Bolig

Kraftig fall i salget av nyboliger: – Vi er bekymret

I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.

NYBOLIG: På Sørenga i Oslo er det solgt mange nye leiligheter.
  • Fredrik Saltbones
    Fredrik Saltbones

Boligmarkedet har forandret seg fra selgers til kjøpers marked de siste månedene. Trenden den siste tiden har vært tydelig: Det er mange boliger på markedet, men færre som kjøper.

Det får store konsekvenser for nyboligmarkedet.

I dag la Boligprodusentenes forening frem de ferskeste tallene fra nyboligbransjen. På landsbasis er nyboligsalget hittil i år 20 prosent lavere enn i fjor.

I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent. I hovedstaden er man nede på et salgsnivå av nyboliger som man ikke har sett siden fjerde kvartal 2014.

Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis. Salget av nye eneboliger går ned 11 prosent, mens småhus har en oppgang på 18 prosent.

Sjeføkonom: – Folk er avventende

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, mener fallet i salget av nyboliger er en naturlig konsekvens av situasjonen boligmarkedet befinner seg i.

– At nyboligsalget stuper er ikke overraskende i en situasjon der boligmarkedet er inne i en nedtur. Folk sitter på gjerdet og venter, og det gir utslag i at man ikke vil være raskt ute med å kjøpe nybolig. Folk er usikre på hvor lenge prisfallet vil vare og hvor stort det vil bli, og da blir de avventende, sier Haugland.

– Vi forventer at det vil bli bygget færre nyboliger i tiden fremover, sier DNB-sjeføkonomen.

Boligprodusentenes Forening: – Vi er bekymret

Utviklingen gjør Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, bekymret.

– Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.

– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi. Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk. Dette er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger.

Han mener den midlertidige boliglånsforskriften er den viktigste grunnen til at det nå selges færre nyboliger, og han mener nå at den midlertidige forskriften ikke bør videreføres etter sommeren, noe flere i boligbransjen har tatt til orde for tidligere.

Sjeføkonom i Nordea, Erik Bruce, tror imidlertid ikke at fortsatt nedgang i nyboligsalget vil få store konsekvenser for norsk økonomi.

– Boligbyggingen er i dag i utgangspunktet på et veldig høyt nivå, og jeg vil anta at boligbyggen skal ned på sikt. Sånn er bransjen. Man kan ikke holde boligbyggingen oppe på grunn av sysselsettingen i boligbyggebransjen. Det er en bransje som er sårbar for svingninger i markedet, og sånn er det i alle bransjer, sier Bruce.

Igangsettingen av boliger ligger fortsatt på et høyt nivå og ligger 4 prosent over fjoråret. De 12 siste månedene er det igangsatt 31 987 boliger, mens det er solgt 30 381 boliger.

Les mer om

  1. Per Jæger
  2. Nyboligsalget
  3. Personlig økonomi
  4. Boligmarkedet
  5. Boligsalg
  6. Boligpolitikk