Klar direktiv-skepsis i Høyre

Blant partilagene i Høyre som tar stilling til EUs datalagringsdirektiv, går et klart flertall imot implementering.

Selv er hun avventende, men partileder Erna Solberg må nå forholde seg til at stadig større deler av partiorganisasjonen går mot EU-direktiv.
  • Lars Inge Staveland

I dag går partilagenes frist ut for å levere høringsforslag til Høyre sentralt. En foreløpig opptelling viser at åtte fylkeslag går mot direktivet, mens bare to fylkeslag er positive.

Høyre har avgjørende innflytelse på om Norge vil implementere, eller for første gang legge ned veto mot et EØS-direktiv. Arbeiderpartiet er det eneste partiet som er positiv til direktivet, og trenger Høyres støtte for å få saken gjennom Stortinget.

Resten av fylkeslagene ønsker ikke å konkludere, eller har sendt inn delt innstilling til sentralorganisasjonen. Partilagene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har alle gått imot implementeringen av direktivet.

Høyres landsmøte gikk i vår imot et veto, men satte klare krav til at personvernet måtte sikres bedre dersom direktivet skulle få partiets støtte. I tillegg ble det bestemt å sende direktivet ut på en bred partihøring.

Datalagringsdirektivet pålegger lagring av trafikkdata for blant annet e-post og mobiltelefoni i opptil to år.

— Heller mot et nei

For flere fylkeslag har saken vært så vanskelig at de ikke ønsker å gi en entydig anbefaling til partiet sentralt.

Stortingsrepresentant for Aust-Agder, Svein Harberg, er blant dem som registrerer en dreining mot nei.

- Jeg har en følelse av at det heller mot et nei, men vi trenger mer informasjon før vi kan endelig stilling, sier Svein Harberg, stortingsrepresentant for Aust-Agder .

Selv ønsker han ikke å flagge sitt syn nå.

Aust-Agder Høyre, der Harberg tidligere var leder, er blant flere fylkeslag som har valgt å ikke gi en klar anbefaling til partiet sentralt. Nabofylket Vest-Agder har gått klart mot.

Tirsdag overrasket Akershus Høyre partiorganisasjonen med å si nei til direktivet. Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl, er blant dem som stemte imot et veto på landsmøte, men som nå er kritisk.

- Jeg har vært i tvil veldig lenge, og stemmer foreløpig nei. Nå som tunge fylkeslag har sagt nei, må vi ha en grundig debatt internt i partiet, sa Oktay Dahl til Aftenposten.no onsdag.

Nordland Høyre er blant to partilag som stiller seg positiv til direktivet.

— Konklusjonen i vårt svar vil være at vi er mest tjent med en positiv tilnærming til direktivet. Men vi ser også betenkelighetene som har fremkommet, sier fylkesleder Stig Sørra.

Han sier direktivet har vakt stort engasjement, særlig blant partiets yngre medlemmer.

- I Nordland Høyre er nok stemningen slik vi ser i Høyre nasjonalt. Våre ungdommer og de som er mer opptatt av ideologi er tvilende, mens de som har mer erfaring er mer pragmatiske, sier Sørr a.

Ja-partiet kan si nei

Neste helg skal saken behandles på et sentralstyremøte i partiet, men den endelige beslutning vil bli fattet av stortingsgruppen.

Saken er svært delikat for Høyre. Samtidig som partiet har markert seg som det tydeligste ja-partiet i Norge, kan et nei i partiorganisasjonen tvinge partiet til å gå inn for Norges første EØS-veto.

Det er uklart når Regjeringen har ferdigbehandlet saken. EU skal også gjennomføre en egen evaluering av direktivet.