Oslo

Vil ha nasjonalpark på Bygdøy

Byrådet ønsker bypark med biologisk mangfold på Bygdøy. Målet er å gjøre Bygdøy til Oslos svar på Djurgården i Stockholm.

  • Forf>
  • Forf><forf>wasim K. Riaz <
  • <forf>hanne W. Lier<

En bynasjonalpark kaller byrådspolitikerne den nye drømmen om Bygdøy. Nå skal det utarbeides en plan der alle verneinteressene på halvøya kartlegges. Målet er å få på plass en bypark med verneverdig planteliv og gårdsbruk slik den var før i tiden.I vinter tok Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Norsk Botanisk forening kontakt med den kommunale toppledelsen og formidlet sine tanker om vern. Møtet med byrådsleder Erling Lae var så vellykket at byrådet nå har gitt de to organisasjonene 50.000 kroner til å kartlegge verneinteressene og det biologiske mangfoldet på Bygdøy. — Vi skal bruke noen av pengene til å besøke Djurgården i Stockholm. Tanken er å få til noe lignende på Bygdøy. Derfor vil vi se hva svenskene har gjort, sier Gjermund Andersen, daglig leder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus. Oslo kommune har allerede i gang et program for å kartlegge fugleliv og plantearter. I tillegg ivrer Naturvernforbundet for å bringe inn både kultur og historie i en eventuell verneplan. - Folkemuseet jobber allerede med et levende museum der gamle driftsformer blir brukt. Dermed kan oslofolk dra ut på Bygdøy og få demonstrert hvordan det gamle kulturlandskapet fungerte, sier Andersen. I tillegg ser man for seg at området kan by på verksteder for brukskunstnere og en levende zoologisk hage for folket.- Bygdøy har 13 plantelokaliteter som er internasjonalt verneverdige. Disse er ikke så store, men vil kunne fungere som små flekker i nasjonalparken, mener Andersen.

Familiepark

Erling Lae sier at arbeidet er prioritert fra kommunens side, og verneplanen vil bli behandlet i bystyret til neste år.- Vi mener at det er viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet på Bygdøy. Dette har potensial til å bli et stort friluftsområde for alle i Oslo, en form for familiepark, sier Lae.Kommunen er også i dialog med staten for å åpne kongsgården for publikum. Hvis alt går etter planen, vil Oslo-folk kunne oppleve bondedrift slik den var i gamle dager.