Vil ha ny partikamp om datalagring

Direktivmotstandere i Høyre vil at partiets landsmøte skal ta stilling til om staten skal få lagre alle nordmenns datatrafikk.

Unge Høyre-leder Henrik Asheim fikk ikke landsmøtet i Høyre med seg på et klart nei til EUs datalagringsdirektiv i fjor. Nå vil han prøve på nytt.

Det vil være i strid med partiledelsens ønske om å la stortingsgruppen og sentralstyret fatte beslutning, etter en partihøring.

Dersom Høyre lander på et nei, vil ikke Arbeiderpartiet har flertall for å få gjennom direktivet i Stortinget. Norge vil da for første gang nedlegge veto mot et EØS-direktiv.

I mai i fjor gikk et knapt flertall i partiet inn for å åpne forhandlinger om EUs datalagringsdirektiv.

Motstanderne viser nå til at EUs egen evaluering av direktivet, først er ventet å komme i mars.

Vil har votering til våren

Sist lørdag fattet fylkesstyret i Sør-Trøndelag Høyre et vedtak om gå inn for at det omstridte datalagringsdirektivet blir behandlet på partiets landsmøte.

— Vi har fattet et vedtak om at vi ønsker at spørsmålet om datalagringsdirektivet blir behandlet på landsmøtet til våren, sier nestleder i fylkesstyret, Merethe Baustad Ranum til Aftenposten.

Merethe Baustad Ranum vil at landsmøtet skal avgjøre EUs datalagringsdirektiv. FOTO: PRIVAT

I vedtaket heter det også at partiet må avvente EUs evaluering og at man utreder en nasjonal lovgivning som et alternativ til Datalagringsdirektivet. Vedtaket var enstemmig.Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland var ikke tilstede da vedtaket ble fattet.

Viser til partihøring

Baustad Ranum mener en landsmøtebehandling er et naturlig resultat av partihøringen, der et flertall av lokallagene har gått imot direktivet.

— Det er en veldig god grunn til at vi skal diskutere denne saken på landsmøtet, sier hun.

— Partileder Erna Solberg brukte landsmøtet som argument for at man skal ha en intern høringsprosess i Høyre, sier Ranum.

- Fryktet du at høringsresultatet kan bli tilsidesatt?

— Vi synes i alle fall at saken hører hjemme på landsmøtet, sier Ranum.

- Noen ukers forskjell

Leder i Unge Høyre, Henrik Asheim, støtter forslaget fra Sør-Trøndelag.

— Dette bør helt klart gå til Høyres landsmøte. Det har vi tid til. Forskjellen på mars og mai er noen uker. Dette er en svær sak som har engasjert hele Høyre, og det må være landsmøte som tar beslutning i denne saken, sier Asheim.

Fylkesleder i Østfold Høyre, Tage Pettersen, var blant de som kjempet for et klart nei på partiets forrige landsmøte.

Nå viser han til forsinkelsene i EU.

— Denne prosessen tar såpass mye tid, på grunn av forsinkelsen i EU og forsinkelser her hjemme, at jeg er positiv til at dette kan bli en landsmøtesak. Jeg ser ingen grunn til at Norge skal forhaste seg. Det er ingen grunn til at vi skal være beste gutt i klassen i EU i denne omgangen, sier Pettersen.