Helsedirektoratet vil ha bemanningsnorm i skolehelsetjenesten

Det første kullet med «skolesøstre» ble utdannet i 1947. Nå anbefaler Helsedirektoratet at det utarbeides en sterkt statlig anbefaling for hvor mange det skal være i skolehelsetjenesten.

Etter at HPV-vaksinen ble tilbud til alle jenter, og nå gutter, har helsesøstrene fått mer å gjøre. Her setter helsesøster Vigdis Fossum Olsen vaksinen.

Men arbeidsgruppen vil ikke si hvor mange helseansatte som trengs pr. elev, og de ønsker ikke at bemanningsnormen skal være juridisk bindende, kun veiledende.

Det de imidlertid mener er at dagens kjernekompetanse med helsesøster, lege, fysioterapeut og jordmor på helsestasjonen bør videreføres.

Nå sendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet og helseminister Bent Høie.

 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Ikke juridisk bindende

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet sier de har samarbeidet tett med KS og andre instanser som fylkesmenn, fylkeskommuner, rådmenn og fagforeninger i arbeidet med anbefalingen.

– På bakgrunn av innspillene anbefaler Helsedirektoratet at det ikke settes en juridisk bindende bemanningsnorm. En juridisk bindende bemanningsnorm vil være et for stort inngrep i det kommunale selvstyre og vil begrense mulighetene for å tilpasse bemanningen i tjenesten etter lokale behov. Noen steder kan det praktisk talt føre til et dårligere tilbud, sier Carlsen.

På en skala fra minst bindende til mest bindende er Helsedirektoratets anbefaling til HOD at bemanningsnormen er en sterk anbefaling.

70 år med helsesøstre.

Helsesøsterutdanningen ble opprettet for 70 år siden i år. Helsedirektør Karl Evang mente at sykepleierne trengte spesialutdanning for å gjøre den viktige folkehelsejobben. Enkelte skoler hadde det som ble kalt «skolesøstre» og skoleleger før den tid også, men for 70 år siden ble dette formalisert.

Helsesøstrene hadde fra starten ansvar for skolehelse som en del av jobben sin.

Helsesøster på skolene er ikke noe nytt. Her tas det prøver av en elev mens venninnene følger nøye med.

Helsedirektoratet presiserer at de ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten må ha kompetanse som sikrer at tjenesten holder tilfredsstillende kvalitet.

 Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund er positiv.

– Anbefalte normtall fra 2010 er ikke tilpasset dagens oppgaver i tjenesten: Ansvaret for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep er blitt tydeliggjort. Psykisk helse er et satsingsområde, flere vaksiner er kommet inn i barnevaksinasjonsprogrammet, for å nevne noe. Vi er fornøyd med at det foreslås å utarbeide nye normtall som står i stil til oppgavene som ligger i våre nye, faglige retningslinjer fra 2017, sier hun.

Helsesøstre får mer å gjøre: Skal se etter blåmerker hos de minste

Waldum-Grevbo mener det er viktig å huske at det kan være lokale forhold som gjør at bemanningen burde økes utover normtall, for eksempel stort antall flyktninger, lange avstander eller spesielle folkehelseutfordringer.

– Gode grunner å avvike fra normen

– Vi ser at det foreslås en sterkt anbefalt norm, som det skal gode grunner til å avvike fra og ikke en bindende norm. Det er vanskelig å se den store forskjellen mellom disse to.

Helseminister Bent Høie er ikke tilgjengelig for kommentar, men viser til det han sa i spørretimen 31. oktober:

– Jeg vil nå gå gjennom forslagene i rapporten og vurdere hvordan disse eventuelt kan følges opp.