Høyskolen Kristiania svarer: Kristian Gundersen bommer stygt

Kristian Gundersen har ikke fulgt med i timen når han sier at akupunktur ikke er vitenskapelig anerkjent mot ulike sykdommer.

Kliniske retningslinjer utarbeidet verden over anbefaler akupunktur for 30 ulike tilstander, skriver innleggsforfatterne fra Høyskolen Kristiania.
  • Trine J. Meza, instituttleder/førsteamanuensis, Terje Alræk, professor, Hilde Skjerve, høyskolelektor, alle ved Høyskolen Kristiania
Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

Det passer at Kristian Gundersen er Uviten-spaltist, da han er temmelig uvitende. Til tross for sitt verv som styremedlem ved UiO viser han dårlig innsikt i akkrediteringsprosessene.

Les Kristian Gundersens innlegg her: Kvalitetssikret sludder?

Når han sier at NOKUT kun forvalter påbud av typen «tilbyder skal ha en plan for innholdet i utdanningen og hvordan denne gjennomføres», så bommer han stygt.

Sitatet gjelder forøvrig fagskoleutdanning. Ved akkreditering gjennomgås også fagmiljøets forskning og vitenskaplige kompetanse med mer.

Les NOKUTs svar til Gundersen her: Studier i akupunktur er vurdert av en faglig komité

Har ikke fulgt med i timen

Gundersen har heller ikke fulgt med i timen når han sier at akupunktur ikke er vitenskapelig anerkjent mot ulike sykdommer.

Kliniske retningslinjer utarbeidet verden over anbefaler akupunktur for 30 ulike tilstander.

Gundersen har rett i at akupunktur mot smerter topper listen. Flere retningslinjer anbefaler akupunkturbehandling for bivirkninger av kreftbehandling, som kvalme etter kjemoterapi, fatigue og Tanoxifen-induserte hetetokter. Dette brukes blant annet ved Dana Farber Cancer Insitute, USA, som høyskolen samarbeider med.

Kliniske studier som har undersøkt ulike akupunkturpunkter for å redusere kvalme indikerer at noen akupunkturpunkter er viktigere enn andre.

Overlater til psykiatrien

Behandling av alvorlige psykiske lidelser overlater vi til psykiatrien. Vi underviser i akupunktur ved lettere depresjoner/nedstemthet, da forskning viser at akupunktur har like god effekt som «lykkepillen», men har bedre bivirkningsprofil.

Vi underviser i kinesisk historie og filosofi, som også omfatter Qi og meridianer, da disse begrepene benyttes i faglitteratur.

Vi anerkjenner at noe av dette er ukjent for oss, og et av læringsutbyttene er derfor å kunne forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og metoder innenfor akupunkturens historie og filosofi.

Forskning viser at akupunktur demper smerter

Det er viktig å finne ut om behandling virker, og hvordan.

Forskning viser at akupunktur demper smerter, og er derfor et godt behandlingstilbud for denne store pasientgruppen.

Behandlingen av denne pasientgruppen med akupunktur skjer også innenfor det offentlige helsevesenet.

Vi ønsker ikke at pasienter skal benytte penger på behandlinger som ikke virker, derfor forsker vi.

Her er noen saker fra Viten:

Dinosaurene dominerte verden i 135 millioner år - men kanskje er bare halvparten av artene funnet

Ic ascie þe, hwæt hæfst þu weorkes - slik så engelsk ut for tusen år siden

Hvert år dør 1500 av tarmkreft. Dette er undersøkelsene som kan gjøre at færre dør av sykdommen.