SiD

Kristendommen er grunnlaget for naturvitenskap | Bafondoko og Indrestrand

  • Leon Bafondoko (20)
    Student
  • Eskil Gaasø Indrestrand (19)
    Student
Som svar til «Hvorfor tro på en skaper når vi vet Big bang skjedde?» spør vi «Hvorfor forske på noe når man ikke forventer svar?», skriver Leon Bafondoko (20) og Eskil Gaasø Indrestrand (19).

Si ;D-innlegg: Kristne hevder universet er satt i system av en designer, derfor har vi en fornuftig grunn til å finne naturlover.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er forbløffende at flere mener kristendom ikke er forenlig med vitenskapen.

Det er faktisk fornuftig å mene at kristen tro gir et fornuftig grunnlag for å drive naturvitenskap, i motsetning til det grunnlaget ateistene bygger sin vitenskap og kunnskap på.

System ut av intet

John Lennox, tidligere matematikkprofessor hos Oxford og vitenskapsfilosof, holdt foredrag på UIO og UiA i forrige uke. Han uttalte nettopp at kristen tro gir et rasjonelt grunnlag for å drive naturvitenskap.

Han fastslår at vi finner få grunner til å forvente å finne intelligens, system og orden i en verden som ble, ifølge det ateistiske synet, skapt ut av intet.

Leon Bafondoko (20) er student i Sosiologi og samfunnsanalyse ved Nord Universitet og Eskil Gaasø Indrestrand (19) studerer statsvitenskap ved NTNU.

Det er ikke rasjonelt og fornuftig å bygge sin vitenskap om verdens eksistens på at verden kom til gjennom kaos, tilfeldigheter og et intet.

Naturvitenskapens logiske slutning

Kristne hevder at universet er skapt av en designer. Designeren har satt systemer i system. Økosystemet og solsystemet er satt i system av en skaper, og skaperen er lovgiver for naturlovene.

På grunn av dette har vi en fornuftig grunn til å forvente at vi kan finne intelligens, orden og system istedenfor kaos og tilfeldigheter i naturlovene. Kristne har derfor ut ifra sitt naturvitenskapelige syn en logisk slutning for å bedrive naturvitenskap.

Uavhengig eksistens

Det vanlige oppfølgerspørsmålet i diskusjoner om vår eksistens er ofte: «Hvis skaperen skapte verden, hvem har da skapt skaperen?» Troende mener at designeren er intelligent, personlig og evig. Dette betyr at designeren er utenfor tid og rom.

Det må altså være en eksisterende skaper som ikke er avhengig av noe utenfor seg selv for å eksistere. Skaperen eksisterer i kraften av å være uendelig, og det muliggjør eksistensen til alle ting i universet.

Kristne vitenskapsmenn

Kristne har bidratt med viktige vitenskapelig fremskritt. De er nysgjerrige på å finne fornuftige svar og lover i naturen som skaperen har skapt.

Det viser seg at kristne professorer har vunnet flest Nobel-priser. I alt er over 65 prosent av Nobel-prisene tildelt kristne økonomer, fredsforkjempere, fysikere, kjemikere og forfattere. Senest i år er det den kristne doktor Denis Mukwege som er blitt tildelt prisen for sitt fredsarbeid.

Les også

Hvis Gud er sann, som jeg tror, er han sannhet for resten av verden også | Jakob Bjørnøy

I hjembyen vår i Trondheim har vi den kristne spill-teknologiprofessoren og Kahoot-gründeren Alf Inge Wang. Han forteller alle sine NTNU-studenter om sin kristne tro. Han har bidratt med internasjonalt fremskritt innen teknologi og spill.

Mange ateister stiller ofte kristne spørsmålet: «Hvorfor tro på en skaper i en verden som ble skapt av big bang?»

Som svar på spørsmålet fra ateistene ønsker også mange kristne et svar på motspørsmålet: «Hvorfor forske på naturvitenskapelige fenomen om en ikke har mål eller noen fornuftige forventninger om å oppdage orden og system i naturen?»


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Kristendom
  2. Forskning og vitenskap
  3. Filosofi