Leder

Aftenposten mener: En ny rettsmaraton bør unngås

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel

Lime-kjeden besto av et 20-tall butikker i Oslo-området da politiet aksjonerte i 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er nå klart at samtlige tolv domfelte i Lime-saken anker. Dermed fortsetter denne rettsmaratonen inn i lagmannsretten.

Det er snart fire år siden politiet aksjonerte mot dagligvarebutikkene i østlandsområdet som profilerte seg under kjedenavnet Lime. Etterforskningen avdekket grov menneskehandel og grove bedragerier av en organisert kriminell gruppe, ifølge dommen. Hovedmann Sajjad Hussain fikk ni år i tingretten.

Det er dessverre ikke helt uvanlig at det går nærmere fire år fra pågripelse til dom. I motsetning til andre saker kjent for lang tidsbruk har heller ikke Lime-saken blitt liggende inaktiv på noe tidspunkt, hverken hos politi, påtalemyndighet eller retten.

Men total tidsbruk, ressursbruk og manglende evne til å avgrense hvilke forhold man bringer inn for retten, gjør likevel gjennomføringen i Lime-saken kritikkverdig.

Bare å skrive den 1099 sider lange dommen har tatt halvannet år. Dette kommer etter ett år med rettsforhandlinger, som har bundet opp 13 tiltalte, nesten 30 forsvarere, en rekke bistandsadvokater og et stort team hos aktoratet.

Før det jobbet 50 tjenestemenn fra politi, Skatteetaten og Nav fulltid i ett år etter razziaen. Ifølge Politidirektoratets eget magasin var dette «fremtidens metode for å komme til bunns i tunge og alvorlige straffesaker».

Vel er tverretatlig samarbeid en nøkkel i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Det skal også sies at viljen til faktisk å komme til bunns i dette komplekset var prisverdig. Men mye tyder på at «fremtidens metode» ikke er helt ferdigutviklet.

For resultatet ble en tiltale som ikke var tilstrekkelig spisset, og en beslutning om å føre for mange personer for retten samtidig. Statsadvokat Geir Evanger har tidligere sagt at det ikke hadde vært mulig å dele opp saken fordi saken ikke ville blitt tilstrekkelig opplyst, og dessuten at forsvarernes eksaminasjon var hovedårsak til at rettsforhandlingene trakk ut i tid.

Evangers overordnede, riksadvokat Tor-Aksel Busch, ser imidlertid ut til å være langt mer lydhør for kritikken som er rettet mot gjennomføringen. Han varsler nå tiltak for å hindre at straffesaker blir så omfattende, og erkjenner at påtalemyndigheten må bære store deler av ansvaret.

Det er å håpe at ankebehandlingen i lagmannsretten kan deles opp slik at behandlingstiden blir kortere. Det er også all grunn til å hilse velkommen Riksadvokatens initiativ om å lage en samarbeidsgruppe som skal meisle ut noen grunnprinsipper for å sikre en mer effektiv rettspleie.

 • Les Aftenpostens store sak om Hussain-brødrenes Lime-fall: Lime-brødrene skremte egne sjefer til å skaffe seg voldsalarm

Les mer om

 1. Aftenposten mener
 2. Menneskehandel
 3. Krim
 4. Leder

Aftenposten mener

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Krigen mot seksuell trakassering blir langvarig

 2. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Klokt å få Baneheia-saken vurdert på nytt

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Ikke åpne Oslo nå

 4. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Kjærkomment taktskifte for Nato

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: På høy tid med oppvask i bilvaskbransjen

 6. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Behandlingen av Navalnyj viser Putins svakhet