Debatt

Kort sagt, fredag 16. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Israel-kritikk og Norsk Narkotikapolitiforening. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Israel-kritikk er ikke fri for jødefiendtlighet

I likhet med mange anti-israelske aktivister skader Midtøsten-forsker Lars Gule både den palestinske saken han taler for, og den jødiske minoriteten i Norge.

Kritikk av Israel er slett ikke automatisk antisemittisk, men den er heller ikke automatisk fri for jødefiendtlighet.

Og selv om kritikk er berettiget, kan språkbruk ofte krysse grensen til det uanstendige. Også de som ikke har noe imot jøder, kan ta i bruk jødefiendtlig språk og temaer.

I en verden der absolutter hersker og Gule med hans meningsfeller bor, er det ikke plass til nyanser og slett ikke interesse for de fleste jøders bekymringer. Forskning fra USA og Storbritannia viser at de fleste jøder føler en forbindelse med Israel (80 prosent), regner seg som sionister (70–80 prosent), men er villige til å være kritiske til israelsk politikk.

Flertallet støtter også etablering av en palestinsk stat. Det er et stort meningsmangfold i det jødiske samfunnet verden over og i Norge. Men Gule, boikottbevegelsen BDS og Mellomkirkelig råd er bare villige til å lytte til det mindretallet som er enige med dem.

Daniel Needlestone, Oslo


Norsk Narkotikapolitiforening skaper forvirring

Norsk Narkotikapolitiforening er kun et navn som beskriver at det er en forening hvor mange i politiet er medlemmer, skriver Bjørn Røse i Aftenposten 12. juli.

Så når Norsk Narkotikapolitiforening ytrer seg eller henvender seg til meg som privatperson for å spørre om jeg vil støtte dem økonomisk, skal jeg da implisitt forstå dette? Eller burde det i enhver sammenheng vært forklart?

For meg var det naturlig å stille spørsmålet: Ringer du fra politiet for å spørre meg om penger?

Det er flott med frivillig, edel innsats. Det er mange i vårt samfunn som på forskjellige måter bidrar, både gjennom organisasjoner og som privatpersoner. For eksempel i arbeidet med forebygging og konsekvensene av rus.

Politiet er en offentlig instans, som på et overordnet nivå, skal være demokratisk styrt. Alt som skaper uklarhet rundt dette, er uheldig.

At man i et politisk innlegg føler at man blir «gått til felts mot» og «forsøkt mistenkeliggjort» fordi en avis ytrer sin mening i en kommentar, er for så vidt talende. Meninger i kommentarer og på lederplass er ikke så forvirrende for de fleste av oss.

Navnet Norsk Narkotikapolitiforening skaper derimot forvirring.

Lina Schøyen, Bærum


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Israel
  3. Politiet
  4. Rus