Kommentar

Kristin Clemet om søndagsåpne butikker: I dag skal vi kose oss!

 • Kristin Clemet
  leder, Civita

Politikere vet, av en eller annen grunn, hva som er best for oss, og de har ingen tro på at vi kan ivareta våre egne interesser: Det er bedre at vi går på tur og koser oss med familien på søndag enn at vi går i butikken og handler, skriver Kristin Clemet. Foto: Stein J. Bjørge

Noen politikere vet visst best hva man bør gjøre på en søndag.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jeg håper at du koser deg når du leser denne artikkelen. Det er nemlig søndag, og da skal vi, ifølge opposisjonspartiene på Stortinget, «kose oss»!

Hvis du jobber, har de «respekt for det», men det er ikke noe de vil «tvinge» flere til å gjøre. Søndagen skal, ifølge én partileder, være «annerledesdagen der folk kan gå på fotballkamp, være med familien, gå på tur, i kirken eller rett og slett gjøre ingenting». Eller som en annen partileder spurte: «Ønsker vi at de som går på tur i marka på søndager, skal handle i stedet?»

Utredning på over 200 sider

14 kompetente mennesker, med Erling Lae i spissen, har nylig avgitt en offentlig utredning på over 200 sider om hvordan vi kan forbedre reglene for søndagshandel i Norge. Utredningen er, i likhet med alle andre utredninger, sendt på høring før regjeringen tar stilling til om den vil følge opp noen av forslagene eller fremme alternative forslag.

Kristin Clemet Foto: Stig B.Hansen

Men nå har opposisjonspartiene på Stortinget avbrutt hele prosessen. De trenger ingen råd, og de trenger ikke å lytte til flere argumenter - de vet allerede hva de mener: Reglene for søndagshandel i Norge er gode nok som de er.

Vet hva som er best

Jeg har ingen problemer med å respektere et slikt standpunkt. Det jeg syns er problematisk, er to ting:

Jeg syns det er underlig at Ap, SV, Sp, KrF, Rødt og MDG nå vedtar så mange forslag uten å ta hensyn til det norske utredningsinstituttet. Det svekker interessen og respekten for måten vi utreder og forbereder beslutninger på i Norge. Det fører også til at vi tar dårligere beslutninger enn vi ellers ville gjort.

Les også

Opposisjonen stenger døren for mer søndagshandel

Det andre som er problematisk, er begrunnelsen som brukes, der politikere snakker om oss og til oss som om vi var barn. De vet, av en eller annen grunn, hva som er best for oss, og de har ingen tro på at vi kan ivareta våre egne interesser: Det er bedre at vi går på tur og koser oss med familien på søndag enn at vi går i butikken og handler.

Men siden vi ikke skjønner det selv, må staten beskytte oss mot oss selv og sørge for at butikkene holder stengt.

Det gode liv er mangfoldig

Det er selvsagt riktig at mange liker å kose seg med familien og gå på tur på søndag. Det virker bare litt merkelig å legge til grunn at alle ønsker det samme. Statlige løsninger egner seg ofte best når noe må være likt for alle. Men fritiden vår og meningene våre om hva som er det gode liv, er mangfoldig.

I Norge bor for eksempel 40 prosent av befolkningen alene. Det er ikke sikkert at alle de kan presses inn i det livet som de nevnte partilederne beskriver. For noen passer det kanskje bedre å jobbe på søndag, trene på tirsdag og gå på kafé med venner på torsdag.

Svært høy trivsel i arbeidslivet

Det er heller ikke riktig at alle føler at arbeidet er noe de blir tvunget til. Det er svært høy trivsel i arbeidslivet i Norge. For mange er arbeidsplassen den viktigste sosiale møteplassen de har, et sted der de får venner og kanskje til og med en kjæreste. Over 70 prosent mener at det sosiale er like viktig som det faglige på jobben, og godt over 60 prosent ser på kollegene som venner.

Det er 290.000 studenter i Norge, og mange av dem vil gjerne arbeide litt ved siden av studiene, påpeker Kristin Clemet. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I debatten legges det stor vekt på at spørsmålet om søndagsåpne butikker er et verdispørsmål. Det sies ikke ofte at det har med religion å gjøre, så verdiene man vil hegne om, er gjerne «rytmen» i livet vårt, «annerledesdagen» og muligheten til å gå tur og kose oss. Det legges også stor vekt på hensynet til arbeidstakerne og delvis til de næringsdrivende, som heller ikke ønsker mer søndagsåpent. Men hensynet til forbrukerne synes å være mindre viktig.

