Flertall i EU-parlamentet for å kunne frata Ungarn stemmeretten

EU-parlamentet sa onsdag ja til forslaget om å anbefale aktivering av EU-traktatens paragraf 7 mot Ungarn.

Viktor Orbán raste mot EUs ønske om å frata Ungarn stemmeretten i EU. -En ren hekseprosess, mente han.

Artikkel 7 kalles «atomknappen» i EU-samarbeidet og signaliserer starten på en straffeprosedyre som i siste instans kan bety at Ungarn fratas stemmeretten i unionen.

Det kontroversielle forslaget ble vedtatt med 448 mot 198 stemmer. Det var nok til å vippe det over kravet om to tredels flertall.

EU har over lang tid sett med bekymring på den demokratiske utviklingen i Ungarn, eller snarere mangel på sådan. Etter at statsminister Viktor Orbán erklærte at Ungarn ønsket å bli et illiberalt demokrati, har bekymringen vokst. Siden Orbán kom til makten i 2010, har rettsvesen, frivillige organisasjoner, universiteter, medier og det sivile samfunn gradvis fått sin frihet og uavhengighet innskrenket.

– En fornærmelse mot hele det ungarske folk

Den ungarske statsministeren fikk onsdag dommen: EU-parlamentet anbefaler å utløse artikkel 7, som i siste instans kan frata Ungarn stemmeretten i EU.

Under sin forsvarstale i EU-parlamentet tirsdag kveld raste Orbán mot forslaget. Han mente det var en fornærmelse mot hele det ungarske folk.

– Dere fordømmer ikke bare en regjering, men et land og en nasjon. Dere fordømmer Ungarn, som har vært en del av familien av kristne europeiske land i tusen år, sa han ifølge NTB.

– Vi vil selv bestemme hvem vi vil bo med. Vi har bygget et gjerde, og vi har stoppet hundretusener av ulovlige innvandrere. Ungarn skal ikke bli et land av migranter, raste Orbán fra talerstolen.

I fjor utløste EU-kommisjonen tilsvarende prosedyre overfor Polen. Nå kan enda et sentraleuropeisk land måtte gå gjennom en tilsvarende ydmykende og belastende prosess.

Les også

Nytt forslag presentert: EU vil kutte kraftig i overføringene til Øst-Europa

Her er 3 grunner til at Orbán ikke kan «utslettes»

Men selv om EU-parlamentet onsdag stemte for det dramatiske forslaget, er det ingenting som tyder på at Orbán «utslettes» med det første.

1. VETORETTEN REDDER ORBÁN: Prosedyren som nå settes i gang mot Ungarn, er lang og ydmykende. På veien vil Ungarn trolig bli møtt med nye straffeforslag. Blant annet har EU truet med å straffe bråkmakerne i Øst-Europa gjennom budsjettprosessen. Både Polen og Ungarn er netto bidragsmottagere fra EU. Dersom EU skrur igjen pengekranen, vil det ramme Ungarn hardt.

Men det endelige målet, å frata Ungarn stemmeretten i EU, er nesten umulig. Et slikt forslag krever enstemmighet. Om ett land legger ned veto, vil det være umulig å ekskludere Ungarn. Og her har Polen og Ungarn allerede lovet å hjelpe hverandre, om det skulle bli nødvendig.

Erna Solberg på vei inn til et møte i den europeiske konservative samarbeid

2. DE KONSERVATIVE KRANGLER OM HVA DE SKAL GJØRE MED «DEN STYGGE ANDUNGEN»: Orbáns konservative parti, Fidesz, er medlem av den største partigrupperingen i EU-parlamentet, EPP. Det europeiske folkeparti (EPP) er et kristendemokratisk, konservativt partisamarbeid mellom nasjonale partier i Europa. Blant andre er Høyre og Erna Solberg medlemmer.

Allerede i 2015 uttalte Erna Solberg til Aftenposten at hun fant det problematisk å ha Orban i gruppen.

– Han pleier ikke å uttrykke noe stort ønske om å snakke med meg på møter, uttalte statsministeren til Aftenposten.

Siden har motstanden mot å ha Orban i partiet vokst i styrke. Senest i forrige uke tok svenske Maria Corazza Bildt, medlem av EPP i EU-parlamentet, et grusomt oppgjør med Orban i den europeiske utgaven av Politico: «Nå Orban, har du gått for langt.»

Selv om motstanden mot Orban har økt, er det mange som kvier seg for å kaste ham helt ut av gruppen. Noen mener det er bedre å ha ham på innsiden og under kontroll. Andre har mer egoistiske hensikter. EPP er den største og mektigste grupperingen i EU-parlamentet. De ønsker ikke å svekke partiet foran det viktige EU-valget neste år.

Om Orban skulle bli kastet ut av EPP, har han mange andre venner. Deriblant Italias vise- og innenriksminister, Matteo Salvini.

3. ORBAN HAR MANGE DÅRLIGE VENNER: Om Orban skulle bli kastet ut av EPP, er det andre europeiske partier som gjerne ønsker ham velkommen. Deriblant grupperingen som kaller seg ECR (European Conservatives and Reformists). Gruppen består av konservative- og ytre høyre-partier, blant annet Lov og rettferdighetspartiet i Polen. Her er Orban hjertelig velkommen.

Her er flere saker om den bekymringsfulle utviklingen i Øst og Sentral Europa: