Viten

Harvard-forskere: Mer CO₂ gir mindre næring i kornet

Forskere frykter at mer CO₂ i atmosfæren også vil redusere næringsinnholdet i korn og ris.

Hvete brødfør store deler av verdens befolkning. Dersom avlingene slipper unna flom og tørke, vil mer CO₂ i luften gjøre avlingen større. Men næringsinnholdet vil gå ned.
  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Men det er ikke nordmenn som får størst problemer. Og det er sult, og ikke fedme som blir det største problemet.

Gjelder svært mange

Forskere ved Harvard University i USA publiserer i dag oppsiktsvekkende nye funn i det vitenskapelige tidsskriftet «Nature Climate Change»:

  • Fortsatt økte CO₂-utslipp vil gjøre maten vår mindre næringsrik.
  • Antall mennesker som får i seg for lite protein, sink og jern vil øke med flere hundre millioner.
  • Spesielt kvinner og barn i Asia, Afrika og Midtøsten vil rammes av anemi (jernmangel) og andre mangelsykdommer.
  • Flere milliarder mennesker, som allerede i dag får i seg for lite næringsstoffer, vil oppleve forverring.
  • Verdens fattigste, som står for de laveste CO₂-utslippene, vil lide mest. Verdens rikeste, som slipper ut mest CO₂ (karbondioksid), vil stort sett slippe unna fordi vi har en mer variert diett.
Ris er verdens viktigste kornsort. Både flom og tørke kan true fremtidens avlinger. Nå frykter forskerne at også næringsinnholdet blir redusert.

3 millioner år siden sist

Forskerne konkluderer med at innholdet av protein, sink og jern i flere hundre ulike matvarer som vokser i jorden – korn, ris og grønnsaker – kan bli redusert med mellom 3 og 17 prosent hvis CO₂-nivået i atmosfæren når 550 ppm (deler pr. million). Med dagens vekst i utslippene vil det skje om 30–70 år.

CO₂-konsentrasjonen øker i takt med utslippene. Den passerte 400 ppm (deler pr. million) for et par år siden, og ligger nå på omtrent 408 ppm. Det er minst tre millioner år siden sist CO₂-konsentrasjonen i atmosfæren var så høy.

Les også

Klimaforskere: Slik vil det gå når temperaturen fortsetter å stige

«Påvirker fremtidens helse»

Forskningsleder Sam Mayers ved Harvard Chan School kommenterer sitt dramatiske funn:

«Vår forskning viser at valgene vi gjør hver eneste dag – hvordan vi varmer husene våre, hvordan vi forflytter oss, hva vi spiser og hva vi forbruker – gjør maten vår mindre næringsrik og vil påvirke helsen til kommende generasjoner».

Mer vekst, dårligere innhold

Nina Bergan Holmelin er forsker ved CICERO, Senter for klimaforskning i Oslo. Hun er ikke overrasket over Harvard-funnet:

–Studien peker på et alvorlig problem, nemlig at næringsinnholdet i viktige matplanter vil synke som følge av klimaendringer. Paradoksalt nok skjer dette fordi enkelte planter, som ris og hvete, kan gi noe større avlinger når CO₂-konsentrasjonen i luften øker. Problemet er at det ikke blir mer av næringsstoffer som sink, jern og protein i plantene, så resultatet er korn med flere tomme kalorier, sier hun.

Hirse har mye høyere næringsinnhold enn hvete. Men fordi avlingene er mindre er arealene med hirsedyrking kraftig redusert de siste tiårene.
Les også

Tørkestress gjør at trærne gulner og kaster bladene

Mye dyrere mat

Bergan påpeker at selv om CO₂ isolert kan gi større, men mindre næringsrike avlinger, vil andre effekter av klimaendringer som tørke, flom og hete redusere matproduksjonen i store deler av verden.

– Vi må forberede oss på at matproduksjonen blir mer variabel og ustabil, og at prisene tidvis blir veldig høye.

– Harvard-studien er viktig fordi den beregner hvor mange flere mennesker som risikerer å bli feilernært når kornet blir mindre næringsrikt. Feilernæring er et mye mer utbredt problem i verden enn underernæring. Problemet er større blant dem med lavere inntekt, og dem som i all hovedsak baserer kosten sin på korn, sier hun.

Økt CO₂-konsentrasjon vil altså indirekte øke problemet med «skjult sult», at folk får nok kalorier, men for lite av andre næringsstoffer som proteiner, vitaminer og mineraler.

Seniorforsker Bob van Oort ved CICERO mener det som nå avdekkes er meget viktig:

–Når kvaliteten forringes og næringsinnholdet i maten synker, må man enten spise mer av produktet, eller spise andre produkter. Dette er ikke alltid mulig, særlig i land med redusert tilgang til variert mat.

Både i Europa, USA og Australia er hveteåkre rammet av kraftig tørke. Avlingene har falt kraftig. I fremtiden kan CO₂ bidra til økte avlinger. Men kornet vil også bli mindre næringsrikt.

Også van Oort understreker paradokset i økt vekst og faren for reduserte avlinger på grunn av naturkatastrofer:

–Mens økt CO₂ i luft kan øke avlingene, vil mange andre klimaeffekter som ekstremvarme, tørke, flom og forurensingseffekter særlig av ozon redusere avlingene. Ser man på de samlede effekter for korn kan det bli redusert avling i tillegg til redusert ernæring, sier han.

I mange tiår har bønder over hele verden skiftet ut kornsorter med høyt næringsinnhold, som bygg og hirse, med arter som gir stor avling, men som har hindre næring. Og nå er det akkurat disse artene, mais og hvete, som får ytterligere redusert næringsinnhold på grunn av mer CO₂ i luften.

Les mer om

  1. Klimakrisen - dette skjer
  2. Klima og miljø