Ingen generasjon har fått så mange merkelapper kastet etter seg

Ole Jacob Madsen har skrevet om «generasjon prestasjon. Han merket seg hvor raskt begrepet ble en innarbeidet referanse for overpresterende unge med høye forventninger, som ble psykisk stresset, og som ofte var fra ressurssterke hjem.

Hvem tjener egentlig på å sette merkelapper på generasjoner?​

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar med artikler.

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Marit Simonsen, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Dokumentarfilmen Generasjon Utøya går for tiden på kino. Der følger man fire overlevendes videre kamp «på vegne av en hel ungdomsgenerasjon».

Sist måned skrev forfatter Maja Lunde: «Vi risikerer at koronagenerasjonen blir sårbarhetsgenerasjonen.» Før koronaen tok over nyhetsbildet, protesterte klima- og Greta Thunberg-generasjonen i gatene. Og før der igjen: generasjon snøfnugg, – perfeksjon og – lydig.

Generasjonsbetegnelser er åpenbart populært. Men hvorfor?

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er også forfatter av boken «Generasjon prestasjon».

I verste fall forledende

Ser man til generasjonsbetegnelsers vitenskapelige kredibilitet, er den heller tvilsom. For ikke å si pseudovitenskapelig. Det mest åpenbare problemet er at det er så godt som umulig å teste holdbarheten.

Videre er det tvilsomt om begrep som gjør krav på å forklare noe felles for mennesker tilfeldigvis født innenfor samme tidsperiode, har særlig forklaringskraft. Og i verste fall er generasjonsbetegnelser forledende.

68-generasjonen vil mange assosiere med rus, studentopprør og radikale motbevegelser. Men som blant annet sosialantropolog Runar Døving har poengtert: I realiteten var det en klikk, som riktig nok fikk mye innflytelse, men de fleste som ble født på 1940-tallet, var helt vanlige lønnsmottagere som sine foreldre igjen. I Norge tok ikke engang studentopprøret ordentlig til før på 1970-tallet.

Kan bli skjebnesvangert

Selv er jeg skyldig i å ha skrevet en bok om generasjon prestasjon. En ting jeg merket meg, var hvor raskt begrepet ble en innarbeidet referanse for overpresterende unge med høye forventninger, som ble psykisk stresset, og som ofte var fra ressurssterke hjem.

Men når en generasjonsbeskrivelse slår an, er det en fare for at de som faller utenfor beskrivelsen, får mindre oppmerksomhet.

Også rådene blir deretter. Istedenfor å oppmuntre til økt innsats i skolen anmoder man unge nå om å «gi litt mer faen», noe som for elever fra mindre privilegerte bakgrunner kan bli direkte skjebnesvangert.

En varslet kollaps

Donald Trumps sjefstrateg Steve Bannons inspirasjonskilde for slagord som «Make America Great Again», skriver seg også fra generasjonspseudovitenskapen.

Bannon skal ha latt seg inspirere av pophistorikerne William Strauss’ and Neil Howes sykliske modell, som tilsier at USA går gjennom fire generasjoner på 80–100 år før det kommer en stor krise.

Det amerikanske samfunnet sto derfor overfor en varslet kollaps takket være en dekadent generasjon som hadde glemt verdiene som gjorde USA stort. Bannon gir det hele en apokalyptisk tolkning, som i hans dokumentar Generation Zero, der finanskrisen er forvarselet om at den «Fjerde vendingen» nå har startet. I denne vendingen vil en kamp over den gamle ordenen legge grunnlaget for en ny verdensorden.

For å hjelpe overgangen var det derfor viktig å bryte ned de gamle politiske og økonomiske alliansene.

Som horoskop

Så hvorfor er generasjonsbegrepet blitt så populært?

En forklaring handler nok om at generasjonsbransjen også er blitt en industri. Dette gjelder ikke minst innen markedsføring, der det å lage stereotypier av kunder i ulike alderssegment er, om ikke stor vitenskap, stor business.

Og hvis man først skal betrakte generasjonsforklaringer på linje med horoskop, kan nok også appellen være snublende lik: Vi liker helt enkelt å lese om oss selv.