Nei til flere høyhus i Oslo

BIOCITY: Postterminalbygget skal rives og erstattes med ny bebyggelse. I hovedalternativet, som vi ser skisse av her, blir det en åpen plass ut mot jernbanesporene, og et høyhus på ca 100 meter.
  • Oslo Plaza og Postgirobygget skulle aldri vært bygget. Det er for sent å gjøre noe med det nå, men vi må unngå å gjør feilen enda en gang, mener lederen av Oslo Arkitektforening, Erik Collett.

Onsdag kveld arrangeres det et åpent møte om forslagene til planprogram for området rundt Oslo S, landets største kollektivknutepunkt. Leder i Oslo Arkitektforening, Erik Collett, er klinkende klar på hva Oslo ikke trenger:

Slik kan et nytt høyhus i Biskop Gunnerus’ gate 14B bli.

— Byen trenger ikke flere høyhus som bare står der og ikke snakker med omgivelsene sine. Vi har gjort samme feil to ganger, Oslo Plaza og Postgirobygget burde aldri vært bygget - det dessverre for sent å rive dem når de nå en gang står der, og nå snakker man om å gjøre feilen enda en gang, å bygge et nytt høyhus bak Oslo S. - Vil det ikke hjelpe å bygge flere høyhus, vil ikke det være med på å skape et høyhusmiljø, få det til å se ut som om høyhusene er planlagte og ikke bare tilfeldig plassert?

Erik Collett.

— Noen mener det. Jeg gjør det ikke. Jeg tror ikke at en feil, som vi har gjort to ganger, blir rettet opp fordi om vi gjør den enda en gang. Høyhus passer ikke inn i Oslo. De snakker ikke sammen med resten av bystruktren og de har ikke noe å tilføre nede på gateplan. Schweigaardsgate vil ligge der like øde etter byggingen av et tredje høyhus bak Oslo S, som i den gjør dag, sier Collett.

Et tredje høyhys

Under det åpne møtet, som arrangeres hos NSB/Rom Eiendom AS i Schweigaardsgate 23, er det tre planlagte prosjekter som står i fokus:

  • Ny bussterminal over sporområdet på Oslo S
  • Ny stasjonshall for Oslo S
  • Utvikling av Biskop Gunnerus gate 14 B
    Til siste punkt er det foreslått et tredje hus på høyde med Postgirobygget og Plaza bak Oslo S. Det er det som har fått Collett til å reagere:.
Slik ser Rom Eiendom for seg nye Oslo S. Det høyeste tårnet er ca. 20 m lavere enn Postbygget.

— Nei, selv om det skal stå på byens laveste punkt, mener jeg det er for høyt. Jeg mener i det hele tatt høyhus i den størrelsen er fremmed i denne byen, sier Collett til osloby.no. - Og det er lett å si, men har raskt voksende Oslo noe valg, er vi ikke nødt til å bygge i høyden?

— Ikke så ekstremt som det nå foreslås. Vi har plass til å la være. Vi kan bygge utenfor det innerste sentrum, langs kollektivtraseene og på knutepunkter. Hele Oslo vest er dårlig utnyttet. Småhusplanen er for rigid. Vi har plass til både å unngå høyhus og å la de grønne lungene leve, sier Collett.

Liker Barcode

Han er svært skeptisk til høyhus, men han liker Barcode.

Byrådet, Jernbaneverket og Statens vegvesen vil gå videre med denne løsningen for bussterminal over Oslo S.

— Ja, omgivelsene er ennå ikke på plass, men jeg tror det vil vise seg å være kompleks som snakker med strukturene som omgir det . Mens Barcode fremstår som et ensemble, står høyhusene der og er seg selv nok. - Når blir høye hus for høye?

— Det er vanskelig å si noe generelt om det, det avhenger av hvor de står. Men grensen går nok omtrent på Barcode-nivå, sier Erik Collett.

Kjark_Krystallklar-e57VBjJlak.jpg