Kommune-Norges klare krav til ministeren: Vi trenger mer tid før skolene kan åpne

Kunnskapsminister Guri Melby brukte palmesøndag til å møte interesseorganisasjonene i skole- og barnehagesektoren. Der fikk hun en tydelig beskjed både fra kommuner og lærere.

Guri Melby brukte palmesøndag til å møte interesseorganisasjonene i skolesektoren.

Åpne skolene eller ikke åpne skolene etter påske? Det er spørsmålet Melby (V) skal besvare før høytidsroen for alvor kan senke seg over landet. En avklaring er ventet tirsdag kveld.

Søndag fikk hun innspillene fra skolesektoren. Én tilbakemelding var klar: Det er for tidlig med oppstart av skoler og barnehager tirsdag etter påske.

– Et av våre hovedbudskap var at det må gis litt tid før vi starter opp igjen. Det trengs tid til planlegging og tilrettelegging for særskilte smittevernhensyn, sier Bjørn Arild Gram.

Han er styreleder i KS, kommunesektorens organisasjon. Gram peker på at det ikke bare er skolene som trenger tid.

– Det gjelder også noe så praktisk som skoleskyssen. Den og kollektivtilbudet er tatt ned flere steder. Mange sjåfører er også permitterte. Vi må foreløpig avvente hva som er de faglige rådene.

– Hvor mye tid trenger kommunene?

– Det er vanskelig å være nøyaktig, men vi kan ikke se for oss en beslutning som gjør at vi åpner første arbeidsdag etter påske.

Les også

Skolebyråden slår fast: Uaktuelt å åpne skoler og barnehager i Oslo første uke etter påske

KS-leder Bjørn Arild Gram.

Ønsker nasjonale regler

Skoler og barnehager er foreløpig stengt til og med 2. påskedag. Nå ber altså Kommune-Norge om mer tid.

Gram sier det vil ta noe tid å få oversikt over bemanningssituasjonen. Lærere og annet personell kan være syke eller i karantene. En del kan være i risikogruppen. Spesielt i barnehagene kan det bli behov for mange vikarer, mener KS.

– Noen er omdisponert fra skole- til helsesektoren. Kanskje er ikke den store toppen i sykdomstilfeller kommet ennå. Vi trenger litt tid på å bemanne oppe. Det vil også være lokale variasjoner, sier KS-lederen.

Han er imidlertid tydelig på at det er klokt med en nasjonal ramme og praksis.

– Kommunene har jo betydelig myndighet innenfor smittevernområdet til å gjøre lokale tilpasninger.

Søndag sa Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Aftenposten at det er uaktuelt å åpne hovedstadens skoler og barnehager første uken etter påske.

Les også

Les portrett med Guri Melby: Hun fikk drømmejobben midt i marerittet: – Dette har vist meg hva som bor i norske lærere

Mange usikre, en del redde

Et ønske om mer tid har Melby også fått fra Utdanningsforbundet.

– Vårt viktigste budskap er at det er vanskelig å se for seg skole- og barnehageoppstart etter påske. Sektoren trenger tid til forberedelser, sier Steffan Handal

Det er mange faktorer som skal på plass før man har et forsvarlig tilbud. Det går på areal, nødvendige hygienetiltak, renhold, gruppestørrelser og hvor mange lærere som er tilgjengelige.

– Vi må huske på at en del lærere er i risikosonen selv. Det er krevende å få til dette, og vi trenger god tid, sier han.

– Er lærerne redde for å bli kastet ut i noe de ikke er godt nok forberedt på?

– Mange er usikre, en del er redde. Svært mange er bekymret for smittesituasjonen mellom elever, men også mellom barn og voksne og mellom voksne. Det er helt klart en uro.

Les også

Epidemier er storbyenes akilleshæl | Andreas Slettholm

Steffan Handal i Utdanningsforbundet.

Krever forsikring om forsikring

Mer tid er også et krav fra Fagforbundet. De organiserer mange ansatte i barnehagesektoren.

– Det er kjempeviktig at det blir nok tid til å være sammen og få en oversikt over situasjonen. Kall det gjerne for en form for planegging. De ansatte må være trygge, sier May-Britt Sundal. Hun er leder i forbundets oppvekstseksjon.

De ansatte må få nødvendig opplæring i nødvendig smittevern i situasjonene som dukker opp i løpet av en barnehagedag. Det er viktig med nok bemanning, ikke bare innenfor det pedagogiske, men også til renhold av lokaler, leker og annet utstyr.

De har også bedt om en klar forsikring om at yrkesskadeforsikringen skal dekke covid-19 på en tilfredsstillende måte.

– Om det påfører ansatte varig uførhet, må det håndteres som en yrkesskade, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Viktige innspill

Guri Melby møtte også Private barnehagers landsforbund, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Lektorlaget. De to førstnevnte har tidligere bedt om mer tid før skoler og barnehager åpnes.

Kunnskapsministeren var ikke tilgjengelig for et intervju søndag ettermiddag.

– Jeg har i dag hatt møter med organisasjonene på skole- og barnehagefeltet. Deres innspill er viktige når regjeringen i midten av neste uke skal ta en beslutning om videre tiltak i skoler og barnehager, sier Melby i en kommentar via departementets kommunikasjonsavdeling.