Jordens eldste meteorittnedslag kan ha endt en istid

Da en meteoritt traff jorden for 2 milliarder år siden, gikk planeten fra å være isdekt til at isen begynte å smelte, mener forskere.

Barlangi Rock (bildet) ligger i området hvor forskerne fra Curtin University samlet inn prøver for sine analyser.
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Forskere har identifisert verdens eldste asteroidekrater i Australia. De mener krateret kan forklare hvordan meteoritten avsluttet en hel istid på jorden, skriver BBC.

Meteoritten traff Yarrabubba i Vest-Australia for rundt 2,2 milliarder år siden. Det betyr at krateret er omtrent halvparten så gammel som Jorden, sier forskerne fra Curtin University i Australia.

Ifølge Sky News analyserte forskerne bakken, som ble «sjokkomkrystallisert» av meteorittreffet, for å beregne nøyaktig når det skjedde. Det kan ligne på måten treringer gir ledetråder om treets fortid.

Krateret ble oppdaget allerede i 1979, men geologer har ikke testet hvor gammelt det er før nå.

Les også

Nasa fant planet på størrelse med Jorden

Kan ha fått isplatene til å smelte

Forskerne sier funnet er spennende fordi det kan forklare hvorfor Jorden på denne tiden begynte å varmes opp. Tidligere skal Jorden ha vært i en «snøball-periode». Den var stort sett dekket av is.

På et tidspunkt smeltet isplatene, og planeten begynte å varmes opp.

– Kraterets alder sammensvarer ganske presist med slutten på det som kunne ha blitt en global istid, sier forskeren Chris Kirkland til BBC.

– Meteorittreffet kan ha skapt betydelige endringer i Jordens klima, fortsetter han.

Skal ha sluppet ut vanndamp

Ved hjelp av datamodellering beregnet teamet at meteoritten slo inn i et kilometertykt islag som dekket Jorden. Hendelsen skal ha skapt enorme mengder vanndamp som ble sluppet ut i atmosfæren.

Dette kan ha hjulpet planetens oppvarming i løpet av den proterozoiske epoken. Det var en tidsalder da oksygen nettopp hadde dukket opp i atmosfæren, og det komplekse livet ennå ikke hadde dannet seg.

«De geologiske historien viser at Jorden hadde is fra før meteorittreffet, men etterpå forsvant den i hundrevis av millioner av år. Var Yarrababba-treffet en utløsende faktor for datidens globale klimaendringer?» spør forskerne i et innlegg i The Guardian.