Kommentar

Bergenspolitiet ignorerer grov narkotikakriminalitet. Hva ignorerer Oslo-politiet? | Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Andreas Slettholm
  Kommentator

Foto: Inge Grødum

Det er ikke gitt at organisert narkotikakriminalitet skal prioriteres høyere enn seksuelle overgrep eller arbeidslivskriminalitet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Politimannen som varslet om narkotikasituasjonen i Bergenspolitiet, har åpenbart grunn til å være forbannet. VGs reportasjer gir et innblikk i hvordan bergenspolitiet systematisk virker å se bort fra grov, organisert narkotikakriminalitet. Politifolk skal ha fått klar beskjed fra ledere om ikke å følge opp tips, aksjonere og avdekke større kvanta narkotika. I tillegg later det til at varselet ikke er blitt tatt på tilstrekkelig alvor.

Alt dette er problematisk, og en oppskrift på hvordan ukultur og frustrasjon skapes. Men at politiet nedprioriterer enkelte former for organisert kriminalitet, bør ikke overraske noen.

Har utsatt halve saken

I Oslo tingrett er prosedyrene i ferd med å starte for de 13 tiltalte i den såkalte Lime-saken. Den er så stor og kompleks at ingen medier orker å følge den i særlig grad. Den har pågått siden slutten av januar, og for å bli ferdig før jul, er halve tiltalen utsatt. Hovedpunktene handler om utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon - utlendinger uten lovlig opphold skal ha jobbet under det som blir betegnet som slavelignende forhold.

Den ble halt i land av lille Romerike politidistrikt, til tross for at kriminaliteten i all hovedsak har foregått i Oslo. Det er ikke tilfeldig. For menneskehandel i forbindelse med arbeidslivskriminalitet har ikke hatt høyeste prioritet i Oslo. Romerike politidistrikt stiller nok spørsmålet ved hvor smart det var å påta seg alle Lime-sakens fasetter. Det har vært enormt kostbart både for distriktet og for domstolen, og jeg tror forsvarer John Christian Elden har rett i at dette blir siste gang en så omfattende tiltale blir fremmet i en og samme sak.

For Romerike politidistrikt førte prioriteringen av Lime-saken blant annet til de timelange køene ved passkontrollen på Gardermoen, noe politimesteren har forsvart. Det var samme politimester som i 2014 fikk refs for å nedprioritere såkalt hverdagskriminalitet, og måtte snu da statsadvokaten grep inn.

 • LES OGSÅ: Dette er narkogjengene varsleren mener får operere fritt i Bergen

Kjeft å få uansett

Politiet får kjeft nesten uansett hva slags prioriteringer de gjør: I det ene øyeblikket får de beskjed om å prioritere nære relasjoner, eller hatkriminalitet, så kommer det krav om mer synlig politi, eller å oppklare mer hverdagskriminalitet, eller at de henger etter på digital kriminalitet, før de fleste plutselig er enige om at organisert, kriminell virksomhet er det aller viktigste å bekjempe.

Slik er hverdagen for politiet. Også i Bergen har de prioritert: Blant annet grove seksuelle overgrep, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel, der de faktisk regnes som de flinkeste i landet. Det er vanskelig å mene at dette arbeidet skulle hatt lavere prioritet enn det faktisk har. For i valget mellom å forfølge et organisert hasjmiljø, et som tjener penger på seksuelle overgrep mot barn, eller et som utnytter folk til slaverilignende virksomhet, er det opplagt hva man skal velge?

Riksadvokatens prioriteringsskriv gir overordnede føringer, men er ikke særlig prioritert selv: Alle disse sakene skal «prioriteres». I virkeligheten er distriktene nødt til å prioritere mellom de prioriterte sakene.

Foto: Inge Grødum

Organisert utnytting

I Oslo er politiet fullstendig klar over at det foregår utnytting av mennesker, sannsynligvis organisert sådan, en kjapp gåtur fra politihuset på Grønland. Det er mange næringsdrivende som nok nyter godt av at politiet ikke kikker butikker og andre virksomheter nærmere i kortene. Potensialet for flere Lime-saker er betydelig, for å si det forsiktig. Politiet vet også at det er unge gjenger i Oslo, eller utenlandske narkotikakriminelle, som får utfolde seg mens søkelyset for tiden rettes andre steder.

Forskjellen på vellykket og mislykket bekjempelse av organisert kriminalitet beror på hvor gode vurderinger man gjør når man prioriterer. Det vil uansett være snakk om en «nålestikkstrategi», der man går inn og tar litt av kriminaliteten i håp om å ramme bredest og dypest mulig. Da gjelder det å velge seg ut riktig kriminalitet, samt å ramme de kriminelle miljøene som har størst skadepotensial.

Ingen bør være overrasket over at politiet til stadighet ignorerer tips eller nedprioriterer enkelte kriminelle miljøer eller kriminalitetsområder. Slik vil hverdagen for politiet være så lenge politiet ikke har ubegrensede ressurser - og det er det jo ingen som vil gi dem.

Det er likevel forskjell på å prioritere ned og å prioritere bort. I Bergen ser det ut til at politiet har valgt det siste når det gjelder alvorlig narkotikakriminalitet.


Vil du lese flere kommentarer av Oslo-kommentator Andreas Slettholm?

Les mer om

 1. Narkovarslersaken i Bergen
 2. Politiet
 3. Overgrep
 4. Menneskehandel
 5. Krim
 6. Bergen

Narkovarslersaken i Bergen

 1. NORGE

  Ansatte i krisemøte på politihuset i Bergen

 2. NORGE

  Spesialenheten skal etterforske bergenspolitiet

 3. VERDEN

  Spesialenheten leste om varslingssaken i bergenspolitiet i avisen

 4. NORGE

  Dette er narkogjengene varsleren mener får operere fritt i Bergen

 5. NORGE

  Politileder om ny avsløring: – Dette er krise. Det er direkte pinlig.