Mange ønsker å jobbe

Men hverken arbeidstakere eller forbrukere har så like interesser som noen synes å tro. 28 prosent av de som arbeider på søndag, unntatt de som er tilkallingsvikarer eller er i en turnus- eller skiftordning, fremhever lørdags- og søndagsarbeid som noe de personlig ønsker, og i de yngste aldersgruppene er andelen enda høyere (2004). Og det er kanskje ikke så rart. Det er 290.000 studenter i Norge, og mange av dem vil gjerne arbeide litt ved siden av studiene.

 • Vil holde hviledagen hellig for alle andre: Norgesgruppen er mot søndagsåpne butikker, men har flest av dem

I 2015 gjennomførte SIFO en undersøkelse om søndagsarbeid. Hele 35 prosent svarte at de arbeider på søndager. Litt under halvparten av dem svarte «både-og» på spørsmål om hvorvidt de likte eller mislikte å arbeide på søndag. Resten fordelte seg ganske likt mellom dem som «liker» og «misliker» å arbeide på søndag. Særlig innen salg og service er det mange som ønsker å arbeide på søndag, men også blant for eksempel bønder, håndverkere og kontorfolk er det mellom en femtedel og en fjerdedel som ønsker å arbeide på søndag.

Handler på søndager

Også blant forbrukerne er det stort mangfold. Nesten 20 prosent gjør allerede innkjøp på søndag. Det er langt færre enn de andre dagene. Noen handler mindre på søndag fordi de gjerne vil ha søndagen som en annerledesdag, mens andre lar være å handle fordi det ikke er noe sted å handle. Men på nett handles det omtrent like mye på søndager som på andre dager.

Det var delte meninger i utvalget som vurderte åpningstidene. Noen ville ha full liberalisering – andre ville ikke endre noe. Men flertallet i utvalget samlet seg om en subsidiær løsning som ville ført til en moderat endring av dagens regler, blant annet for å få likere behandling på tvers av bransjer, slik at reglene ikke virker så absurde og konkurransevridende som de gjør i dag. En konstruktiv opposisjon ville antagelig vurdert å gjøre noe med dette fremfor bare å avbryte prosessen.

Min søndagstur er ikke truet

Mange mener denne saken er altfor liten til å bruke krefter på. Men prinsipielt sett er den interessant, slik enkelte politikere argumenterer. I dag kan vi altså kose oss, gå i kirken og gå på tur, enda det finnes dagligvarebutikker på 100 kvadratmeter, åpne hagesentre, turistkommuner der alt er åpent, sterkt økende netthandel, mathaller og bydeler i Oslo der nesten ingen butikker følger reglene. Man skulle tro at vi ville greid det også med litt andre regler.

Det er fint at opposisjonen på Stortinget ønsker at vi skal kose oss. Det er mer problematisk at den ønsker å bestemme hvordan vi skal kose oss og når vi skal gjøre det. En viktig grunn til at vi lever så gode liv i Norge, er at vi kan leve forskjellige liv. Muligheten til å foreta egne valg er nemlig også en verdi.

Derfor er ikke min søndagstur i marka truet av at naboen tar seg en tur i butikken. Den er heller ikke avhengig av at alle andre gjør det samme som meg.

Oppdatert: I den første versjonen sto det at «28 prosent fremhever lørdags- og søndagsarbeid som noe de personlig ønsker, og i de yngste aldersgruppene er andelen enda høyere (2004).» Setningen er nå presisert slik: «28 prosent av de som arbeider på søndag, unntatt de som er tilkallingsvikarer eller er i en turnus- eller skiftordning, fremhever lørdags- og søndagsarbeid som noe de personlig ønsker, og i de yngste aldersgruppene er andelen enda høyere (2004).»

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Søndagshandel
 2. Arbeidsliv

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Clemets bedreviten om søndagen | Knut Arild Hareide

 2. DEBATT

  Meninger: Søndag vil fortsatt være annerledesdag

 3. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 15. februar

 4. KOMMENTAR

  Stortingsaktivismen gir hverken bedre beslutninger eller bedre debatt

 5. KOMMENTAR

  Målet for politikken bør være å gi folk så like muligheter som mulig

 6. KOMMENTAR

  Mennesker trenger milliarder | Kristin Clemet