Viten

Få forsker på fedme

Vi blir stadig fetere, men norsk forskning på fedme har magre tider, og er et forskningsområde uten status.

 • Forf>

— Det er viktig å forske på hvorfor fedmeepidemien er så eksplosiv. Forebygging av overvekt er viktig, for behandling er vanskelig, sier professor i ernæring, Serena Tonstad, overlege ved Avdeling for preventiv kardiologi ved Ullevål universitetssykehus.- Mange føler de har en idé om hva som forårsaker overvekt, men for å forstå fedmeproblematikken, må vi forstå menneskets tilbøyeligheter. Tiltak som forebygger fedme er viktige, for er man først blitt overvektig, virker ikke tiltak så bra.Hun bekrefter at norsk forskning på fedme henger etter, mens internasjonale forskningsmiljøer for alvor begynner å interessere seg for problemene som følger av overvekt. Diabetes og hjerte-karsykdommer er noen stikkord for følgene av fedmeepidemien, som er en tikkende helsebombe. I dag er det flere overvektige enn undervektige mennesker i verden.- Under et nordisk fedmeforskningsmøte i København i oktober kom bare ett av cirka 50 forskningsresultater fra Norge. Resten var fra Danmark og Sverige, sier Tonstad. Hun er opptatt av at norske forskningsmiljøer må komme mer på banen for å for forstå hvorfor problemer med overvekt stadig øker, også i Norge.

Liten interesse

Professor i ernæring, Christian Drevon, skriver i en artikkel i den siste utgaven av tidsskriftet Forskning at det bevilges lite penger til å forske på fete, og at få forskere er interessert.- Dette er et forskningsområde uten status. Fordommene mot fete mennesker stikker utrolig dypt i samfunnet, sier Drevon, som mener dette er med på å forklare den manglende prioriteringen.- Uten mer kunnskap får vi ingen løsning på problemet med overvekt.Christian Drevon ledet høsten 2000 et utvalg som utredet sammenhengene mellom vekt og helse. Utvalget konkluderte med at det aller viktigste nå, er å bevilge mer penger til forskning på fedme.- Vi foreslo for eksempel å starte et fedmeforskningssenter i Norge. Det er kun snakk om småpenger, men ideen falt på steingrunn, sier han til bladet.Drevon mener det er mange grunner til at Norge selv bør forske på overvekt og fedme. - Vi må ha en betydelig forskningsaktivitet på dette selv for virkelig å forstå fenomenet. Den norske befolkningen er liten og oversiktlig, noe som gjør det mulig å følge utviklingsmønstre over lengre tid.Vi vet for eksempel altfor lite om hva som styrer appetitten. Det ser for eksempel ut til at overvektige har økt kreftrisiko. Årsaken er at fettvevet i kroppen danner hormoner som stimulerer veksten av kreftceller. Men vi har så langt ingen god forklaring på hvorfor.Om ikke overvektepidemien stanses, kan tallet på diabetikere i Norge stige fra 120 000 nå til 250 000 om 15 år.Norsk overvektTre av fire menn og én av to norske kvinner har overvekt eller fedme i 40-45-årsalderen - når WHOs definisjon for overvekt og fedme benyttes.De siste 15 årene har menn gått opp cirka 5,0 kg og kvinner 5,8 kg i vekt.Alle grupper har gått opp i vekt; de tynne har blitt mindre tynne og de overvektige enda mer overvektige.Overvekt og fedme øker risikoen for blant annet type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte kreftsykdommer.Overvekt kombinert med røyking gir betydelig økt helserisiko.

 1. Les også

  Ønsker mer kunnskap

Relevante artikler

 1. VITEN

  Studie av 18.000 norske ungdommer: Disse drikker mest og tidligst

 2. VITEN

  Brukte Munch fugleskitt som kunstnerisk virkemiddel?

 3. VITEN

  Norske pensjonspenger kan ødelegge verdensarv

 4. VITEN

  Savnet romsonde funnet i sprekk på komet

 5. VITEN

  Klimaet begynner å likne Vestlandet: Nedbøren truer Svalbard.

 6. VITEN

  Viten tar sommerferie - her er årets beste og mest leste saker