Forskningsfusk med tragisk utfall

Macchiarini-saken viser hvor galt det kan gå i et toppstyrt system der man plukker stjerneforskere.

Macchiarini 2.jpg
  • Øyvind Østerud
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.
  • I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk.
    En akademisk skandale med dramatiske følger kaster lys over moderne svensk forskningspolitikk. I 2010 ble den verdenskjente kirurgen Paolo Macchiarini gjesteprofessor ved Karolinska institutet (KI) og overlege ved det tilknyttede universitetssykehuset. Deretter opererte han en rekke pasienter i Sverige, Russland og USA.

De fikk en kunstig luftstrupe besådd med sine egne stamceller, basert på Macchiarinis forskning. Strupene forfalt raskt, og mange av pasientene døde, som Charlotte Alme skriver i Aftenposten 15. februar. Macchiarini hadde forfalsket rapportene om operasjonsmetoden.

Les Charlotte Alme om Macchiarini-saken:

Les også

- Noe lukter råttent i Sverige

Anmeldt av kolleger

Hvordan kunne dette skje? Ved universitetssykehuset ble operasjonene stoppet etter et legemøte høsten 2013. Fire leger anmeldte Macchiarini til rektor ved KI for å ha forvansket operasjonsresultatene i seks vitenskapelige artikler. En ekstern utreder påviste mer fusk.

Øyvind Østerud.

Rektor Anders Hamsten avviste kritikken. Det gjorde også en sentral rådgiver, dekanen for forskning og dessuten Etikkrådet ved KI. Macchiarini forble gjesteprofessor ved KI og opererte i utlandet.Selv etter politianmeldelse og forsterket påvisning av fusk og uforsvarlig etterprøving, holdt ledelsen sin hånd over ham. Det gjorde de frem til en TV-dokumentar i januar i år. Nå har rektor Hamsten gått av og medgir at han «totalt feilbedømte situasjonen».

Les også Kristian Gundersen i Uviten:

Les også

- Penkowa-saken er vitenskapshistoriens kanskje største såpeopera

Problem for Nobelkomiteen

Karolinska institutet har ansvar for Nobelprisen i medisin. Professor Urban Lendahl, sekretær for Nobelkomiteen, var en av dem som anbefalte å ansette Macchiarini som gjesteprofessor ved KI og overlege ved sykehuset. De uttrykte stor tro på Macchiarinis metode og krevde raske beslutninger for å «rekruttere internasjonal ekspertise ved den absolutte forskningsfronten».

Lendahl har nå trukket seg fra sitt verv for ikke å kompromittere arbeidet med Nobelprisen.

Les kronikken:

Les også

Juks med søknader om forskningsmidler bagatelliseres av forskerne | Ulrik Fredrik Malt

Toppstyrt system

En nøkkel til skandalen ligger i et toppstyrt universitetssystem, kravet om korte beslutningsveier og ønsket om å plukke internasjonale stjerner ved den ypperste forskningsfronten. Arvid Carlsson, nobelprisvinner i medisin, og to av hans kolleger henger bjellen på katten i en artikkel i Dagens Nyheter 18. februar.

De retter søkelyset mot tidligere undervisningsminister Lars Leijonborgs storslagne forskningspolitikk. Leijonborg er sittende styreleder i KI.

Som statsråd mente Leijonborg at en større del av ressursene måtte konsentreres om et fåtall universiteter som skulle utvikles til høyt rangerte «nobeluniversiteter» med stjerneforskere fra inn— og utland. «Som når en middels god fotballklubb investerer seg til en ligaseier takket være en russisk oligark», sier Arvid Carlsson og kritikerne. I 2008 ble 5 milliarder kroner øremerket til «Strategiske Forskningsområder» (SFO) som lærestedene skulle konkurrere om, fremfor å styrke basisbevilgningene til universitetene og øke de summene der alle forskere kunne konkurrere.

Utenlandske eksperter ble tilkalt som dommere i kampen om SFO. Samtidig skulle universitetene i langt sterkere grad styres ovenfra, med en håndfast «strategisk ledelse».

Leijonborg har svart med en lignelse om at OL ikke er synderen når en utøver doper seg. Men systemet for toppstyrte prioriteringer, svekket kollegial vurdering, håndplukkede stjerneforskere og raske beslutninger har lagt grunnlag for Macchiarini-skandalen.