Kvinne testet negativt for covid-19. Smitten satt dypere ned i lungene.

En kvinne i 40-årene med covid-19 testet negativt. Tre leger ved Møre og Romsdal HF varsler nå om at testen etter lengre sykdomsforløp må tas dypere ned i lungene.

Fra intensivavdelingen på OUS Ullevål sykehus. Her blir det plass til fire intensivtrengende koronapasienter.

Legene Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen og Trond Nordseth skriver i en artikkel i Tidsskrift for Legeforeningen om det som skjedde i Møre og Romsdal nylig.

Kvinnen, den første respiratorpasienten med covid-19 i regionen, testet negativt for sars-CoV-2 i to nasofarynksprøver (prøver tatt fra bakre svelgvegg).

«Imidlertid er det vist at mengden virus i øvre luftveier er høy de første dagene etter sykdomsdebut, for deretter å falle raskt», skriver de, og konkluderer:

«Det er viktig at helsepersonell og laboratorier kjenner til dette, da det på bakgrunn av negative nasofarynksprøver ble vurdert å redusere isoleringstiltak. Dette ville i så fall gitt betydelig økt smittespredning risiko blant personalet involvert i behandlingen, og flere ville ha blitt satt i karantene.»

Les også

Rusmiljøet frykter koronavirus vil gi økte priser og narkotika-tørke

Symptomene tyder på korona smitte

Marit Teigen Hauge sier at det er en risiko for at det ikke lenger finnes virus i nese og svelg hvis det går for langt ut i forløpet fra en ble smittet til en blir smittetestet.

– Da kan du bare finne det ved å ta prøve fra dypet av lungene. Det er poenget vårt, sier Marit Teigen Hauge.

WHO antydet at dette kunne være tilfelle i begynnelsen av mars. Og erfaringene fra Møre og Romsdal bekreftet dette.

Den aktuelle pasienten kom fra et område uten kjent korona smitte. Men ut fra symptomene pasienten beskrev, forsto legene at pasienten kunne være smittet.

Les også

Hvorfor blir noen så syke av korona? Her er noen svar.

Selv om prøvene var negative, fikk de tatt ny test fra dypet i lungene. Da ble svaret positivt. Hvis pasienten hadde blitt avisolert på grunn av negativ test, kunne hun smittet ansatte og andre pasienter, sier legene.

Forfatterne er også opptatt av å varsle kolleger om faren for smitte ved testing av pasienter når de ligger i respirator på intensivavdelingen. Det er godt kjent at prøvetaking fra dypere i luftveiene representerer en risiko for prøvetaker.

– Uten godt nok smittevern, er det en risiko for den som utfører undersøkelsen å bli smittet, sier Marit Teigen Hauge.