Leder

Aftenposten mener: Godt vedtak om Ungarn

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Tirsdag skjelte Ungarns statsminister Viktor Orbán ut EU-parlamentarikerne i Strasbourg. Onsdag fikk han et massivt flertall mot seg.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

På forhånd var det usikkert om Europaparlamentets meget kritiske rapport om utviklingen i Ungarn ville bli vedtatt med det nødvendige to tredjedels flertall, men det holdt.

Riktignok holdt det kun fordi 48 avholdende ikke ble regnet inn, noe Ungarn kan komme til å utfordre rettslig.

Også mange medlemmer av den konservative partigruppen, der Ungarns regjeringsparti hører til, stemte for.

Dermed igangsettes en prosess som på papiret kan ende med at Ungarn mister stemmeretten i EU.

Så langt vil det neppe komme. Polen har en lik prosess gående mot seg, og de to landene har lovet å støtte hverandre i EUs råd hvis det kommer til en votering om å frata ett av dem formelle rettigheter. I dette organet, EUs mektigste, er det nok at ett land nedlegger veto for å stanse et vedtak av denne typen.

Selv om Europaparlamentet gjennom en årrekke har fått mer makt, er det nemlig fortsatt EUs råd – der medlemslandenes regjeringer sitter – som har det siste ordet. EU er jo ikke den «føderalstaten» mange kritikere liker å snakke om.

Burde ha vært lettere

Så kan man diskutere om dette er en styrke eller en svakhet ved EU. Ett utslag er i alle fall at når et land først er innvilget medlemskap, er det tilnærmet umulig å få det ut igjen.

Man kan også diskutere om det ville være en fordel lettere å kunne kaste ut Ungarn eller Polen.

Alt i alt er nok svaret ja, for den autoritære utviklingen i begge landene er et stort problem for EUs troverdighet som forsvarer av frihet, demokrati og rettssikkerhet. Om det fantes en reell fare for eksklusjon, ville det være lettere å presse landene til å respektere EUs grunnleggende verdier.

Slik situasjonen er nå, kunne Ungarns statsminister Viktor Orbán tirsdag bare troppe opp i Europaparlamentet, skjelle dets medlemmer ut for å «fornærme Ungarn», og nekte å endre noe som helst.

Les også

Flertall i EU-parlamentet for å kunne frata Ungarn stemmeretten

Gagner ikke opposisjonen

På den annen side ville det ikke nødvendigvis gagne ungarere som kjemper for friheten sin, om landet ble kastet ut av EU. For dem er EU en kanal der Orbán og hans regime fortsatt kan settes under press. På hjemmebane har den ungarske herskeren jo skaffet seg tilnærmet full kontroll over medier, rettsvesen og valgprosesser.

Europaparlamentets vedtak er uansett nyttig, ikke minst at så mange av Orbáns konservative «partivenner» mannet seg opp til å stemme for. Det øker presset på Ungarn.

Enda viktigere kan diskusjonen om pengeoverføringer fra rike til fattigere land i EU bli. Både Polen og Ungarn nyter godt av store penger fra EUs felles budsjetter. Vilje til å skru igjen kranen her kan gjøre inntrykk.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Europaparlamentet
  3. EU
  4. Ungarn
  5. Viktor Orbán
  6. Demokrati
  7. Polen