SiD

Jeg flytter ut! Og nå må også Arbeiderpartiet ta ansvar | Agnes Nærland Viljugrein

  • Agnes Nærland Viljugrein (21)
    medlem i AUF
Hverken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet legger opp til at det skal bygges nok studentboliger i årene som kommer, skriver Agnes Nærland Viljugrein. På bildet: En av boligblokkene i Kringsjå studentby i Oslo.

Internrevisjonen ung: Politikerne har ikke lenger styring over noe så grunnleggende som at mennesker skal sikres et sted å bo.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg er 21 år og for lengst ferdig på videregående, men jeg er en av altfor mange ungdommer som fortsatt bor hjemme hos foreldrene sine. Nå må det bli forandring. Ikke bare i min egen boligsituasjon, men i hele boligpolitikken i dette landet.

Flytter du på hybel som 16-åring i dag, noe mange ungdommer i dette landet er nødt til å gjøre når de begynner på videregående, er du så heldig at den norske stat lar deg leve på stakkarslige 4437 kroner i måneden i borteboerstipend.

Det holder ikke engang til husleien på leiligheten, selv om du i tillegg gjerne også skal ha mat å leve av og et busskort for å komme deg rundt.

Uregulerte bøttekott

Det blir heller ikke bedre når du blir student. Ved studiestart i år sto mer enn 10.000 studenter uten bolig.

Agnes Nærland Viljugrein, AUF

Likevel legger hverken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet opp til at det skal bygges nok studentboliger i årene som kommer. De 10.000 studentene blir tvunget ut på det private markedet der bolighaier leier ut uregulerte bøttekott og egenbygde senger opp til taket til flere tusen kroner.

Trodde du det ble bedre når du ble voksen? Det kan du glemme! For politikerne i landet vårt, og Arbeiderpartiet med, har overlatt boligpolitikken til private aktører og har ikke lenger politisk styring over noe så grunnleggende som at mennesker skal sikres et sted å bo, uavhengig av inntekt.

I Oslo begynner det å bli så dyrt at du nesten ikke kan ha en vanlig jobb og samtidig ha råd til en leilighet i byen vår.

Nå flytter jeg hjemmefra

Husein Awadnur er en av ildsjelene jeg er blitt kjent med som har prøvd å gjøre noe med dette. Han oppdaget at mange som ønsket å skaffe seg arbeid, plutselig mistet retten til den kommunale boligen sin så fort de skaffet seg en stabil inntekt fordi den gikk over inntektsgrensen. Nå har han startet opp organisasjonen Ramaas bolig, som skal jobbe med å få flere inn på boligmarkedet.

Arbeiderpartiet må la seg inspirere av Hassans engasjement og ta en av samfunnets store utfordringer på alvor.

Vi kan ikke akseptere at unge møter et boligmarked som ikke har plass til dem, at folk blir gjeldsslaver for et tak over hodet samtidig som noen tjener seg søkkrike på et boligmarked for de aller rikeste, og at politikerne har overlatt boligpolitikken til markedet.

Arbeiderpartiet må ta tilbake ansvaret for boligpolitikken.

Jeg har i hvert fall tatt ansvar for meg selv: Nå flytter jeg hjemmefra.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Boligpolitikk