kikk her.

Sjekk disse 15 punktene fra WWF:

Foto: David Moir

1) Nest alt nytt er fornybar

I 2015 kom 90 prosent av ny energiproduksjon i verden fra fornybare kilder. Året før var andelen 50 prosent.

2) Sol-prisen har rast

Prisen på solenergi har sunket mer enn 80 prosent siden 2009. Prognosene sier fortsatt nedgang med opptil 59 prosent de neste ti årene. Da blir solenergi billigste kraft på markedet

3) Dobbelt så mye pengebruk

Ny rekord i globale fornybarinvesteringer i 2015: 286 milliarder dollar. Mer enn dobbelt så mye som det ble investert i fossil energiproduksjon. Etter 2013 er det installert mer fornybar energikapasitet enn fossil og atomkraft til sammen.

4) Tysk rekord

8. mai i år fikk Tyskland 87,6 prosent av sin energi fra fornybare kilder – en milepæl for landets energiewende. Stadig flere land, som Portugal, Danmark og Costa Rica, drives nå helt eller nesten helt av fornybar energi.

 • Norge har faktisk høyest andel el-biler i verden. Og selvsagt elsker Tesla-sjefen Norge.

Foto: Shutterstock

5) 8,1 millioner jobber

Ny arbeidsplassrekord innen fornybar energi i fjor. 8.1 millioner jobber i 2015. Solenergi er størst med 2.8 millioner arbeidsplasser i verden, med biodrivstoff og vindkraft på de neste plassene på listen.

6) Kineserne på topp

Kinesiske fornybarinvesteringer opp 17 prosent i 2015. Kina investerte 103 milliarder dollar i fjor – mest i verden.

7) Afrika satser stort

Det største markedet for solenergi uten nettilknytning er Afrika, sør for Sahara. 1.37 millioner enheter solgt i 2015. Tanzania, Kenya, Etiopia og Uganda leder an.

President Barack Obama lærer om soldrevet ladestasjon for mobiltelefoner i Nairobi i fjor. Foto: Jonatan Ernst/Reuters

8) Grønne obligasjoner

Markedet for grønne obligasjoner vokser i rakettfart, fra nær null i 2007 til 118 milliarder dollar midtveis i 2016. Sier mye om finansmarkedenes forventninger om utviklingen fremover.

9) Gigantene gir klimaløfter

Mer enn 170 store selskaper – også i energiintensive bransjer – har skrevet under på vitenskapsbaserte utslippsmål. The Science Based Targets initiative, drevet av WWF, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute og FNs Global Compact, inviterer selskaper til å sette utslippsmål i tråd med målet om holde klimaendringene godt under to grader. 176 store globale selskaper har undertegnet.

10) Mindre kull i Kina

Kinas kullforbruk er trolig over toppen. Forbruket har sunket siden 2014, med et fall på 3.7 prosent i 2015.

Kinas kullproduksjonen falt med 9.7 prosent i første halvår. Foto: Jason Lee/Reuters

11) Kullindustrien sliter

Kullindustrien taper. Siden 2010 er to av tre planlagte kullkraftverk lagt på is eller skrinlagt. I Kina falt kullproduksjonen med 9.7 prosent første halvdel 2016.

12) Utslippene øker ikke

Klimagassutslipp fra energiproduksjon globalt lå stabilt for andre år på rad i 2015, til tross for tre prosent økonomisk vekst.

13) Bruker mindre energi

Energiintensiteten synker: Det kreves stadig mindre energi for å produsere like mye. Fra 2010 til 2012 gikk energiintensiteten ned med 1.7 prosent.

Foto: Ole Mathismoen

14) Byene leder an

Byer leder an: Mellom 2010 og 2015 ble det registrert 1.681 konkrete handlinger og tiltak som allerede er implementer av 600 byer og regioner i 62 land for å bekjempe klimaendringer. Til sammen representerer befolkningene i disse byene 8 prosent av verdens befolkning.

15) Raskere enn «noen kunne tro»

Veksten i fornybar energi skjer så raskt at ekspertene som lager prognoser ikke klarer å følge med. Blant dem som tar feil med sine prognoser, år etter år, er Det internasjonale energibyrået (IEA).

«Kan ikke lete etter mer olje»

Generalsekretær Nina Jensen i WWF kommenterer organisasjonenes nye liste slik:

–Norge henger allerede etter den fornybare utviklingen. Når vi hører på våre politiske ledere, ser det ganske oljesvart ut. Utenfor Norges grenser er virkeligheten en annen, sier Jensen.

– Vi har fortsatt en mulighet til å hindre at oppvarmingen øker mer enn 1,5 eller 2 grader. Men da kan vi ikke sitte og diskutere nye leteområder for olje og gass i Barentshavet eller Lofoten på en oljemesse i Stavanger. Vi må umiddelbart få opp diskusjonen om hvordan vi skal kutte også norske klimautslipp nå, sier hun.

Les andre saker om klima:

Vil du vite mer om det store hagebedraget? Hvordan vi lures trill rundt på hagesentrene?

Har du hørt om klimaangst? Er du rammet?

Bruktsalget i Europa øker kraftig – det gir enorme klimafordeler. Hvor mange nye sofaer tror du vi slapp å lage i fjor?

Les mer om

 1. Olesklode
 2. Klima
 3. Energi
 4. WWF
 5. Solenergi
 6. Klimaendringer
 7. Vindkraft