Debatt

Kort sagt, torsdag 2. mai

  • Debattredaksjonen

To innlegg om Oslos kolonihager. Kampflyet F-35. Boligpolitikk i Oslo. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kolonihager er ikke skyld i Oslos boligpriskrise

Kolonihagene er til stor glede for mange og ikke årsak til boligpriskrisen i Oslo. Det er mitt svar til Erling Røed Larsen, når han i Aftenposten 26. april påstår at kolonihagene er «luksus for de få» og årsak til høye boligpriser.

Kolonihagene er en del av byparksystemet i Oslo. Kolonihagene har vært levende kulturminner i over 100 år. Til glede for alle i Oslo og besøkende.
Røed Larsen peker på kolonihagene som roten til boligproblemet i Oslo. Tror noen at boligprisene faller hvis kolonihagene legges ned? Er kun boligtetthet målet for Oslos byutvikling? Sykkelvei og hagekoloni er ikke motsetninger, slik Røed Larsen påstår.

Sogn Hagekoloni gir støtte til ny sykkelsti. I tillegg til helsemessig-, sosial- og kulturell verdi har hagene en grønn verdi. Sogn Hagekoloni er pådriver for urbant landbruk og gir tilgang til grønne åpne plasser. Egne bier og honningproduksjon er et eksempel. Kolonihagen er hverken luksus eller for de få, de er til glede for hele Oslos befolkning. Bevar kolonihagene som kulturarv og som nødvendige grønne lunger!

Wenche Jensen, Sogn Hagekoloni

Frp vil bevare kolonihagene

Aftenpostens kommentator Joacim Lund skriver 27. april at det kun er Frp av partiene i Oslo hvor Erling Røed Larsens forslag om å rive Oslos kolonihager for å bygge boliger, vil finne en viss resonans. Hvordan Lund kommer til denne konklusjonen, se det skulle jeg gjerne visst. Oss har han i alle fall ikke tatt kontakt med. Deretter lister Lund opp fra alle de andre partienes programmer, bortsett fra Frps program.

Som leder av programkomiteen som sto for utarbeidelsen av vårt program, kan jeg berolige Lund med at Frp vil bevare kolonihagene, akkurat slik vi har gått i bresjen for å bevare småhusområdene. Kolonihagene er verdifulle og grønne lunger i byen vår som ikke må bygges ned. Akkurat nå er deler av Sogn hagekoloni under press fordi Statens vegvesen vil bygge sykkelvei og dermed ta areal av hagekolonien. Dette sier vi i Oslo Frp klart nei til. Jeg håper at også de partier som har programfestet bevaring av kolonihagene, vil sette foten ned for dette. I så fall vil det være flertall i Oslo bystyre mot dette forslaget.

Jeg håper at Lund ved neste korsvei tar direkte kontakt eller leser vårt program før han skriver. I vårt program står det klart og tydelig at vi vil bevare byens parker og grønne lunger.

Camilla Wilhelmsen, nestleder, Fremskrittspartiets bystyregruppe i Oslo


F-35 anskaffelsen går etter planen

Aftenposten skriver i en leder at anskaffelsen av kampflyet F-35 har gått på en budsjettsprekk og at dette kan skyldes dårlig planlegging. Dette er ikke riktig. F-35 blir levert til avtalt tid, til avtalt pris og med enda bedre ytelser enn forventet.

Prisen på flyet har faktisk gått ned i forhold til tidlige kalkyler. Det er derfor ikke riktig å si at vi har fått en kostnadssprekk på flyet. Så er det slik at flyene produseres i USA, prisen settes derfor i dollar. Dette innebærer at kostnadene for Norge svinger i takt med valutaen. Stortinget holdes løpende oppdatert om dette og kostnadene er godt innenfor de rammene Stortinget har satt.

Status i dag er at kampflyene vil ha første operative evne innen utgangen av 2019 som planlagt. Forsvarets andel av kostnadene har så langt vært i henhold til plan og har ikke påvirket andre planlagte prosjekter. F-35 vil være helt avgjørende for Norges forsvarsevne i mange år fremover og det er all grunn til å glede seg over at innfasingen er i rute.

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H)


Vi må tenke nytt om boligpolitikken

Både Knut Olav Åmås og Kjetil Rolness har de siste ukene satt fingeren på et viktig tema i Aftenposten: Norge mangler en boligpolitikk. Byrådet i Oslo er akkurat nå i ferd med å utvikle nettopp dette: en plan for å rette opp skadene etter 30 år med et av Europas mest liberaliserte boligmarkeder. Vi lar oss inspirere av andre europeiske storbyer.

I Norge er vi glade i å finne balansen mellom offentlig styring og frie markedskrefter. Bare ikke på boligmarkedet. Her har markedet fått styre relativt fritt siden 80-tallet. Eksperimentet er ikke vellykket. Bolig er blitt en av de største utgiftene for Oslos innbyggere og den største kilden til ulikhet. Det gjelder å ha rike foreldre for å lykkes.

I Oslo har boligprisene steget med 200 prosent de siste femten årene, nesten tre ganger så mye som lønnsveksten i samme periode. Boligprisveksten drar altså fra kjøpekraften til folk med vanlig inntekt. Folk har ikke råd til å bo i byen de jobber i. Stadig mer av inntektene våre går til å ha tak over hodet.
Spekulasjon, kombinert med utbyggere som søker høyest mulig profitt fremfor å tilby et mangfold av boliger, svekker også mulighetene for folk til å bli boende i byen.

Byrådets ferske kartlegging av barnefamiliers behov i byen, viser at svært mange savner tilgangen til store og rimelige boliger.

Derfor er reetableringen av en kommunal boligpolitikk en hjertesak for byrådet, og derfor er vi stolte av at en plan nå er på vei. For første gang siden 80-tallet tør vi å tenke nytt om boligutvikling. Og selv om starten vil være forsiktig, er prinsippene revolusjonerende: å utforske ikke-kommersielle alternativer til dagens boligmarked. For byrådet er dette et spørsmål om sosial rettferdighet, om økt livskvalitet og om en byutvikling som gir flere en sjanse til å bli boende i byen.

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo (MDG)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. F-35
  3. Knut Olav Åmås
  4. Oslopolitikken
  5. Boligmarkedet
  6. Byutvikling
  7. Boligpolitikk